PLATTEGROND SCHIJNDEL STAAT IN BOXTEL

De weg volledig kwijtgeraakt...

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wie de weg in Boxtel zoekt, is op het terras van De Oude Ketting aan het verkeerde adres.

Het lijkt erop dat een eerste stap naar een nieuwe gemeentelijke herindeling is gezet. Dat zou je althans kunnen denken als je de plattegrond van buurgemeente Schijndel ziet staan langs de noordelijke invalsweg van Boxtel. Het informatiebord kan mensen van buiten de regio flink op het verkeerde been zetten...

Voor mensen die vanuit noordelijke richting Boxtel binnenkomen en zeker nu het voorjaarsweer daartoe uitnodigt neerstrijken op het onlangs verfraaide terras van wegrestaurant De Oude Ketting is het even opletten geblazen. Menigeen die een blik werpt op de plattegrondkast die hier enkele weken geleden werd geplaatst, zal denken in buurgemeente Schijndel verzeild te zijn geraakt.

Over het hoe en waarom tast uitbater Martien van Son van het wegrestaurant in het duister, net zoals de afdeling voorlichting van de gemeente Boxtel. Ook bij het in Kaatsheuvel gevestigde bedrijf Van Uden Special Products, dat al sinds jaar en dag de plattegrondkasten in opdracht van de gemeente plaatst en bijhoudt, kijkt men vreemd op van de Schijndelse kaart op Boxtels grondgebied. ,,Er worden momenteel weliswaar nieuwe kaarten van de gemeente Boxtel gedrukt, maar dat betekent niet dat we in die kast zomaar een plattegrond van Schijndel hangen. Tot de nieuwe exemplaren er zijn, dient er gewoon het oude stratenplan te hangen", stelt een woordvoerster.

Wie de plattegrond goed bestudeert, ontdekt niet de naam van het bedrijf uit Kaatsheuvel, maar van de firma CPG te Deventer. Een telefoontje naar de Hanzestad aan de IJssel leert dat deze onderneming het bord op eigen initiatief heeft geplaatst. Hij zegt dat in samenspraak te hebben gedaan met de eigenaar van De Oude Ketting. ,,We doen dat in 170 gemeenten in Nederland. Nu zijn we toe aan het project Boxtel", stelt een medewerker van CPG. Volgens hem is het de bedoeling dat aan de ene kant de plattegrond van Boxtel komt te hangen en aan de andere zijde die van Schijndel. Veel fietsers die bij De Oude Ketting een terrasje pikken, gaan verder in de richting Schijndel. Vandaar", luidde de verklaring vanuit Deventer.

Dat de kaart van Boxtel niet in de kast hangt, is een onvolkomenheid die volgens een medewerker van CPG 'voor het einde van het jaar' wordt rechtgezet. Toeristen en dagjesmensen moeten het tot die tijd zelf maar uitzoeken. En de truckers dan? Nou, als trouwe klant van De Oude Ketting weten die wel beter...
2 juni 2005

Print deze pagina

Terug