PIET ROMBOUTS: MEER ECONOMISCHE PROJECTEN

’Mensen enthousiast maken voor
leefbare Meierij’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Piet Rombouts (links) uit Liempde is per 1 juni werkzaam als streekmanager in de Meierij. Met Toon van Grinsven van het Wijkberaad Lennisheuvel werkt hij aan een project dat het kerkdorp beter moet verbinden met de omgeving. Het doel is de leefbaarheid in Lennisheuvel vergroten.

Met de benoeming van Piet Rombouts (44) tot streekmanager hoopt het Innovatieplatform Duurzame Meierij meer aandacht te kunnen schenken aan de sociaal-economische aspecten in Het Groene Woud. De Liempdenaar stelt dat in de Meierij erg veel aandacht is besteed aan natuur en duurzaamheid en dat het tijd wordt ook de economie een impuls te geven. ,,Het is heerlijk dat ik me in mijn eigen leefomgeving kan inzetten voor een onderwerp dat me zo ontzettend boeit.”

Rombouts woont in het hart van de Meierij. De in Kaatsheuvel geboren streekmanager betrok eerder dit jaar een deel van het vroegere stationnetje aan het Duits Lijntje op Kasteren en woont daarmee midden in Het Groene Woud. Na zeven jaar werken in Latijns-Amerika, een functie bij de Duinboeren en een baan bij ZLTO kiest de Liempdenaar voor een klus in de regio die hem zo dierbaar is.

Wat verwacht het Innovatieplatform Duurzame Meierij van een streekmanager?

,,Mijn belangrijkste taak wordt het coördineren van projecten en het opstarten van activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de leefbaarheid op het platteland in de Meierij. Aanleiding is de reconstructie die ertoe heeft geleid dat een aantal sectoren op het platteland het zwaar te verduren heeft gekregen. Het Innovatieplatform heeft een sociaal-economisch platform opgericht dat die negatieve effecten moet opvangen.”

Kunt u iets vertellen over uw takenpakket?

,,De leefbaarheid staat voorop. In samenwerking met gemeenten en dorpsraden is het van belang dat voorzieningen in stand worden gehouden. Vanavond bijvoorbeeld zit ik in De Moer aan tafel met de dorpsraad die zich sterk maakt voor de komst van een brede school, maar ook pleit voor bouwen in de eigen kern en het schrijven van een dorpsontwikkelingsplan. Ook zal gesproken worden over een gevaarlijk kruispunt, dat gezien wordt als een gevaar voor de leefbaarheid.”

,,Als streekmanager ga ik me ook bezighouden met zaken die te maken hebben met de landbouw. Niet alleen zal er aandacht zijn voor nieuwe initiatieven voor streekproducten, maar heel belangrijk is dat de bestaande landbouw kansen behoudt en kan blijven inspelen op de markt. Nieuwe initiatieven zullen zeker benut worden, denk maar aan het project waarbij we graan op de bolle akkers van Liempde zaaiden.”

De streekmanager moet de spin in het web worden van allerlei sociaal-economische ontwikkelingen. Een stevige uitdaging?

,,Beslist! Het plezierige aan deze baan is dat ik me kan inzetten voor economie en duurzaamheid in mijn eigen leefomgeving. Als streekmanager bekleed ik een coördinerende, overkoepelende rol en is het mijn taak contacten te leggen en het gesprek aan te gaan. In mijn ogen zou de Meierij een voorbeeldgebied moeten worden voor meervoudig grondgebruik, waar een plaats is weggelegd voor de landbouw, natuur én recreatie. Ik wil mensen enthousiast maken om aan de slag te gaan en bijvoorbeeld bedrijfjes op te starten. Door ruimte te scheppen voor nieuwe activiteiten krijgen de dorpen nieuwe impulsen.”

Wat is het grootste gevaar dat op de loer ligt in de Meierij?

,,Het provinciaal opbouworgaan heeft onlangs duidelijk gemaakt dat activiteiten die dorpsraden ontplooien slecht van de grond komen. Ik ken voorbeelden van dorpsraden die het bijltje er bij neergooien omdat hun ideeën niet in goede aarde vallen. Terwijl een dorpsraad zichzelf juist zou moeten ontplooien en dicht bij de mensen enthousiasme moet kweken in de eigen kern. Het verdwijnen van een dorpsraad is jammer omdat daarmee de sociale cohesie en op den duur ook de leefbaarheid verdwijnt.”
9 juni 2005

Print deze pagina

Terug