PROJECT BIJ DE KLEINE AARDE ZONDAG 26 JUNI OPEN

Energietuin toont duurzame energietechnieken

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Projectleider Inge Hindriks van De Energietuin die op zondag 26 juni geopend wordt bij milieucentrum De Kleine Aarde in Boxtel poseert bij een windturbine in het eco-park.

In het eco-park bij milieucentrum De Kleine Aarde in Boxtel wordt zondag 26 juni een nieuw project geopend onder de naam De Energietuin. De bezoekers kunnen kennismaken met duurzame energietechnieken die direct toegepast kunnen worden in of bij elk huis of bedrijf. Het doel van het project is zoveel mogelijk mensen te motiveren om in hun eigen leefomgeving technieken te plaatsen als zonnepanelen, nokboilers, kleine windturbines of warmtepompen om duurzame energie op te wekken.

De Kleine Aarde werkt in het project nauw samen met het bedrijfsleven, dat de technieken levert, SenterNovem en de gemeente Boxtel. ,,Het is de bedoeling dat we dertig gratis rondleidingen gaan aanbieden aan doelgroepen die professioneel met duurzame energietechnieken te maken hebben", liet projectleider Inge Hindriks dinsdag tijdens een persconferentie weten.

,,Uiteraard zijn ook individuele bezoekers tijdens de normale openingstijden welkom om kennis te maken met De Energietuin, maar het is niet zo dat er rondleidingen gegeven worden aan losse bezoekers. Individuen kunnen zich aansluiten bij een groep bezoekers of men kan zich met een eigen groep aanmelden voor een excursie. Op dit moment is De Energietuin nog niet compleet, maar het is de bedoeling dat op zondag 26 juni alles klaar is tijdens de opening."

OPENING
Na de opening van De Energietuin op zondag 26 juni zijn er (voorlopig) op dinsdag en donderdag speciale energietuin-excursies gepland. Wanneer men niet tot de professionele doelgroepen behoort, maar wel interesse heeft in het project kan men toch een groepsexcursie boeken. De excursies voor professionals, zoals bijvoorbeeld wethouders en raadsleden, gemeente- en provinciale ambtenaren, gedeputeerden en statenleden, makelaars, installateurs en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun functie invloed hebben op de besluitvorming rond de plaatsing van duurzame energietechnieken.

Wandelend door de tuin wordt aan groepen van vijftien mensen de werking gedemonstreerd en uitleg gegeven over de randvoorwaarden en voordelen van de verschillende duurzame energietechnieken. Individueel kunnen belangstellenden De Kleine Aarde en De Energietuin bezoeken met een boekje in de hand, waarin de informatie wat beknopter wordt weergegeven.

,,De looptijd van het project is nu vastgesteld op twee jaar. We willen volgend jaar ook studenten van hogescholen en universiteiten benaderen voor excursies", aldus Hindriks. ,,Studenten van Fontys Hogeschool verzorgen de website www.energietuin.nl die eind juni in de lucht gaat. Dat gebeurt tegelijkertijd met de opening van het project, waarbij onder meer een markt op het programma staat over duurzame energietechnieken."

Met het project willen de betrokkenen mensen kennis laten maken met duurzame technieken. Dit omdat er slechts weinig personen technieken in de eigen omgeving toegepast hebben om duurzame energie op te wekken. Hindriks: ,,Wij proberen met De Energietuin mensen een beeld te geven van de verschillende technieken die er zijn, uitleg te geven over bijvoorbeeld vergunningen en de terugverdientijd van de investeringen, zodat de consument een vergelijking kan maken."

WARMTEPOMP
Een van de duurzame energietechnieken die getoond wordt bij de Kleine Aarde is de warmtepomp. De werking hiervan is in principe het omgekeerde van een koelkast. Waar bij de koelkast het doel koelen is, is bij de warmtepomp verwarmen het hoofddoel. Warmtepompen zetten warmte van lage temperatuur om in hogere en bruikbare warmte voor verwarming en/of tapwater. Het systeem kan ook worden aangepast om in de zomer het huis te koelen.

Een andere techniek is een kleine windturbine. Deze worden gebruikt op boten, in gebieden zonder elektriciteitsvoorzieningen en voor agrarische doeleinden. De laatste jaren is begonnen met de ontwikkeling van kleine windturbines voor gebruik in de bebouwde omgeving. Zoals windmolens met een horizontale as, waarbij de wieken van boven naar beneden in het rond bewegen. Deze kunnen ook geplaatst worden op hoge gebouwen. De meeste hebben een staart zodat ze zich op de wind kunnen richten. De 'Tulipo' die te zien zal zijn op het terrein van De Kleine Aarde is aangesloten en gekoppeld aan het energienet.

De windturbine Turby heeft een verticale as waarbij de wieken van links naar rechts bewegen als een grote slagroomklopper. Deze kan geplaatst worden bovenop gebouwen en wordt als minder horizonvervuilend gezien. De Turby die in Boxtel te zien is, is een demonstratiemodel. Het vermogen van een windmolen hangt af van de windsnelheid, de windrichting, de grootte en de vorm van de rotors (wieken) en de hoogte van de mast. De stroom die de windmolen opwekt, wordt opgeslagen in accu's.

Weer een andere techniek is de Nokboiler of zonneboiler. Een zonneboilersysteem maakt gebruik van zonnewarmte om tapwater te verwarmen. Er zijn ook geÔntegreerde systemen mogelijk voor zowel warm tapwater als verwarming. De techniek staat te boek als zeer betrouwbaar en toepasbaar in de bestaande bouw.

DOELSTELLINGEN
Aan het project rond De Energietuin zijn drie doelstellingen gekoppeld: professionele doelgroepen informeren over kansen, mogelijkheden en de randvoorwaarden van de toepassing van duurzame energie in de eigen situatie; het bevorderen van innovatie en versnelde toepassing van duurzame energie en het verbeteren van de prijs-prestatie-verhouding van duurzame energietechnologieŽn.

Zondag 26 juni wordt tijdens het eco-festijn De Energietuin feestelijk geopend. Vanaf 11.00 uur zijn belangstellenden welkom op het terrein van De Kleine Aarde. Op het programma staan naast een markt over duurzame energietechnieken onder meer ook kinderactiviteiten en daarnaast kunnen biologische hapjes en drankjes genuttigd worden.
9 juni 2005

Print deze pagina

Terug