WATERSCHAP NEEMT MAATREGELEN

Stankoverlast en vissterfte door vertraging in Dommelproject

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Waterschap De Dommel heeft de opening van de damwand in de Mgr. Wilmerstraat vergroot om de doorstroming van het water te vergroten. Ondiep en langzaam stromend water heeft de laatste weken gezorgd voor stank en vissterfte.

Waterschap De Dommel heeft deze week een reeks maatregelen genomen om stankoverlast en vissterfte in de Dommel tegen te gaan. Oorzaak van de problemen is de vertraging die het project Dommel door Boxtel heeft opgelopen. Met het verruimen van de wateraanvoer zullen de problemen op korte termijn verholpen zijn, zo verwacht watergraaf Peter Glas.

De laatste weken is de waterstand van de Dommel flink verlaagd vanwege een terugval in de aanvoer van water. Het water is bovendien langzamer gaan stromen, zodat sprake is van stankoverlast en vissterfte. Bewoners van appartementencomplex Stapelen trokken meerdere keren aan de bel bij de gemeente en het waterschap omdat sprake was van overlast. Ook elders in Boxtel worden problemen gemeld.

Waterschap De Dommel heeft sinds donderdag 2 juni maatregelen genomen om de achteruitgang van de waterkwaliteit te stoppen. Die maatregelen moeten ertoe leiden dat weer meer water door de Dommel gaat stromen. Als eerste is vorige week de opening in de damwand aan de Mgr. Wilmerstraat vergroot. Daardoor kan meer water doorstromen. Op deze plek moet een vispassage worden aangelegd.

Aan het begin van deze week is het waterschap gestart met het maaien van bermen en de bodem van de Dommel. Dat gebeurde in de Dommel tussen de rijksweg A2 en de Eindhovenseweg. Door beplanting te verwijderen ontstaat er meer ruimte voor doorstroming en wordt het water sneller ververst. Gisteren is ter hoogte van de A2 een dam met een duiker weggehaald, zodat meer Dommelwater richting het centrum van Boxtel stroomt. Het waterpeil kan ook gereguleerd worden met de vernieuwde stuw in het omleidingskanaal. Door de stuw hoger te plaatsen wordt meer water door hartje Boxtel gestuurd.

PROCEDUREFOUT
Watergraaf Glas licht toe dat het waterschap rekening had gehouden met problemen als stankoverlast en vissterfte. ,,De tijdelijke maatregelen die we nu genomen hebben, hadden we al voorzien. Nu er berichten binnen kwamen over happende vissen zijn we meteen in actie gekomen." Glas is blij dat inwoners snel reageren en klachten doorgeven. ,,Natuurlijk doen we ook zelf aan monitoring, maar het is plezierig als mensen bellen."

Het project Dommel door Boxtel is een initiatief van Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel. In november 2004 legde de rechtbank het project op formele gronden stil omdat de provincie Noord-Brabant een procedurefout had gemaakt. De provincie verzuimde een bezwaarschrift in behandeling te nemen en werd daardoor teruggefloten.

Volgens watergraaf Glas zal de provincie nog deze maand een nieuw besluit nemen. Hij baseert zich op intensieve contacten die hij op bestuurlijk niveau met de provincie heeft gehad. ,,De provincie heeft ons al een technisch rapport gestuurd dat ook naar de bezwaarmakers is gestuurd. Als alle reacties binnen zijn zal snel besluitvorming plaatsvinden", verwacht Glas.

De watergraaf hoopt dat de bezwaarmakers dan tevreden zijn. Zo niet, dan bestaat de kans dat ze opnieuw naar de rechter stappen en dat zou kunnen leiden tot nog meer vertraging. ,,Nu ligt het project al zes maanden stil en loopt de schade in de tonnen. We hadden gepland dat de vispassage aan de Mgr. Wilmerstraat in de zomer klaar zou zijn. Als je nu door die straat fietst, is het niet leuk om naar die bouwput te kijken."

Glas merkt op dat het waterschap overweegt om in de toekomst bij andere projecten niet meer te kiezen voor een integrale aanpak. ,,Nu is het project Dommel door Boxtel integraal ingediend. Dat heeft voordelen omdat je veel dingen tegelijk kunt doen en makkelijker subsidie kunt aanvragen. Op juridische gronden zou het een overweging kunnen zijn om projecten in mootjes te hakken. Zo wordt voorkomen dat bij een tegenvaller het complete project vertraging oploopt."

De watergraaf merkt op dat niet alleen de aanleg van de vispassage in de Mgr. Wilmerstraat is vertraagd. Alle deelprojecten, zoals de aanpak van de Dommel in Boxtel-Oost en de beplantingsacties liggen stil.

Het plan Dommel door Boxtel beoogt de rivier opnieuw in te richten. Vooral in de dorpskom van Boxtel moet de Dommel een metamorfose ondergaan. Zo moet de rivier weer zichtbaar worden bij de Zwaanse Brug en moet een natuurlijke verbinding ontstaan tussen natuurgebieden als Venrode, De Geelders en het Smalwatergebied. Op die manier komt volgens het waterschap en de gemeente een groter leef- en verspreidingsgebied voor planten en dieren tot stand.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bewoners van appartementencomplex Stapelen hebben de voorbije weken geklaagd over stankoverlast van de ondiepe Dommel. Het waterschap vergroot de doorstroming door bermen en beekbodems te maaien en een dam met duiker nabij de rijksweg A2 weg te halen.
9 juni 2005

Print deze pagina

Terug