OPERATIE KOST MILJOENEN EURO'S

Tunnelplan Baroniestraat vergt grote offers

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld vanaf de Spoorstraat waar de autotunnel mogelijk aangelegd wordt.

De bouw van een autotunnel tussen de Baroniestraat en de Mijlstraat in Boxtel kost naar schatting niet alleen een bedrag van tussen 17 en 33 miljoen euro. Ook zal een groot aantal woningen moeten worden gesloopt om zo'n voorziening te realiseren.

Met de presentatie van vier varianten van een autotunnel onder het spoor in het verlengde van de Baroniestraat en vijf mogelijke tracés voor een noordelijke ontsluitingsweg is een nieuwe stap gezet in het zoeken naar oplossingen voor de Boxtelse verkeersproblemen.

Verkeerswethouder Wim van Erp – die in opdracht van de gemeenteraad de mogelijkheden van beide verkeersingrepen liet onderzoeken – geeft aan 'rekenend en tekenend' niet optimistischer te zijn geworden over de haalbaarheid van beide voorzieningen.

In december 2004 stak de gemeenteraad een stokje voor de uitvoering van het veelbesproken verkeersplan Centrum Autoluw. De alternatieven die het college van burgemeester en wethouders aandroeg voor de tien spoorwegovergangen die moeten verdwijnen, waren in de ogen van de raadsfracties niet voldoende.

Men ziet meer heil in de aanleg van een autotunnel tussen bedrijventerrein Ladonk en het centrum en een nieuwe verbindingsroute tussen datzelfde Ladonk en de rijksweg A2 aan de noordkant van Boxtel. Het college is met die opdracht aan de slag gegaan. Vrijdag werd de uitwerking van de bestuursopdracht openbaar.

BEPERKT GEBRUIK
Ambtenaren hebben een plan uitgewerkt voor een autotunnel die de Baroniestraat aan de oostkant van het spoor moet verbinden met de Mijlstraat op Ladonk. De kosten van zo'n ingreep variëren tussen de 17 en 33 miljoen euro. Daarnaast zullen veel woningen aan de Baroniestraat moeten verdwijnen om de aanleg van zo'n tunnel mogelijk te maken. Bovendien wordt in sommige varianten de Breukelsestraat ter hoogte van de Baroniestraat doodlopend omdat de helling al kort voorbij het kruispunt bij de Heilig Hartkerk moet beginnen.

De gemeenteraad heeft in december bepaald dat de aanleg van zo'n doorgang onder het spoor niet mag leiden tot meer autoverkeer in de Baroniestraat. Men wil voorkomen dat de leefbaarheid in deze straat wordt aangetast. Momenteel maken gemiddeld zesduizend voertuigen per dag gebruik van de Baroniestraat. Wil een toename van de verkeersdruk worden voorkomen, mogen maximaal achttienhonderd voertuigen per dag door de tunnel rijden, zo leren berekeningen.

,,Een tunnel blijkt technisch mogelijk als je kijkt naar geld en ruimte. Het is aan de politiek om aan te geven of men het de opofferingen waard vindt", stelt Van Erp in zijn toelichting.

SPARRENRIJK
Voor een noordelijke ontsluitingweg zijn vijf varianten ontwikkeld, alhoewel wethouder Van Erp toegeeft dat het vijfde plan (een weg dwars door Sparrenrijk) niet echt reëel genoemd kan worden. In bijna alle voorstellen is een autotunnel getekend op de plek waar de spoorlijn de gemeentegrens met Haaren kruist. Twee plannen gaan uit van de aanleg van een nieuwe weg ten noorden van recreatieplas De Langspier om een verbinding te creëren tussen de Esschebaan en de Runsdijk op Esch' grondgebied.

Twee andere varianten gaan uit van bundeling van infrastructuur. De noordelijke ontsluitingsweg wordt in het ene geval vanaf het Essche Heike gesitueerd aan de westkant van de spoorlijn Boxtel-Vught. In de andere variant wordt een weg aangelegd ten oosten van de spoorlijn, waarvoor een strook aan de westkant van Sparrenrijk wordt opgeofferd.

In de vijfde variant – waarvan wethouder Van Erp toegeeft dat die het minst reëel is – wordt een nieuwe verbindingsweg tussen de Esschebaan en de Molenwijkseweg ten noorden van De Langspier doorgetrokken dwars door landgoed Sparrenrijk. Een kostenplaatje voor de aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg ontbreekt vooralsnog. Inhoudelijk wil de wethouder nog niet reageren. Het college wacht eerst de meningen van de raadsfracties af; die moeten nu aangeven hoe het verkeersplan Centrum Autoluw dient te worden aangepast.
19 mei 2005

Print deze pagina

Terug