VAN HOMELEN BESTOOKT MET E-MAIL

Burgemeester verwacht snel besluit over vergunning hackers-evenement

De Boxtelse burgemeester Jan van Homelen verwacht op korte termijn een besluit te kunnen nemen over de vergunning voor het evenement What the Hack. Het evenement dat eenmaal in de vier jaar wordt gehouden en zo'n drieduizend computerliefhebbers lokt, wordt gehouden van 28 tot en met 31 juli op landgoed Velder.

Ambtenaren van de gemeente Boxtel hebben deze week overleg gevoerd met de organisatie van What the Hack, de Stichting HAL2001. Tijdens dat gesprek zijn volgens de burgemeester alle details besproken die van belang zijn om een vergunning te kunnen verlenen. ,,Voordat ik een vergunning kan verlenen, wil ik eerst weten hoe het evenement wordt opgezet, waar de tenten staan, noem maar op. Pas als alle informatie compleet is, kan ik aan het werk", aldus Van Homelen.

De burgemeester gaf vorige week in deze krant al aan 'in beginsel' welwillend te staan tegenover de vergunning voor What the Hack. Hij beklemtoonde dat de organisatie simpelweg verzuimd heeft een vergunning aan te vragen. ,,Pas nadat ik de organisatie daarop had gewezen kwam er een aanvraag voor een vergunning. En die aanvraag is in behandeling genomen", stelt Van Homelen. Als het gesprek met de organisatie deze week goed verloopt, denkt de burgemeester binnen enkele dagen een besluit te kunnen nemen.

Van Homelen bekende deze week dat hij is bestookt met e-mails van voor- en tegenstanders van het evenement. Vooral de voorstanders hebben via e-mail laten weten dat What the Hack toch vooral door moet gaan. Enkele tegenstanders riepen de burgemeester op het evenement te verbieden. ,,Ik lees de e-mails allemaal, maar maak uiteindelijk mijn eigen afweging", stelde Van Homelen.

RECHTSZAAK

Inmiddels is de Stichting HAL2001 naar de rechter gestapt. In een brief aan de burgemeester van Boxtel schrijft de advocaat dat de gang naar de arrondissementsrechtbank wordt gemaakt om te voorkomen dat de stichting in tijdnood komt. Dat zal gebeuren omdat Van Homelen schriftelijk heeft aangegeven dat een vergunning verleend kan worden na een periode van vier weken. De stichting vraagt bij de rechter een voorlopige voorziening aan, waarmee het mogelijk wordt de organisatie van het festival voort te zetten.

In de brief van de advocaat wordt gesteld dat de Stichting HAL2001 zich heeft verbaasd over de uitlatingen die burgemeester Van Homelen heeft gedaan richting de pers. De advocaat geeft aan dat hij de opmerkingen van de burgemeester aan de orde zal stellen tijdens de rechtszitting.

De Stichting HAL2001 weet zich naar eigen zeggen gesteund door een grote groep aanhangers. Gemeenteraadsleden, parlementsleden en Europarlementariėrs maar ook universitaire medewerkers, schrijvers en computerdeskundigen hebben Boxtel opgeroepen een vergunning te verlenen voor Wach the Hack.

Dat heeft ook de Nederlandse organisatie voor digitale burgerrechten Bits of Freedom gedaan. In een brief aan burgemeester Van Homelen stelt de organisatie dat What the Hack van groot belang is voor het stimuleren van een klimaat voor technologische innovatie en vrije gedachtenwisseling in Nederland en daarbuiten. Een vergunning onthouden betitelt Bits of Freedom als 'een ernstige aantasting van de vrijheid van meningsuiting en van het recht op vrije vergadering'.
2 juni 2005

Print deze pagina

Terug