JBZ: 'REGULIERE ZORG BLIJFT OP PEIL'

Groeiende kritiek op veranderingen Liduina

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van van de drukte in een van de opratiekamers van het Liduinaziekenhuis tijdens de open dag die zaterdag 23 april gehouden werd.

Nadat vorige maand bekend werd dat de mensen die spoedeisende hulp nodig hebben niet langer in het Boxtelse Liduinaziekenhuis terechtkunnen, zou ook de dagbehandeling mogelijk worden teruggebracht van vijf naar drie dagen. Verplegend personeel reageert verontwaardigd, de SP-fractie in de Boxtelse gemeenteraad eveneens. Peter de Kubber van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (waarvan Liduina een onderdeel vormt) ontkent dat wordt gewerkt aan de 'sterfhuisconstructie'.

De Kubber erkent dat dingen zullen veranderen in de Boxtelse vestiging van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). ,,We willen Liduina zo optimaal mogelijk benutten. Nu gebeurt dat slechts voor 50 procent." Hij ontkent dat de dagbehandeling teruggaat van vijf naar drie dagen. Wel is het mogelijk dat het rooster van de dagbehandeling verandert. Daarover heeft het ziekenhuisbestuur echter nog geen beslissing genomen. ,,Het aantal uren dagbehandeling in Liduina blijft in ieder geval gehandhaafd en wordt mogelijk zelfs uitgebreid", aldus De Kubber.

Naast de reguliere (verzekerde) gezondheidszorg, zal in het Liduinaziekenhuis in de toekomst ook private zorg verleend worden. Daarbij valt te denken aan privť-klinieken die operatiekamers en verpleegruimten huren voor bijvoorbeeld cosmetische ingrepen als facelifts en liposucties. ,,De reguliere patiŽntenzorg staat echter voorop. We ontkomen echter niet aan de marktwerking die momenteel gaande is", stelt De Kubber. Hij blijft bij zijn eerder gedane belofte dat het aanbod van reguliere voorzieningen in het Liduinaziekenhuis gehandhaafd zal blijven. Dat in het verleden ooit gesproken zou zijn over uitbreiding van deze vorm van gezondheidszorg Ė zoals een van de verpleegkundigen deze week meldde aan de redactie Ė ontkent De Kubber.

AFSTAND
De kritiek dat de gezondheidszorg voor patiŽnten in Boxtel en directe omgeving door de nieuwe ontwikkelingen op grotere afstand komt te staan, weerlegt De Kubber met cijfers. ,,Van de mensen die in Boxtel een dagbehandeling ondergaan komt 75 tot 80 procent uit Den Bosch. Omgekeerd weten we dat soortgelijke percentages gelden voor Boxtelaren die in Den Bosch verpleegd worden. PatiŽnten kiezen voor de plek waar ze het snelst kunnen worden geholpen. De afstand tussen Boxtel en Den Bosch blijkt daarbij ondergeschikt."

Het zal nog enkele maanden duren voordat de nieuwe indeling van de dagbehandeling in het Liduinaziekenhuis wordt vastgesteld, meldt De Kubber. Volgens hem worden de ontwikkelingen 'breed gedragen' binnen de organisatie. ,,We hebben onze plannen onder meer voorgelegd aan de cliŽntenadviesraad en de ondernemingsraad. Die hebben ermee ingestemd", aldus het bestuurslid van het ziekenhuis.

Waar De Kubber stelt dat de veranderingen in het Liduinaziekenhuis grote instemming ondervinden, laat een van de verpleegkundigen deze week een heel ander geluid horen. De medewerkster Ė die inmiddels door de ziekenhuisleiding op het matje is geroepen voor het feit dat zij met de pers heeft gesproken Ė wil niet met haar naam in de krant, maar zegt dat de kritiek bij veel medewerkers van Liduina leeft.

,,De vermindering van zorg is al jaren bezig. Na de fusie met het Bossche Carolusziekenhuis hebben we bedden in moeten leveren. Uiteindelijk bleven alleen de poliklinieken en de dagbehandeling over. We hebben ons er voor ingezet om er iets van te maken. Dat is gelukt, wijzen tevredenheidsonderzoeken onder patiŽnten uit. Dat de dagbehandeling wordt ingeperkt is dan ook onbegrijpelijk."

De verpleegkundige voelt er niets voor om zich straks voor private zorg in te zetten. ,,Ik ben in de verpleging gaan werken om zieke mensen beter te maken. Niet om mensen die daarvoor geld hebben aan een mooier gezicht te helpen", doelt ze op de mogelijkheid dat mensen in de toekomst cosmetische ingrepen in het Boxtelse ziekenhuis kunnen laten verrichten. ,,Ik ben bang dat het hier niet bij blijft en dat de hele reguliere zorg verdwijnt." Bestuurslid De Kubber benadrukt dat niemand van de personeelsleden gedwongen zal worden in de private zorg te gaan werken: ,,De reguliere zorg die we nu bieden, blijft voor 100 procent intact. We hebben niet voor niets fors geÔnvesteerd om de locatie Liduina te renoveren."

EHBO-POST
De kritiek op de veranderingen in het Liduinaziekenhuis heeft ook betrekking op de sluiting van de EHBO-post. Drie weken geleden ageerde de fractie van Boxtels Belang hier al tegen. De Kubber herhaalt wat clustermanager Peter van Druten van het Liduinaziekenhuis toen ook al meldde: het is slechts een formalisering van de bestaande situatie.

,,De EHBO-post verdween al in 1988 toen Liduina fuseerde met het Carolusziekenhuis in Den Bosch. Wel zijn mensen die in het Boxtelse ziekenhuis aanklopten voor spoedeisende hulp steeds zo goed mogelijk geholpen, maar we moeten niet suggereren dat Liduina een volwaardige EHBO-post heeft. Dat is niet zo en daar heeft ook de inspectie voor de volksgezondheid ons op gewezen. Vandaar dat we mensen die noodhulp nodig hebben oproepen rechtstreeks naar de locaties Carolus of Groot Ziekengasthuis te rijden. Daar is men verzekerd van adequate medische zorg. In Boxtel is niet altijd een medisch specialist beschikbaar", stelt De Kubber.

In een brief roept fractievoorzitter Willem van Meurs van de Boxtelse SP-afdeling de raad van bestuur van het JBZ op terug te keren op de ingeslagen weg. Ook vraagt de partij het gemeentebestuur van Boxtel protest aan te tekenen tegen de gang van zaken in het Liduinaziekenhuis.

Wethouder Anton van Aert stelt dat de gemeente niet veel meer kan doen dan de zorgaanbieders zoveel mogelijk ter wille te zijn en aan te dringen op handhaving van een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening. ,,Het is aan de raad van bestuur van JBZ Ė in overleg met de Zorggroep Elde als eigenaar van het gebouw Ė wat binnen de muren van het ziekenhuis gebeurt. Wettelijke middelen om te voorkomen dat voorzieningen verdwijnen hebben we niet."

Over het verdwijnen van de spoedeisende hulp in Boxtel is Van Aert niet somber gestemd. ,,Veel EHBO-handelingen worden al lang in Den Bosch uitgevoerd. Als het gaat om het redden van levens is de aanwezigheid van de ambulancevoorziening voor Boxtel van groter belang dan een beperkte EHBO-post die alleen doordeweeks beschikbaar is."
12 mei 2005

Print deze pagina

Terug