OUD-LEERLINGEN JRL WEER BIJEEN IN BOXTEL

Herinneringen ophalen aan internaat Stapelen

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Groepsportret van de jongens die in de tweede helft van de jaren zestig internaat Stapelen bewoonden. In de middelste rij, geheel links, zit groepsleider Mart Lemmens, de huidige provinciaal overste van de pater Assumptionisten.

Ruim zestig oud-leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum die in de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw woonachtig waren in het internaat Stapelen, treffen elkaar zaterdag 4 juni in Boxtel tijdens een reünie. Na afloop van de officiële ontmoeting zijn ook de zogenaamde externen welkom om herinneringen op te halen aan hun schooltijd.

Het initiatief voor de reünie is vorig jaar november genomen door professor Jan Castelijns, een vooraanstaand radioloog van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Theo Rensen uit Boxtel meldde zich direct om de ontmoeting mee te organiseren. Hij vertelt dat van de circa honderd mensen die destijds het internaat bevolkten het grootste is achterhaald: ,,Tien jongens hebben we niet kunnen traceren. Vijf mensen zijn inmiddels overleden en enkelen waren verhinderd. Ongeveer vijf jongens hebben aangegeven dat ze geen belangstelling hebben."

Rensen heeft van zo'n 65 oud-klasgenoten de toezegging dat ze volgende week in de zaal van grand café Rembrandt aan de Rechterstraat present zijn. ,,De meesten – nu allemaal tussen de 50 en 55 jaar oud - hebben elkaar sinds hun vertrek uit Boxtel nooit meer gezien. Ze wonen verspreid over heel Nederland", aldus de Boxtelaar.

Als jongen uit een gezin van tien kinderen kwam Rensen vanuit de Betuwe naar Boxtel. ,,De keuze voor een internaat was eenvoudig. Anders was het in die tijd niet mogelijk om een opleiding op hbs- of gymnasiumniveau te volgen."

GROEPSLEIDER
Initiatiefnemer Castelijns benaderde de paters Assumptionisten van kasteel Stapelen met de vraag of de reünie in de ridderzaal gehouden kon worden. De provinciaal overste van de congregatie, Mart Lemmens, toonde zich daartoe direct bereid omdat aanvankelijk gedacht werd aan zo'n twintig bezoekers. Lemmens bewaart bijzondere herinneringen aan het internaat; zelf woonde hij er vanaf 1955 als priesterstudent.

,,Vanaf 1966 had ik de leiding over een van de vier leeftijdsgroepen; ook de jongens waar het nu om gaat. Het is leuk om ze weer eens terug te zien, dus natuurlijk ben ik van de partij. Al snel bleek echter dat zich veel meer belangstellenden aanmeldden. De groep van ruim zestig personen kunnen we hier in het kasteel niet ontvangen. Vandaar dat de organisatoren zijn uitgeweken", vertelt Lemmens.

Externe klasgenoten van de internaatbewoners die herinneringen willen ophalen aan hun schooltijd op het Jacob-Roelandslyceum zijn zaterdag 4 juni vanaf 20.00 uur welkom in zaal Rembrandt, Rechterstraat 56. Het organisatiecomité bestaat uit Jan Castelijns, Wiro Gruijters, Antoon en Theo Rensen, Sijmen Schilder, Jos Verweij en Carel Zaal. Wie iemand van het organisatiecomité kent, is welkom. Voor vragen of informatie kan men contact opnemen met Theo Rensen, De Koppel 21, telefoon (0411) 67 28 97.
26 mei 2005

Print deze pagina

Terug