’ERNSTIGE VREES VOOR VERSTORING OPENBARE ORDE’

Touwtrekken om vergunning hackers-evenement

Het is allerminst zeker of het evenement What the Hack kan plaatsvinden op landgoed Velder in Liempde. Het evenement, een initiatief van de Stichting HAL2001 in Leiden, wordt iedere vier jaar gehouden en trekt doorgaans zo’n drieduizend bezoekers. In een brief aan de stichting laat burgemeester Jan van Homelen weten dat hiervoor een vergunning vereist is. Ook bestaat er in zijn ogen ’ernstige vrees’ dat de openbare orde en veiligheid in gevaar komen.

What the Hack is een evenement voor computerhackers die in Liempde een internationaal kampeercongres willen houden. Volgens voorzitter Rob Gonggrijp van de Stichting HAL2001 bestaat het programma op Velder onder meer uit honderden lezingen en presentaties over internet. Gonggrijp, medeoprichter van internetbedrijf XS4ALL, wijst erop dat tijdens de evenementen doorgaans internetgeschiedenis geschreven wordt. ,,In de eerste editie werd de basis gelegd voor het gedachtegoed van provider XS4ALL, in de editie van 1993 werd De Digitale Stad bedacht”, aldus Gonggrijp.

Burgemeester Van Homelen vertelde deze week in een reactie op een persbericht van de Stichting HAL2001 dat hem geruchten bereikt hadden over het hackers-evenement op Velder. ,,Voor alle duidelijkheid: voordat ik op 4 mei een brief schreef is er nooit overleg geweest met de stichting. Mijn brief is aanleiding geweest voor een vergunningaanvraag op 10 mei, die mij 12 mei heeft bereikt. De stichting heeft zich nooit eerder bij mij gemeld voor een vergunning.” Van Homelen zegt dat hij ook heeft vernomen dat de naam van een dergelijk evenement ’niet al te goed is’.

Voorzitter Gonggrijp van de Stichting HAL2001 noemt de houding van burgemeester Van Homelen opmerkelijk omdat zich bij de vier voorgaande edities van het hackers-evenement nooit problemen hebben voorgedaan. In een brief aan de burgemeester stelt Gonggrijp dat het evenement juist een manier zou kunnen zijn om Boxtel op een positieve manier op de kaart te zetten. Hij geeft ook aan dat het de hackers ’slechts zijdelings’ gaat over inbreken of computerveiligheid. ,,Het is juist belangrijk dat er open over slechte computerbeveiliging gesproken kan worden”, meent Gonggrijp.

BRIEFWISSELING
Op de website van het evenement What the Hack (www.whatthehack.org) is de briefwisseling die de voorbije week heeft plaatsgevonden tussen de Stichting HAL2001 en de gemeente Boxtel te volgen. Daaruit blijkt inderdaad dat burgemeester Van Homelen de stichting op 4 mei heeft laten weten dat de vereiste vergunning - ’gelet op het feit dat er ernstige vrees bestaat dat door het organiseren van een dergelijk evenement de openbare orde en veiligheid in gevaar komen’ - niet in het vooruitzicht kan worden gesteld.

De stichting heeft met verbazing kennisgenomen van het standpunt van de burgemeester. Dat de vergunningaanvraag volgens een tweede brief van de burgemeester minstens een maand in beslag zal nemen noemt voorzitter Gonggrijp ’onredelijk’ omdat sprake is van een groot evenement met duizenden deelnemers, veel infrastructuur en honderden presentaties. ,,Afblazen zou niet alleen veel menselijk leed veroorzaken maar ook aanzienlijke financiële schade waarvoor de gemeente Boxtel aansprakelijk gesteld zal worden.”

Maar Van Homelen wijst alle kritiek van de hand. ,,De vergunningaanvraag heeft mij pas op 12 mei bereikt en doorgaans staat er acht weken voor. Ik moet op de gebruikelijke manier advies inwinnen en wil een rapport van het Korps Landelijke Politiediensten bestuderen waarin activiteiten van hackers worden beschreven. Ook zal volgende week een gesprek met de Stichting HAL2001 plaatsvinden, heb ik informatie nodig over de manier waarop het terrein en de stands worden ingericht en moet duidelijk worden of het hackers-evenement wel past op Velder.”

De burgemeester beklemtoont dat hij ’in beginsel’ welwillend tegenover de vergunningaanvraag staat en best bereid is een vergunning te verlenen als de stichting aan alle voorschriften kan voldoen. ,,Ik zal echt zo spoedig mogelijk reageren en verwacht in de eerste helft van juni een besluit. Maar als de stichting gewoon eerder een vergunning had ingediend, was er niet zoveel haast geweest. Mijn brief van 4 mei heeft blijkbaar een belletje doen rinkelen.”

MISVERSTAND
Intussen heeft voorzitter Gonggrijp van de Stichting HAL2001 advocaat Jurjen Pen van De Roos & Pen Advocaten in Amsterdam in de arm genomen. Die heeft deze week in een brief aan burgemeester Van Homelen aangegeven dat de gemeente Boxtel verzuimd heeft na 4 mei in overleg te treden met de Stichting HAL2001. Ook stelt Pen dat de stichting al langere tijd in overleg is met de gemeente en dat de brief van Van Homelen verbazing heeft gewekt. De burgemeester ontkent dat eerder overleg is gevoerd.

Volgens de advocaat heeft de burgemeester een besluit genomen ’zonder deugdelijke kennis van zaken en zonder deugdelijke motivering’. Ook beschuldigt hij de gemeente ervan zonder voldoende toelichting het overleg met de Stichting HAL2001 beëindigd te hebben. In de ogen van Pen kan een gesprek de problemen oplossen. Dat denkt ook voorzitter Gonggrijp die denkt dat sprake is van een misverstand. Maar Gonggrijp geeft in een brief ook te kennen dat Van Homelen ’eenzijdig en (wellicht bewust) foutief is ingelicht’.

Indien de gemeente geen initiatieven neemt om de kwestie tijdig op te lossen, volgt de gang naar de rechter. ,,Het zal waarschijnlijk leiden tot een verzoek tot vaststelling van een voorlopige voorziening door de president van de rechtbank”, verwacht advocaat Pen. Burgemeester Van Homelen heeft geen goed woord over voor de handelwijze van de stichting. ,,Ik vind het echt verwijtbaar dat zoveel trammelant wordt gemaakt over mijn brief terwijl gewoon verzuimd is tijdig een vergunning in te dienen.”

De kwestie rond What the Hack heeft deze week geleid tot een heuse mediahype. Het gemeentehuis van Boxtel werd volgens een woordvoerder bestookt met vragen van journalisten van voornamelijk landelijke dagbladen, omroepen en computertijdschriften. Ook kreeg de gemeente veel telefoontjes en e-mails van voor- en tegenstanders van het hackers-evenement.
19 mei 2005

Print deze pagina

Terug