SCHEIDEND DIRECTEUR BRABANTS CENTRUM BEJUBELD

Zilveren erepenning voor Piet van Oers

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Piet van Oers toonde zich zaterdag ingenomen met de erepenning van verdiensten die hij kreeg uitgereikt door burgemeester Jan van Homelen. Cocky, de echtgenote van de scheidend directeur van Brabants Centrum, kijkt geÔnteresseerd mee naar de inscriptie.

Tijdens zijn afscheidsreceptie als directeur van Brabants Centrum heeft Piet van Oers zaterdag uit handen van burgemeester Jan van Homelen de zilveren erepenning van verdienste van de gemeente Boxtel gekregen. Van Oers kreeg de gemeentelijke legpenning als blijk van waardering voor bijna 45 jaar beschikbaarheid, betrokkenheid en bereikbaarheid.

Voorafgaand aan de openbare receptie in restaurant Molenwijk stak burgemeester Van Homelen als laatste in een rij van sprekers de loftrompet uit voor Van Oers. ,,Als autodidact heeft hij zich met buitengewoon grote inzet ontwikkeld op het gebied van fotografie, redactie en management binnen Brabants Centrum. Hij heeft daarbij niet alleen een essentiŽle bijdrage geleverd aan de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners, maar ook tussen inwoners onderling. Zowel in Boxtel als in de regio", stelde de burgemeester.

Dat Van Oers als directeur het lokale weekblad in de vorm van een onafhankelijk nieuwsmedium op abonnementenbasis heeft kunnen continueren en uitbouwen, is volgens Van Homelen een compliment waard. Dat de krant daarbij vaak een belangrijke rol vervulde in projecten voor het goede doel in de vorm van stimulerende en activerende publiciteit, verdient in de ogen van het gemeentebestuur een extra pluim. Als voorbeeld noemde Van Homelen de acties die werden gehouden ter behoud van de toren en de kerk van de Sint-Petrusparochie: ,,De publicitaire bijstand aan deze samenlevingsopbouw mag als symbool van grote betrokkenheid worden gezien."

KUNSTWERK
Voorafgaand aan de uitreiking van de zilveren legpenning van de gemeente Boxtel bejubelde BC-directeur Marc Cleutjens zijn voorganger. In enkele muzikale voordrachten haalden de personeelsvereniging van de krant, de familie Van Oers en de vriendenclub 'Petrus & Paulus' hoogtepunten uit 45 krantenjaren ludiek voor het voetlicht. Het vrouwenorkest Breiwerk, waarvan Van Oers zich geestelijk adviseur laat noemen, onderstreepte de feestelijkheden met een muzikale hulde.

Later op de dag prees ook voorzitter Peter StrŁber van het stichtingsbestuur van Brabants Centrum de inzet van de scheidend directeur. Als blijk van waardering kreeg Van Oers een bronzen kunstwerk ('Ontmoeting') van Ton Verstraten overhandigd. Dat gebeurde nadat enkele honderden mensen Van Oers de hand schudden tijdens de afscheidsreceptie. Vertegenwoordigers uit alle geledingen van de samenleving maakten in 'Molenwijk' hun opwachting. Aan het einde van de receptie luidde Boxtel's Harmonie de vertrekkende krantenbaas muzikaal uit.

In zijn slotwoord ten overstaan van het verzamelde personeel, de bestuursleden van de krant en de naaste familie en betrokkenen, vertelde Van Oers overrompeld te zijn door de vele loftuitingen die hij kreeg toegewuifd. ,,Dikwijls heb ik als journalist vele toespraken moeten aanhoren en vaak heb ik me geŽrgerd aan de persoonsverheerlijkingen die daarmee gepaard gingen. Dat betekent echter niet dat hetgeen hier vandaag allemaal is gezegd, bezijden de waarheid is", grapte Van Oers. Hij liet weten bijzonder ingenomen te zijn met de zilveren erepenning van de gemeente Boxtel.

Ook meldde Van Oers dat hij al bijna drieduizend euro kreeg overgemaakt voor het Greenspark Day Care Centre in Zuid-Afrika. Dit project van Van Oers' zus Joke en haar man Jack van Geel voor met HIV besmette weeskinderen werd door de scheidend directeur van Brabants Centrum aangewezen als bestemming voor afscheidsgiften.
26 mei 2005

Print deze pagina

Terug