POLITIEK HOUDT VAST AAN NOORDELIJKE RANDWEG

Twijfel over haalbaarheid Boxtelse autotunnel groeit

Waar een meerderheid van de gemeenteraad in december 2004 nog aandrong op de aanleg van een autotunnel tussen het centrum van Boxtel en bedrijventerrein Ladonk, lijkt langzaam het besef door te dringen dat zo'n voorziening onhaalbaar is. De wens voor een noordelijke ontsluitingsweg via de Esschebaan en over de gemeentegrens van Boxtel en Haaren blijft wel nadrukkelijk overeind. Als enige coalitiepartij blijft PvdA/GroenLinks faliekant tegen beide voorzieningen.

De raadscommissie Ruimtelijke Zaken boog zich dinsdagavond over de vier tunnelvarianten en de vijf tracés voor een noordelijke ontsluitingsweg die het college van B. en W. twee weken geleden presenteerde.

In tegenstelling tot PvdA/GroenLinks houden beide andere coalitiepartijen, CDA en Combinatie95, na bestudering van de verschillende mogelijkheden wel vast aan zowel een autotunnel in het verlengde van de Baroniestraat als een ontsluitingsweg aan de noordkant van recreatieplas De Langspier.

Beide voorzieningen zijn volgens verkeerswoordvoerder Wim van der Zanden van het CDA wenselijk en realiseerbaar. Voorwaarde is volgens de CDA'er dat de tunnelhelling in de Baroniestraat ter hoogte van de kruising met de Breukelsestraat weer het maaiveld heeft bereikt én dat er meer dat 1.800 auto's de tunnel dagelijks mogen gebruiken. Sef Philips (Combinatie95 liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Sloop van woningen is – net als voor de overige raadsfracties overigens – onbespreekbaar.

REGIONAAL
Ook de VVD sprak zich uit vóór een autotunnel die de Baroniestraat met de Mijlstraat moet verbinden. Henk Vervoorn presenteerde tijdens de commissievergadering een alternatieve variant, die echter door de overige partijen werd weggewimpeld. De noordelijke ontsluiting met een nieuwe verbindingsweg tussen Esschebaan en Molenwijkseweg en vervolgens aansluiting op de Runsdijk in Esch ziet deze partij net als CDA, Combinatie95, Boxtels Belang, Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) wel zitten.

Meerdere partijen, met de SP voorop, pleitten er echter voor om te wachten met het maken van een definitieve keuze voor een tracé totdat de regionale verkeersstudie in de spoorwegdriehoek Boxtel-Den Bosch-Tilburg is afgerond. Op basis van de uitkomsten van de verkeersstudies die de afgelopen maanden zijn gemaakt, is het voor fractievoorzitter Willem van Meurs van de SP duidelijk dat zowel een tunnel als een noordelijke randweg onhaalbaar zijn.

Raadslid Bert Bekkers van de Democratische Partij Boxtel-Liempde hield vast aan het eerder door zijn partij gelanceerde voorstel om de autotunnel op de plek van de huidige dubbele overweg in de Tongersestraat aan te leggen. Ook drong hij erop aan om de aanleg van een oostelijke parallelweg langs de rijksweg A2 in het verkeersplan te betrekken.

Bekkers zette bovendien vraagtekens bij de haast die het college nu betracht. Nog voor de zomervakantie wil wethouder Wim van Erp een voorstel over de aanpassing van het in december afgeschoten verkeersplan Centrum Autoluw in de gemeenteraad bespreken. Hij wil niet wachten op de uitkomsten van de regionale verkeersstudie. De vraag of er op die korte termijn voldoende gelegenheid is voor burgers om van de inspraak gebruik te maken, beantwoordde de wethouder bevestigend: ,,Centrum Autoluw heeft vorig jaar al vier weken ter inzage gelegen. We denken met de aanpassingen te kunnen volstaan met een inspraaktermijn van twee weken." Diverse commissieleden drongen er bij wethouder Van Erp op aan meer tijd te nemen.

DUBBELE OVERWEG
De suggestie die veertien dagen geleden werd aangedragen door de vier onafhankelijke deskundigen die de verkeersonderzoeken hadden bestudeerd, vond veel bijval van de commissieleden. Het openhouden van de dubbele overweg voor alleen fietsverkeer en hulpdiensten kan Boxtel voor een hoop ellende behoeden, was de strekking van de boodschap. Sinds verkeersminister Karla Peijs in november vorig jaar nieuw beleid heeft afgekondigd ten aanzien van de spoorwegen, is het niet langer per se noodzakelijk dat alle gelijkvloerse overwegen verdwijnen.

Met de uitkomsten van de discussie gaat wethouder Van Erp nu aan de slag om een collegevoorstel te maken; komende dinsdag willen burgemeester en wethouders dat vaststellen om het vervolgens in de commissievergadering van dinsdag 21 juni met de raadsfracties te bespreken. Besluitvorming zou dan plaats moeten vinden in de raadsvergadering van donderdag 7 juli.
26 mei 2005

Print deze pagina

Terug