FEESTELIJKE HEROPENING JACOB-ROELANDSLYCEUM

'Fris en compact schoolgebouw maar niet toekomstbestendig'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik op het schoolplein van het Jacob-Roelandslyceum. Op de achtergrond is de glazen pui van het nieuwe overblijflokaal zichtbaar. De gevels van de drie bouwlagen die rechts op de foto zichtbaar zijn, zullen binnen nu en tien jaar moeten worden gerenoveerd, voorspelt rector Theo Reijnders.

Eigenlijk had hij het liever nóg langer uitgesteld. Collega's hebben hem overtuigd dat de feestelijke heropening van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) nu toch écht plaats moet vinden. ,,In september neem ik afscheid van de school en binnen de school is men van mening dat ik de heropening nog als rector moet meemaken. Vooruit dan maar", vertelt Theo Reijnders, terwijl hij met een veelbetekenende blik conrector Els Strang aankijkt. Hoewel de bouwkundige werkzaamheden voor de uitbreiding van de vwo- en havoschool inmiddels zo'n jaar geleden werden beëindigd, wordt nog steeds de laatste hand gelegd aan de afwerking...

De klimaatbeheersing van de nieuwbouw op het JRL-terrein werkt onvoldoende en moet aangepast worden. De opdracht daarvoor is verstrekt. De kozijnen in de zogeheten oudbouw zijn dringend aan vervanging toe, maar de gemeente en het schoolbestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) waar het JRL een onderdeel van vormt steggelen nog over wie de kosten moet betalen. Graag had rector Reijnders gezien dat deze werkzaamheden zouden zijn afgerond op het moment dat de school feestelijk heropend wordt. Dat is echter niet het geval. Met een cultureel programma op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni voor de 1.200 leerlingen, hun ouders en belangstellenden uit Boxtel begint de school voor voortgezet onderwijs een nieuwe toekomst.

,,Dat betekent echter niet dat dit gebouw ook toekomstbestendig is tot 2010, zoals de Boxtelse politiek graag zou willen. We hebben moeten werken met een te beperkt budget en dus hebben we bijvoorbeeld de maatvoering van de lokalen aan moeten passen. Ons grootste lokaal heeft een oppervlakte van 51 vierkante meter waarin 30 tot 32 leerlingen les krijgen. Ik geloof niet dat het Vmbo-College Boxtel over zo'n klein lokaal beschikt", klinkt het teleurgesteld. Reijnders is niet erg te spreken over de wijze waarop de gemeente Boxtel – verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijsinstellingen – de uitbreiding van het JRL heeft bekostigd. ,,Er is gewoon te weinig geld voor uitgetrokken. Bovendien zijn binnen nu en tien jaar de gevels van het carrégebouw aan renovatie toe", voorziet Reijnders.

INTEGRATIE

Om de leerlingen van de voormalige Bracbant Havo te huisvesten in de vwo-school was een bedrag van bijna 4,7 miljoen euro beschikbaar; 1 miljoen is daarvoor door het schoolbestuur zelf op tafel gelegd. Na ongeveer een jaar bouwen namen de havo-leerlingen in de herfstvakantie van 2003 hun intrek in het uitgebreide schoolgebouw aan de Grote Beemd. ,,De maanden daarna waren niet eenvoudig. Er werd nog volop gewerkt omdat we bewust hebben gekozen voor een compact schoolgebouw. Dat leidde uiteraard tot overlast, maar gelukkig toonden de leerlingen veel begrip voor de situatie", stelt conrector Strang. De integratie tussen de havo- en vwo-leerlingen is zonder enig incident verlopen. ,,En dat is best kicken", stelt rector Reijnder. ,,Het is een goed besluit geweest om beide scholen samen te voegen."

Ook voor de docenten was het bouwproces ingrijpend. Daarnaast moesten ook nog eens twee verschillende culturen samengesmeed worden: docenten van twee verschillende scholen samenvoegen tot een hecht lerarenkorps, bleek een hele operatie. Reijnders daarover: ,,Ik vergelijk die periode met een groentijd. Onder moeilijke omstandigheden leer je elkaar het beste kennen. Uiteindelijk heeft het fusieproces zich in een recordtempo voltrokken en heeft iedereen snel zijn eigen plekje gevonden."

Hoewel het wensenlijstje van de school niet volledig is afgestreept, zijn Reijnders en Strang erg tevreden over het uiteindelijke resultaat van de verbouwing. Strang: ,,We hebben dankzij architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch de beschikking over een compact schoolgebouw. Als je door de school loopt, merk je dat je overal snel bent. Het lijkt net of het gebouw niet groter is geworden."

Reijnders valt zijn conrector bij. ,,We zijn ontsprongen aan de dans van grootschaligheid en zijn nu gehuisvest in een fris en transparant gebouw. Daarnaast is de omgeving van de school aanzienlijk verbeterd, ook voor de omwonenden. De verkeersdruk aan de voorkant is verdwenen door de nieuwe fietsingang aan de Fellenoord. Bovendien hebben we de beschikking gekregen over een fraaie parkeerplaats voor de auto's van onze medewerkers. Allemaal zaken die de gemeente Boxtel voor haar rekening heeft genomen. Wat dat betreft heeft wethouder Anton van Aert zich in de laatste jaren enorm ingezet om het bouwproces toch tot een goed einde te brengen. Was de medewerking van de gemeente maar vanaf het begin zo goed geweest", verzucht Reijnders. Hij kan niet ontkennen dat een periode van veel frustratie achter de rug is.
2 juni 2005

Print deze pagina

Terug