GEMEENTEBESTUUR BESLIST MAANDAG OVER RAADSVOORSTEL

Tunnelplan Baroniestraat lijkt van de baan

De kans is klein dat het tunnelplan voor de Baroniestraat deel zal uitmaken van het definitieve raadsvoorstel dat volgende week aan de Boxtelse politiek wordt voorgelegd. In dat voorstel zal het gemeentebestuur aangeven hoe de verkeersproblemen in Boxtel moeten worden aangepakt. De noordelijke ontsluitingsweg is niet van de baan; de Esschebaan is nadrukkelijk in beeld voor een noordelijke verkeersroute.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week intensief vergaderd over het raadsvoorstel dat eigenlijk dinsdag al gereed had moeten zijn. Maar volgens burgemeester Jan van Homelen heeft het college meer tijd nodig en wordt aanstaande maandag een knoop doorgehakt. Dan zal blijken welke varianten in het raadsvoorstel worden opgenomen dat tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 7 juli in stemming wordt gebracht.

Verkeerswethouder Wim van Erp wilde deze week niet vooruitlopen op het politieke debat dat de komende weken een beslissende fase ingaat. Wel liet hij voorzichtig doorschemeren dat de discussie over de bouw van een tunnel in de Baroniestraat duidelijk heeft gemaakt dat zo’n voorziening nauwelijks te realiseren is. Weliswaar is het technisch mogelijk om een tunnel van de Baroniestaat naar Ladonk aan te leggen, maar wegen de kosten en de offers waarschijnlijk niet op tegen de baten. ,,Het is niet uitgesloten dat het tunnelplan zal ontbreken in het raadsvoorstel”, stelde Van Erp deze week. ,,Het is moeilijk gebleken om een geschikte variant te kiezen die rekening houdt met de leefbaarheid in de straat.”

In het voorstel duikt wel een noordelijke ontsluitingsroute op, zo kan opgemaakt worden uit de woorden van burgemeester Van Homelen en wethouder Van Erp. Beide bestuurders maakten deze week duidelijk dat het college nog dubt over de inrichting van de Esschebaan, die cruciaal lijkt te worden in de ontsluitingsroute. Binnen het gemeentehuis bestaat nog geen duidelijkheid over de vraag of de weg moet worden ingericht als 60-kilometerzone of als 80-kilometerweg. ,,We beraden ons nog over de vraag hoe deze ontsluitingsroute vormgegeven moet worden”, aldus Van Homelen, waarmee lijkt vast te staan dat het gemeentebestuur zal aansturen op een noordelijke ontsluitingsweg.

De komende dagen worden door het gemeentebestuur benut om extra gegevens te verzamelen en te groeperen. In de B. en W.-vergadering die maandag wordt gehouden wordt de definitieve tekst van het raadsvoorstel geformuleerd. Na een commissievergadering volgt op 7 juli besluitvorming door de gemeenteraad.
2 juni 2005

Print deze pagina

Terug