VERBINDING TUSSEN VLASWIEK EN KLOOSTERHOF GEOPEND

Impuls voor ouderenzorg Liempde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Symbolische openingshandeling van de verbindingsgang tussen De Vlaswiek en De Kloosterhof. Met enkele bewoonsters houdt locatiemanager Jan Kees Metz van het Liempdse woonzorgcentrum een slinger vast die door wethouder Anton van Aert en Anna van de Loo wordt doorgeknipt.

Tegelijk met de officiŽle ingebruikname van de verbindingsgang tussen het Liempdse woonzorgcentrum De Vlaswiek en de aanleunwoningen en het dienstencentrum van De Kloosterhof, is donderdagmiddag de aanzet gegeven tot een intensievere en betere dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zorggroep Elde, woonstichting Goed Wonen Liempde en de plaatselijke ouderenorganisatie BOL hebben daarvoor de handen ineengeslagen.

Jan Vorstenbosch ziet ook de gemeente Boxtel graag vertegenwoordigd in de regiegroep Wonen Welzijn Zorg Liempde, waarvan hij woordvoerder en initiatiefnemer is. Voorafgaand aan de opening van de glazen verbindingsgang tussen de beide ouderenvoorzieningen in Liempde meldde wethouder Anton van Aert dat van een actieve rol door de gemeente echter geen sprake zal zijn. Er wordt geen ambtenaar vrijgemaakt om mee te denken in de regiegroep.

De gemeente houdt de boot af omdat de regiegroep zich alleen richt op Liempde; dat is anders bij overlegstructuren die de gehele gemeente omvatten. ,,Simpelweg omdat de gemeenteraad het college van B. en W. opdracht heeft gegeven efficiŽnt om te springen met personeel en middelen", meldde Van Aert. Desondanks onderkent de wethouder de belangrijke rol die de regiegroep vervult in het Liempdse.

De concrete vraag van Vorstenbosch of in Liempde een spreekuur gehouden kan worden door de medewerkers van het centraal loket WegWijs wees Van Aert niet op voorhand af. Hij meldde dat overleg gaande is met buurgemeente Haaren, die bij het zorgloket wil aansluiten. Als het tot een samenwerking komt, zal in Haaren iets moeten gebeuren om WegWijs voor burgers in die gemeente bereikbaar te maken. ,,Wellicht dat de manier waarop dat gaat gebeuren ook te benutten is voor het dorp Liempde. Ik kan nog geen harde toezeggingen doen, maar wil de mogelijkheden onderzoeken", aldus Van Aert.

VERPLEEGZORG
De opening van de glazen corridor tussen De Vlaswiek en De Kloosterhof staat symbool voor een betere dienstverlening aan ouderen, meldde Jan-Kees Metz, de tijdelijke vervanger van locatiedirecteur Wim Paridaans. ,,Bewoners van de aanleunwoningen kunnen langer zelfstandig blijven omdat de zorg die we hen vanuit De Vlaswiek bieden beter wordt. Verzorgend personeel kan voortaan immers veilig en overdekt van de ene naar de andere locatie. Doordat mensen langer in hun aanleunwoning kunnen blijven, kan de zorg voor de bewoners van De Vlaswiek geÔntensiveerd worden."

Ter illustratie hiervan meldde Thijs Meulemans, voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde, dat momenteel onderzocht wordt of in De Vlaswiek voorzieningen gerealiseerd kunnen worden op het gebied van verpleeghuiszorg.

De Stichting BOL toonde zich bij monde van voorzitter Bea Schoenmakers verheugd met de nieuwe verbindingsgang. ,,Het wordt niet alleen een passage, maar ook een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien kunnen bewoners van De Vlaswiek nu makkelijker gebruikmaken van de recreatiezaal van De Kloosterhof." Schoenmakers verwacht dat de belangstelling voor de activiteiten die de BOL organiseert, zal toenemen. ,,Gelukkig beschikken we hier in Liempde over voldoende vrijwilligers."

De bouw van de verbindingsgang, die is ontworpen door de Boxtelse architect Hans van Stekelenburg en gerealiseerd door bouwbedrijf Van de Laar, is het eerste initiatief van de regiegroep Wonen Welzijn Zorg Liempde. Nadat de gang door wethouder Van Aert was geopend werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorggroep Elde, Woonstichting Goed Wonen Liempde en de BOL ondertekend door bestuursvertegenwoordigers van de drie organisaties.
4 mei 2005

Print deze pagina

Terug