GEEN TREINEN MEER OVER GOEDERENSPOORLIJN

ProRail ontkoppelt Duits Lijntje van spoorwegnet

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De laatste wissel tussen het baanvak Boxtel-Eindhoven en het Duits Lijntje is verwijderd. De rails is onderbroken.

Spoorwegbedrijf ProRail heeft het Duits Lijntje definitief losgekoppeld van het landelijke spoorwegnet. Vorige week is de verbindingswissel tussen het baanvak Boxtel-Eindhoven en de goederenspoorlijn verwijderd. Verder worden in opdracht van ProRail alle spoorwegovergangen ontmanteld.

Het besluit om het Duits Lijntje los te koppelen van het landelijk spoorwegnet zorgde eind 2004 voor veel commotie. In Boxtel pleitte de geschokte Heemkundekring voor behoud van de historische spoorlijn, in Veghel barstte wethouder Jan Kerkhof in woede uit omdat zijn gemeente juist plannen ontwikkelt om de verwaarloosde goederenspoorlijn nieuw leven in te blazen. Bedrijven als Cehave Landbouwbelang en Mars bleken net als de gemeenten langs de spoorlijn niet op de hoogte van de plannen van ProRail.

Volgens woordvoerder Marianne Ramsteijn van ProRail kiest het spoorwegbedrijf bewust voor ’conserverend onderhoud’ omdat het Duits Lijntje al sinds 1998 niet meer gebruikt wordt. ,,Als een spoorlijn niet meer gebruikt wordt, is het onzin om er ieder jaar heel veel belastinggeld in te pompen”, aldus Ramsteijn. Volgens berekeningen van ProRail kostte het onderhoud van het Duits Lijntje jaarlijks zo’n 150.000 euro. ,,Met deze maatregelen wordt een aanzienlijke kostenreductie behaald”, stelt de woordvoerder.

De meest opvallende maatregel die ProRail heeft genomen is het deels verwijderen van het zogeheten puntstuk van het Duits Lijntje. Dat is de wissel die de goederenspoorlijn nabij Boseind verbindt met het baanvak Boxtel-Eindhoven. Het onderhoud van deze wissel is kostbaar en komt te vervallen nu die deels is verwijderd. ,,De basis van de wissel hebben we laten liggen, zodat het technisch gezien tamelijk eenvoudig is om de verbinding te herstellen”, aldus Ramsteijn.

VANDALISME
Niet alleen de laatste wissel is aangepakt. In opdracht van ProRail ontmantelt een aannemer alle spoorwegovergangen van het Duits Lijntje. In het ene geval wordt een spoorwegovergang uitgekleed omdat de installaties redelijk nieuw zijn en elders hergebruikt kunnen worden. ,,Anderzijds worden sommige installaties voortdurend vernield door vandalen. Dat is het geval aan de Laarakkerweg in Boxtel, waar heel veel schade werd aangericht. Met het weghalen van de installaties is dat voorbij”, stelt de woordvoerder van ProRail.

Ze benadrukt dat het Duits Lijntje als spoorlijn behouden blijft en indien gewenst weer opgenomen kan worden in een dienstrooster. ,,Omdat de plannen daarvoor nog niet concreet zijn, wilden we niet wachten omdat het onderhoud erg kostbaar is. Maar in plaats van de hele spoorlijn te ontmantelen, kiezen we voor het terugdringen van het onderhoud, zodat het relatief eenvoudig is de spoorlijn weer in ere te herstellen.”

Ramsteijn benadrukt dat ProRail-dochter Railned uiteindelijk bepaalt of de treinen die mogelijk weer over het Duits Lijntje gaan rijden worden toegelaten op het landelijk spoorwegnet. ,,Iedere aanvraag wordt door Railned beoordeeld en bekeken wordt of de capaciteit van een nieuwe spoorlijn kan worden ingepast in de dienstverlening.”

LIGHTRAIL
De Boxtelse wethouder Wim van Erp betreurt dat het doek voor het Duits Lijntje is gevallen. De kans op het herstel van een oost-westverbinding lijkt voorlopig niet haalbaar en dat is jammer, zo reageert hij op de maatregelen van ProRail. Van Erp geeft aan dat het gemeentebestuur van Boxtel alle steun verleent aan de gemeente Veghel, die als kartrekker optreedt om het Duits Lijntje geschikt te maken voor lightrail. ,,Een adviesbureau dat Veghel in de arm heeft genomen heeft duidelijk gemaakt dat er wel degelijk voldoende reizigers voor lightrail zijn en dat de kosten veel lager zijn dan de BBA ooit aantoonde. Dat onderzoek moet nader bestudeerd worden”, vindt de wethouder.

Van Erp erkent dat Boxtel de ontwikkelingen rond het Duits Lijntje met gemengde gevoelens volgt. Waar de maatregelen van ProRail enerzijds worden betreurd, overheerst anderzijds ogenschijnlijk opluchting omdat een herboren spoorlijn tussen Boxtel en Veghel beslist voor opstoppingen zal zorgen op de Keulsebaan. ,,Zo’n drukke weg mag eigenlijk geen spoorwegovergang kruisen”, vindt Van Erp.

,,Als over het Duits Lijntje treinen gaan rijden, hebben we in Boxtel een groot probleem op de Keulsebaan. En dat probleem kan alleen opgelost worden met een viaduct of een tunnel en het is de vraag of zo’n dure voorziening opweegt tegen de kleine aantallen treinen die over de spoorlijn zouden gaan rijden.”

De Boxtelse wethouder vult aan dat niet alleen de Keulsebaan een flessenhals is. ,,Voordat je met de trein vanuit Boxtel in Liempde bent, kruis je zeker vijf spoorwegovergangen die aangepakt moeten worden. Het zijn stuk voor stuk belangrijke kruisingen, zoals de Oirschotseweg, de Keulsebaan en de Laarakkerweg, waarvoor heel wat geregeld moet worden alvorens het veilig is.” Van Erp is bereid om mee te denken met de plannen van Veghel, maar denkt dat het tot leven wekken van het Duits Lijntje financieel zeer lastig zal zijn.
12 mei 2005

Print deze pagina

Terug