OPVALLENDE LINTJESREGEN IN BOXTEL

Eenmaal ridder, viermaal lid én een weigering

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Boxtelse gedecoreerden op een rijtje. Naast burgemeester Jan van Homelen staan Cees van Houten, Betsie van der Sloot, Broer van der Sloot, Jan van der Linden en Bert Bekkers.

Tijdens de traditionele lintjesregen voorafgaand aan Koninginnedag heeft burgemeester Jan van Homelen in de raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis vijf koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De teller bleef steken bij vijf omdat Joke Janssen op de valreep te kennen gaf geen prijs te stellen op een lintje. ,,Ze vindt dat ze het lintje niet heeft verdiend ten opzichte van anderen”, luidde de korte reactie van een woordvoerder van de gemeente kort voordat de plechtigheid in de raadzaal begon.

Burgemeester Van Homelen liet zich eerder vorige week nog ontvallen dat hij in zijn dertigjarige loopbaan nauwelijks te maken had gehad met weigeringen. Slechts eenmaal maakte Van Homelen mee dat een koninklijke onderscheiding werd geweigerd. En prompt volgde nummer twee, kort voordat in de raadzaal de uitreiking van de lintjes van start ging. Net als in voorgaande edities waren de aanstaande gedecoreerden met smoesjes naar de raadzaal gelokt.

De hoogste onderscheiding in Boxtel ging naar Betsie van der Sloot (54) uit Liempde. Zij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De oud-leerkracht is thans op vele fronten actief; onder meer als voorzitter van de Stichting Brede School Selissenwal en als voorzitter van de Werkgroep Lokale Agenda 21. Ook is ze voorzitter van de adviesraad van Agriterra, dat zich sterk maakt voor boeren en plattelandsvrouwen in ontwikkelingslanden.

Daarnaast is Van der Sloot lid van de raad van toezicht van de Thuiszorg regio ’s-Hertogenbosch, thans Vivent. In het verleden vervulde de Liempdse talrijke bestuursfuncties, onder meer binnen de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland. Van der Sloot is namens het CDA lid van de gemeenteraad in Boxtel.

Vier inwoners van de gemeente Boxtel werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Het betrof achtereenvolgens Bert Bekkers en Jan van der Linden uit Liempde en Cees van Houten en Broer van der Sloot uit Boxtel. Liempdenaar Bert Bekkers (66) ontplooide naast zijn beroepsactiviteiten in de tuinbouw tal van activiteiten. Zo is hij voorzitter van De Koetsiers en verricht hij vrijwilligerswerk op landgoed Velder. Bekkers stond aan de wieg van rijvereniging Prinses Irene in Liempde en was medeoprichter en voorzitter van buurtvereniging Kasteren. Net als Betsie van der Sloot is Bekkers lid van de gemeenteraad, namens de Democratische Partij Boxtel-Liempde.

Jan van der Linden (60) was directeur van transportbedrijf Ansly in zijn woonplaats Liempde. Op het gebied van vrijwilligerswerk is hij thans bestuurslid van de Stichting BOL en is hij actief bij Tafeltje Dekje. Sinds 1991 is hij actief voor voetbalclub DVG; ook is hij medeoprichter en penningmeester van dweilorkest Op naor d’honderd. In het verleden was Van der Linden actief voor de Lokale Omroep Liempde en was hij voorzitter, secretaris én animator van prinsenvereniging De Ploegers.

Musicus Cees van Houten (64) uit Boxtel geniet landelijk bekendheid als organist en kenner van het leven en werk van Johann Sebastian Bach. In diverse boekwerken besteedde hij grondig aandacht aan deze componist. Verder is Van Houten sedert 1957 organist van de Sint-Lambertuskerk in Helmond. Vanaf 1974 is hij actief binnen de Stichting Kerkconcerten Boxtel, die concerten organiseert op het befaamde Smitsorgel in de Boxtelse Sint-Petruskerk. De organist maakte verscheidende cd-opnamen van orgelspel, waarbij hij onder meer het Robustelly-orgel in Helmond en de Smitsorgels in Aarle-Rixtel en Boxtel bespeelde.

Het werken met paarden staat centraal in het leven van Boxtelaar Broer van der Sloot (66), die 1959 jurylid is van dressuur- en springwedstrijden in de hippische sport. In de jaren zestig was Van der Sloot nauw betrokken bij het bestuur van rijvereniging Sint-Martinus. Ook stond hij aan de wieg van ponyclub Reambo. Sinds 1970 treedt hij op als medebeheerder van een manege, daarnaast is hij al vele jaren betrokken bij de opleiding van ruiters en amazones die zich willen bekwamen op de onderdelen dressuur en springen.

Joke Janssen (82), die de benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau weigerde, kwam in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding vanwege haar activiteiten voor de Sint-Theresiaparochie en de Sint-Theresiaschool in Lennisheuvel en haar betrokkenheid bij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, kortweg BNMO. Volgens de stukken van de gemeente Boxtel was ze op diverse fronten actief voor de BNMO, onder meer als bestuurslid, contactpersoon en medewerker aan een maandblad.
4 mei 2005

Print deze pagina

Terug