INVENTARISATIE WENSEN HUIDIGE ONDERNEMERS

Lidl van de baan in Selissenwal

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Tegenover de winkels aan de Van Beekstraat verrijst het nieuwbouwcomplex Banier. Op de begane grond worden tien winkelunits gerealiseerd, waar winkeliers uit de wijk voorrang krijgen. Onderzoek van Woonstichting Sint-Joseph wees eerder uit dat slechts twee van hen eventueel bereid zijn te verkassen. Ondanks deze geringe animo start de gemeente deze week een nieuw onderzoek.

De gemeente Boxtel ziet de vestiging van een filiaal van grootwinkelbedrijf Lidl in de wijk Selissenwal niet zitten. Woonstichting Sint-Joseph, opdrachtgever van het nieuwbouwproject, juichte in januari van dit jaar de komst van Lidl toe omdat daarmee het aantal vierkante meters winkeloppervlak dat in het deelplan Banier wordt gerealiseerd in één klap zou worden ingevuld.

Het Duitse bedrijf toonde vorig jaar interesse voor een Boxtelse vestiging in de wijk Selissenwal. Burgemeester Jan van Homelen toonde zich toen al sceptisch. Voorafgaand aan een onderhoud met de winkeliers in de wijk Selissenwal meldde de burgemeester maandag dat de gemeente de komst van de Lidl afwijst. ,,Een Lidl-filiaal is op die plek niet passend. Niet alleen is het gewenste winkeloppervlak te groot, het bedrijf richt zich ook op een breder publiek dan alleen de wijkbewoners." Supermarktketen Lidl verkoopt zowel food- als non-food producten.

KLEINSCHALIG
Als portefeuillehouder Economische Zaken binnen het college van B. en W. heeft Van Homelen de voorkeur uitgesproken voor kleinschalige winkels die elkaar kunnen versterken. De winkeliers die momenteel gevestigd zijn in de winkels die na september 2006 worden gesloopt aan de Baandervrouwenlaan dienen in zijn ogen nadrukkelijk betrokken te worden bij de invulling van de nieuwe winkelpanden. ,,We baseren ons daarbij op een plan dat dateert uit 1999 en waarin is vastgelegd dat de winkelvoorzieningen voor de wijk dienen te worden gestimuleerd", aldus Van Homelen.

De winkeliers toonden zich bij monde van hun voorzitter Bart van Roosmalen enkele maanden geleden niet afkerig van de komst van een Lidl. ,,De beste insteek blijven natuurlijk de kleinschalige winkels. Een drogisterij is bijvoorbeeld beslist een must in deze wijk. Alleen als leegstand dreigt, is de vestiging van een Lidl-winkel een betere optie", stelde Van Roosmalen deze week na afloop van de winkeliersvergadering.

Maandagavond bezocht de burgemeester een vergadering van de winkeliersvereniging Selissenwal. Drie weken geleden had hij al met het bestuur van de wijkondernemers afgesproken dat een onafhankelijk adviesbureau in de arm wordt genomen om een inventarisatie te maken van de wensen en voorkeuren van de huidige ondernemers. Medewerkers van de Seinpost Adviesbureau BV, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem, gaan deze week de winkeliers langs om die inventarisatie te maken. De Kamer van Koophandel heeft Seinpost aangedragen; het bureau is onder meer gespecialiseerd in stedelijke economie en integrale gebiedsontwikkeling.

Joop van de Kerkhof, mananger woondienst van Woonstichting Sint-Joseph, begeleid het nieuwbouwproject in het centrum van de wijk Selissenwal. Ook hij was maandagavond bij de vergadering met de winkeliers present. In een reactie zei Van de Kerkhof dinsdag dat Sint-Joseph blij was met de belangstelling van Lidl: ,,Wat dat betreft lopen de meningen tussen de gemeente en ons uiteen. We respecteren echter het standpunt van de gemeente en wachten het onderzoek van Seinpost nu af."

Veel vertrouwen in een goede afloop klonk niet door in de reactie van Van de Kerkhof: ,,Als woonstichting hebben we eerder ook al de belangstelling gepolst van de ondernemers aan de Baanderherenweg, de Van Beekstraat en de Sint-Serverusstraat. Toen toonden twee winkeliers eventueel bereidheid om te verhuizen. Te weinig om de tien winkelunits te vullen. Vandaar dat we blij waren met de belangstelling van Lidl." De woordvoerder van Sint-Joseph meldde dat de makelaars inmiddels opdracht hebben gekregen om ook ondernemers van elders warm te krijgen om zich in de nieuwe winkels aan de Van Beekstraat te vestigen.

MAATWERK
Voor de verhuizing van de winkeliers die nu nog een bedrijf runnen in de te slopen winkelgalerij aan de Baanderherenweg is maatwerk nodig, stelde burgemeester Van Homelen. Die mening is ook de voorzitter van de winkeliersvereniging Selissenwal toegedaan: ,,Er zijn zowel mensen die aan het begin van hun carrière staan als ondernemers die bijna van hun pensioen kunnen gaan genieten. Ik kan niet in hun portemonnee kijken, maar het is duidelijk dat het heel verschillende situaties zijn", aldus Van Roosmalen. Hij hoopt dat invulling met kleine winkelbedrijven lukt: ,,Of dat het geval is, moet blijken na de inventarisatie die deze week wordt gehouden."

Burgemeester Van Homelen benadrukte dat de gemeente geen zak met geld klaar heeft staan om oplossingen voor de huidige winkeliers te realiseren. ,,Maar zowel de gemeente als de woonstichting voelen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van beleid dat veertig jaar geleden is ingezet en dat nu veranderd wordt."

Van Homelen doelde daarmee onder meer op de situatie van kapper Wim van der Velden die vorige week in deze krant kritiek uitte op de gang van zaken rond het winkelbestand in de wijk Selissenwal. Van der Velden kreeg te horen dat hij in september 2006 zijn kapsalon aan de Baanderherenweg moet hebben verlaten. Op dat moment dient hij nog een jaar te overbruggen voordat hij toe is aan zijn pensionering. Mede omdat hij geen opvolging heeft, stelde de kapper geen zin te hebben in forse investeringen in een nieuw winkelpand.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aan de Baanderherenweg wordt de klokkentoren van de gesloopte Maria Reginakerk (in Boxtel beter bekend als 'Magere Josje') ingebouwd in de wooncomplex Banier.
9 juni 2005

Print deze pagina

Terug