REFERENDUM TREKT VEEL KIEZERS

Inwoners Boxtel verwerpen Europese Grondwet

De inwoners van de gemeente Boxtel hebben woensdag 1 juni de Europese Grondwet met een overduidelijke meerderheid verworpen. Bijna 60 procent van de kiezers stemde tegen de Europese Grondwet. Het referendum trok opvallend veel kiezers, meer zelfs dan tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2002. De opkomst in Boxtel was 59,11 procent.

De uitslag van het referendum wijkt nauwelijks af van het landelijk beeld dat gisteravond na sluiting van de stemlokalen duidelijk werd: Nederland is in meerderheid tegen de Europese Grondwet zoals die aan de bevolking is voorgelegd. Van de 13.082 kiezers die hun stem in Boxtel uitbrachten, stemden er 7.729 tegen de grondwet, een percentage van 59,1. In totaal 5.353 kiezers stemden voor de grondwet (40,9 procent). 95 Kiezers brachten een blanco stem uit.

De verschillen tussen de stembureaus in Boxtel zijn opvallend. Zo was de opkomst in stembureau 10 (noodgebouw Saltho aan de Europalaan) het hoogst met 66,15 procent. De laagste opkomst werd genoteerd bij stembureau 5 (Vmbo-College Boxtel); daar ging slechts 52 procent van de kiezers naar de stembus. Relatief veel nee-stemmers brachten hun stem uit bij De Rots, De Wilgenbroek en Saltho/De Brink; hier waren de ja-stemmers duidelijk in de minderheid. Bij andere stembureaus waren de voor- en tegenstemmers iets meer in evenwicht.

TOESPRAAK

De uitslag van het referendum was gisteravond rond de klok van tien uur bekend. De gemeente Boxtel had het bedrijfsrestaurant aan de Dr. Van Helvoortstraat opengesteld voor het publiek, dat er kennis kon nemen van de Boxtelse stembusuitslag. Er kwam niemand opdagen. Burgemeester Jan van Homelen, die de Boxtelse stembusuitslag had willen presenteren en een korte toespraak had willen houden, kon zich beperken tot een korte reactie.

Van Homelen toonde zich verheugd over de opkomst in Boxtel. Met 59,11 procent hebben de kiezers in Boxtel laten zien dat ze geboeid zijn door het Europese vraagstuk en is het referendum een succes. ,,De vraag werpt zich wel op waarom mensen nee hebben gezegd en of ze zich voldoende verdiept hebben in de materie. Ik heb veel mensen gesproken die niet precies weten waarover het gaat en daarom dus niet voor de grondwet stemmen.”

De burgemeester vindt dat de uitslag van het referendum een uitnodiging aan de politiek is om de kracht van Europa zodanig in te richten dat aansluiting wordt gevonden bij de wens van de bevolking. Hij noemt het opmerkelijk dat het referendum over de Europese Grondwet meer kiezers heeft gelokt dan de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. Ging toen 57,23 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus, dit keer bracht 59,11 procent zijn stem uit. ,,Daar ligt ook een uitdaging richting de lokale politiek om het contact met de burger te versterken”, aldus Van Homelen.

De opkomst bij het referendum lag ver boven de opkomst bij de laatste twee verkiezingen voor het Europees Parlement. In 2004 bracht 37,1 procent van de Boxtelse kiesgerechtigden zijn stem uit. In 1999 ging slechts 27,6 procent naar de stembus.
2 juni 2005

Print deze pagina

Terug