STAATSSECRETARIS OPENT EXPOSITIE IN AMSTERDAM

Zestig jaar lokale journalistiek in Persmuseum

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Staatssecretaris Medy van der Laan opent de tentoonstelling over zestig jaar lokale pers in het Persmuseum te Amsterdam. Rechts NNP-voorzitter Ton Roskam, links auteur Jan Maarten Pekelharing van het boek 'De Nieuwsbladpers in Nederland'. (Foto: Jan van der Hoeven, NNP Amersfoort).

’Hartstochtelijk roeien tegen de stroom in’ is de titel van een bijzondere tentoonstelling over de geschiedenis van de lokale journalistiek. Staatssecretaris Medy van der Laan opende de expositie donderdag 12 mei in het Persmuseum te Amsterdam. De tentoonstelling toont een overzicht van de ontwikkelingen die de lokale krant in de periode 1945-2005 heeft doorgemaakt.

Het zestigjarig bestaan van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) vormde de aanleiding voor de expositie, die vooral de ontwikkelingen in de lokale journalistiek na 1945 laat zien. Maar een verder verleden wordt niet genegeerd; zo omvat de tentoonstelling een van de eerste nummers van de Meppeler Courant uit 1846. De Meppeler Courant, thans een uitgave van Boom Pers, is het oudste nog verschijnende nieuwsblad van Nederland.

Tegelijk met de tentoonstelling verscheen donderdag het boek 'De Nieuwsbladpers in Nederland. Ontwikkeling van de lokale pers aan de hand van zestig jaar NNP (1945-2005)’. Het boek, geschreven door voormalig NNP-directeur en journalist Jan Maarten Pekelharing, is de weerslag van een gedegen studie naar de ontwikkelingen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog in de lokale journalistiek hebben voorgedaan.

Zowel de expositie als het boek van Pekelharing hebben ruim aandacht voor Brabants Centrum, dat net als de NNP aan de 61ste jaargang is begonnen. De tentoonstelling in het Persmuseum toont onder meer de eerste voorpagina van Brabants Centrum (1 december 1944) en twee artikelen over de grote brand die in 1962 woedde aan de Parallelweg Noord, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. Brabants Centrum stond enkele archiefstukken in bruikleen af aan het Persmuseum.

HONGARIJE
In het boek van Pekelharing is ook aandacht voor Brabants Centrum. Onder meer wordt kort ingegaan op de bestuursfunctie die de vroegere directeur Willem van Amelsvoort binnen de NNP vervulde. Ook wordt aangetoond dat lokale kranten in de jaren vijftig en zestig veel oog hadden voor wereldnieuws. Pekelharing refereert aan een bericht uit Brabants Centrum uit 1956, waarin naar aanleiding van de opstand in Hongarije wordt opgeroepen tot het houden van een inzameling en collecte voor het door de Sovjet-Unie onderdrukte Hongaarse volk.

De nadruk van de tentoonstelling ligt op de periode na 1945. In dat jaar werd de NNP opgericht die met name in de eerste jaren na de oorlog een belangrijke taak had met betrekking tot de distributie van schaars papier. De nieuwsbladen die in de oorlog op last van de bezetter hun verschijning hadden moeten staken, doken na de bevrijding weer op met de kop ’Hier zijn we weer!’.

Op de tentoonstelling is te zien hoe de lokale pers zich heeft ontwikkeld en hoe de plaatselijke journalisten soms nieuws brachten dat landelijk aandacht trok, zoals de brand in Boxtel in 1962, maar ook de treinkaping in het Drentse Wijster, de ontploffing van een vuurwerkfabriek in Zaltbommel en de stormvloedramp in Zeeland en Zuid-Holland in 1953.

Staatssecretaris Medy van der Laan opende de expositie donderdag in het Persmuseum. Van der Laan stelde dat nieuws brengen ’op de menselijke maat’ de kracht is van de lokale journalistiek. Volgens Van der Laan kan een goed lokaal nieuwsblad een sterk instrument zijn om de kloof tussen politiek en burger op lokaal niveau te dichten of te verkleinen.

Over de NNP zei de staatssecretaris dat deze koepelorganisatie de lokale pers in Nederland een krachtige stem en een helder gezicht geeft. ,,Het boek en deze tentoonstelling getuigen tastbaar van de NNP als een club met een prachtige maatschappelijke taak. Altijd vechtend met weerstanden uit de omgeving. Maar zich toch telkens bewijzend als een stel taaie overlevers met hart voor de zaak”, aldus Van der Laan.

Met het in werking stellen van een Boston-handpers opende de staatssecretaris de expositie in het Persmuseum. Ook ontving ze uit handen van auteur Pekelharing het eerste exemplaar van diens boek over de geschiedenis van de lokale pers in Nederland. Pekelharing nam tijdens dezelfde bijeenkomst afscheid als directeur van de NNP.

Het Persmuseum is gevestigd aan de Zeeburgerkade 10 in Amsterdam, telefoon (020) 692 88 10. Internet: www.persmuseum.nl. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. De expositie is te bezichtigen tot 12 juni.

Het boek ’De Nieuwsbladpers in Nederland’ van Jan Maarten Pekelharing is een uitgave van Boom Amsterdam en verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN-nummer 90 8506 118 0).
19 mei 2005

Print deze pagina

Terug