WIM VAN DER VELDEN RUNT VEERTIG JAAR KAPSALON

Kapper laat zich niet verdrijven

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Kapper Wim van der Velden: ,,Zonder een goede oplossing verlaat ik mijn kapsalon niet."

Dat hij van een deurwaarder te horen moest krijgen dat de huur van zijn winkelpand aan de Baandervrouwenlaan met ingang van 1 september 2006 is opgezegd door Woonstichting Sint-Joseph, wringt nog steeds bij kapper Wim van der Velden. ,,Een deurwaarder stuur je een persoon op zijn dak die een betalingsachterstand heeft. Toch niet iemand die al vijfendertig jaar trouw de huur betaalt?" Zonder enige ophef vierde Van der Velden dinsdag op zijn 63ste verjaardag dat hij al veertig jaar in Boxtel een kapsalon runt.

Het was puur toeval dat Van der Velden in 1965, op zijn 23ste verjaardag, een eigen zaak begon aan de Breukelsestraat. ,,Het winkelpand waarin voorheen Vitos - een winkel waar ze nylons verkochten en herstelden - zat, kwam leeg. Vrouwen gooiden hun panties weg; lieten de ladders in hun kousen niet meer ophalen", vertelt de robijnen kapper grinnikend. ,,Ik greep mijn kans om me als zelfstandig kapper te vestigen. Vanaf 1957 werkte ik in kapsalons in Den Bosch, Best en Tilburg. Ook in de twee jaar die ik bij de marine in dienst was, knipte ik de manschappen."

Na vierenhalf jaar verkaste Van der Velden naar een nieuw winkelpand in de toenmalige 'nieuwe wijk' Selissenwal. Op de begane grond van de flats aan de Baanderherenweg keek de kapper jarenlang uit op de Maria Reginakerk, die bijna twee jaar geleden werd gesloopt. In het streven het centrum van de wijk een geheel nieuw aanzien te geven, dreigt ook de kapsalon onder de slopershamer te verdwijnen. ,,De revitalisering van de wijk is een goede zaak. Selissenwal ondergaat een heuse metamorfose. Voor mij persoonlijk heeft het echter tien jaar te lang geduurd voordat die is gestart."

Van der Velden blikt vooruit naar 2007 als hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. ,,We hebben als winkeliers te horen gekregen dat we uiterlijk vr september volgend jaar een ander onderkomen moeten hebben gevonden; daarna gaat de boel hier plat." Dat hij die mededeling uit de mond van een deurwaarder moest vernemen, zint Van der Velden geenszins. ,,Zo ga je niet met mensen om", klinkt het verwijtend in de richting van de woonstichting die eigenaar van het flatgebouw is.

GEEN OPVOLGING

Graag zou Van der Velden tot aan zijn pensionering op zijn vertrouwde plek blijven werken. ,,Ik had me voorgenomen om daarna nog enkele dagen per week 'uit te drijven'. Het kappersvak beoefen ik immers met veel plezier." De herinrichting van de wijk lijkt roet in het eten te gooien. ,,Ik had me mijn laatste jaren als kapper heel anders voorgesteld", erkent Van der Velden. Over een eventuele schadeloosstelling voor het feit dat hij misschien een jaar eerder moet stoppen met werken, is nog niet gesproken. ,,Als zo'n aanbod uitblijft stap ik desnoods naar de rechter."

Maandag 6 juni is Van der Velden samen met zijn collega-ondernemers uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Jan van Homelen. Daarin komt de invullen van de nieuwe winkelunits die momenteel aan de Van Beekstraat in het deelplan Banier worden gebouwd ter sprake. Van der Velden staat niet te kijken op de investering die nodig is om daar voor de duur van slechts een jaar - een nieuwe kapsalon in te richten. ,,Ik heb immers geen opvolging."

De kapper rekent er toch nog op dat de gemeente en de woonstichting met een passende oplossing op de proppen komen. ,,En zo niet: als hier een bulldozer voor de deur komt gereden om de zaak plat te gooien, ga ik bovenop die machine zitten!", klinkt het strijdvaardig.
2 juni 2005

Print deze pagina

Terug