HOOG BEZOEK VOOR NIEUWBOUWWIJK

Pieter van Geel en Onno Hoes
trots op In Goede Aarde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Ger van den Oetelaar geeft uitleg over het project In Goede Aarde. Staatssecretaris Pieter van Geel (uiterst links) en gedeputeerde Onno Hoes (daarnaast) luisteren aandachtig, terwijl ze in de Einsteinstraat de huizen in aanbouw aanschouwen.

Donderdag bezochten staatssecretaris Pieter van Geel en gedeputeerde Onno Hoes de Boxtelse nieuwbouwwijk In Goede Aarde. De excursie was bedoeld hen, én een groot aantal Brabantse bestuurders en ambtenaren, te laten zien hoe ze uitvoering kunnen geven aan hun klimaatbeleid. De bijeenkomst werd georganiseerd door Energie 2050, VIBA Expo, SenterNovem en het Regionaal Milieubedrijf.

Hoes stak in zijn openingswoord zijn waardering voor In Goede Aarde niet onder stoelen of banken. ,,Je moet de wil en de politieke moed hebben om tot dit soort verrassende innovatieve projecten te komen. Dat is hier het geval.” Ook staatssecretaris Van Geel onderstreepte het belang van het project In Goede Aarde. ,,Bebouwde omgeving neemt in Nederland een derde van het totale energieverbruik voor haar rekening. De enige manier om de leefkwaliteit beter te laten worden is door de reductie van energie en een beter materiaalgebruik. We leven in een drukbevolkt land. Projecten met nul-opties zoals deze, zijn nodig om in de stadsstaat Nederland een leefbaar milieu te laten ontstaan”, aldus de staatssecretaris.

Wethouder Ger van den Oetelaar, een van de initiators van In Goede Aarde, weet waar de sleutel tot duurzaam wonen ligt: bij de mensen zelf. ,,Je moet er de inwoners bij betrekken. Je moet hen bewust maken van de mogelijkheden die ze zelf hebben in verband met duurzaamheid.” Hij legt uit: ,,In het project In Goede Aarde is duurzaamheid geïntegreerd in het bestemmingsplan. Alle mogelijkheden die op het gebied van duurzaamheid bestaan hebben we hierin meegenomen.”

Toch ging dat niet allemaal eenvoudig. ,,In het begin keken we als gemeente alleen naar het duurzaam bóuwen. Later zijn we erachter gekomen dat je er daarmee nog niet bent, dat dat pas het begin is. We weten nu dat er veel begeleiding nodig is om huizen duurzaam bewoond te laten worden. Daar helpen we de bewoners mee. We dienen hen daarom veelvuldig van advies. ”

Volgens de wethouder is het creëren van duurzaam wonen dan ook helemaal niet zo moeilijk. ,,Je moet je bedenken dat als je iets heel graag wilt, het ook lukt.” Vincent Snels, die het project samen met Van den Oetelaar begeleidt, vult aan: ,,Je moet als gemeente weten wat je wilt en wat je aankunt. Het maakt net uit wíe er bouwt, als er maar gebouwd wordt wat je wil.”

CREATIVITEIT
Vervolgens vertrok het hele gezelschap lopend vanaf milieucentrum De Kleine Aarde naar In Goede Aarde, waar een kijkje kon worden genomen op het bouwterrein. Als eerste passeerde de groep het deelproject Zonnegolven III, dat nog gebouwd moet worden. Daar gaf Céline Schouten van vastgoedontwikkelaar BAM Vastgoed een korte uiteenzetting over het belang van verkavelen en het goed gebruik maken van zonne-energie. ,,In dit project worden diverse soorten duurzaamheid meegenomen”, zo legde ze uit.

,,Technische duurzaamheid, want alle huizen krijgen een keurmerk. Sociale duurzaamheid, want wijkbewoners krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor een afwijkende gevel of indeling van hun huis. Daardoor zal er minder snel gesloopt of gebroken gaan worden. Het derde punt is de mondiale duurzaamheid. Van ieder huis dat hier gebouwd wordt gaat een deel van de verkoopprijs naar een goed doel. We hebben met dit project het onderste uit de kan gehaald.”

Vervolgens werd een deel van een wijk in aanbouw aangedaan. Gedeputeerde Hoes en staatssecretaris Van Geel keken al lopend geïnteresseerd rond naar de werklieden. De harde muziek en de ronkende motoren van de werktuigen klonken soms zó hard, dat Van den Oetelaars betoog amper te verstaan was. Toen de geluiden even dempten, maakte de wethouder daar dan ook graag gebruik van en wees naar een nu nog lege grasvlakte.

,,Daar komt het project Groenland. Daar mogen mensen hun ultieme droomhuis bouwen. Ze zijn daarin grotendeels vrij, als ze zich maar houden aan basisregels. Op deze manier willen we de creativiteit van het individu maximaal benutten.” Van Geel knikte naar een aantal boomstammen die op hetzelfde grasveld liggen. Wat moet daarmee gebeuren? Van den Oetelaar: ,,Die gebruikt een van de eigenaren om hier zijn huis mee te bouwen.”

Het laatste deel van de rondgang bracht de geïnteresseerden naar de muurwoningen langs de snelweg A2. Ruurd Breddels van bouwbedrijf Heijmans legde zijn gehoor daar uit welke maatregelen er allemaal genomen zijn om nul-energie voor elkaar te krijgen in deze huizen. Nul-energie wil zeggen dat er net zoveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt per huis. Van Geel toonde zich zeer geïnteresseerd en overlaadde de man met vragen.

Vervolgens mocht een huis van binnen worden bekeken en werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van de materialen die in het huis gebruikt worden. De zonnecollectoren op het dak, de warmwatercollectoren, de douchewarmtewisselaar en de geluidsdempende materialen kwamen allemaal aan de orde. Hoes en Van Geel liepen na de uitleg het hele huis door om met eigen ogen alle noviteiten te aanschouwen. ,,Dit is echt een bijzonder project”, stelde wethouder Hetty Eugster van Den Bosch tegen haar collega Joke van Doorn van Sint-Michielsgestel bij het verlaten van de woning.

Gedeputeerde Hoes was na afloop van de rondleiding laaiend enthousiast over In Goede Aarde. ,,Dit is een mooi project. Het is grootschalig en tóch staat het dicht bij de mensen. Dat is een goede zaak, want veel wat er gebouwd wordt is veel te abstract. Hier werkt men met een concrete, zichtbare energiebesparing via water, dak, glas en zonnecollectoren. Bewoners worden hier uitgedaagd om over milieubesparing te denken en te praten. Boxtel loopt hiermee voorop. Mijn complimenten voor wethouder Van den Oetelaar, als initiator van dit project.”
19 mei 2005

Print deze pagina

Terug