REGIO VIERT UITBUNDIG BEVRIJDINGSFEEST IN 1945

’We hosten gearmd van straat naar straat’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een door een paard getrokken praalwagen toont een kunstig gemaakt vliegtuig. De foto is genomen bij het Ursulinenklooster aan de Baroniestraat. (Foto: collectie Theo van den Aker).

Toen de Duitse bezettingsmacht op 5 mei 1945 de handtekening zette onder de capitulatie, was Boxtel al vele maanden bevrijd. Maar het radiobericht van Herrijzend Nederland zorgde desondanks voor een uitbundige stemming. ,,Heel Boxtel was in rep en roer”, schreef Brabants Centrum op 11 mei 1945. En in Liempde ging Hitler op de brandstapel. Een terugblik in woord en beeld...

Een kort bericht van Herrijzend Nederland betekende het startsein voor een spontaan bevrijdingsfeest. Vrijwel meteen rukten de muzikanten van de Gildenbondsharmonie en Boxtel’s Harmonie uit. Uit alle ramen en daken werden de vlaggen uitgestoken. ,,We zetten een gekke muts op, dronken de laatste druppel drank die we nog in huis hadden en hosten gearmd van straat naar straat”, meldt het ooggetuigenverslag in nummer 24 van Brabants Centrum.

De evenementenstichting Boxtel Vooruit trachtte de festiviteiten in goede banen te leiden. Op de Markt werd daags na de bevrijding een inderhaast gevormd zangkoor verwelkomd, dat bestond uit schoolkinderen. Alle jonge zangers waren gehuld in oranje en rood-wit-blauw. Een boerendans viel in de smaak van het publiek. ,,Deze spontane feestviering met gekke en mooie dingen zal niet gauw vergeten zijn”, stelde Brabants Centrum.

Pas op 12 mei, dus een week na de capitulatie, was er ruimte voor een officieel bevrijdingsfeest. Op deze zaterdag werd in Boxtel een officiële, nationale feestdag gehouden, die werd voorbereid tijdens een massaal bezochte bijeenkomst in De Ark. Vooral het verenigingsleven toonde grote bereidheid om mee te doen aan de festiviteiten, die om 07.30 uur van start gingen met een reveille door Boxtel’s Harmonie. Aansluitend, om 09.00 uur, volgde een viering in de Sint-Petruskerk en de protestantse kerk. Kinderen brachten om 10.30 uur een zanghulde op de Markt, begeleid door de Gildenbondsharmonie.

Het hoogtepunt van de nationale feestdag vormde een grote optocht waaraan werd deelgenomen door ruim veertig verenigingen en groepen. Alle deelnemers maakten in korte tijd imposante praalwagens. De stoet werd opgesteld in de Kasteellaan en trok vervolgens door de dorpskom. De praalwagens toonden taferelen die herinnerden aan de oorlogstijd, maar waren tevens een uiting van vreugde.

Het avondprogramma op 12 mei bestond uit een concert van Boxtel’s Harmonie en Gildenbondsharmonie, een uitvoering van zangvereniging Sint-Petrus & Sint-Cecilia, een klompendans, een kermislied en een 'bal-champêtre'. De festiviteiten werden door de Gildenbondsharmonie uitgeluid met een militaire taptoe.

ZEER ONSTUIMIG
Niet alleen in Boxtel werd gefeest. In Esch werd de bevrijding volgens een correspondent ’zeer onstuimig’ gevierd. ,,Zondag (6 mei 1945 - red.) was wel het toppunt toen de Boxtelsche harmonie en het Madrigaalkoor de kinderoptocht kwamen opluisteren, bij welke gelegenheid de hoofdonderwijzer een lange toespraak hield tot de burgemeester en de autoriteiten die op het balcon van het stadhuis hadden plaatsgenomen.”

In Liempde brak volgens een andere correspondent van Brabants Centrum ’de jubel los die elk waar Nederlander op dien bewusten Mei-avond moet zijn ontbrand toen hij vernam dat zijn Vaderland VRIJ was’. Ook in Liempde was 12 mei de grote feestdag, die om 08.00 uur van start ging met een mis voor schoolkinderen. Na een tweede mis om 09.00 uur kleurde het dorp oranje van de kinderen die bijeengekomen waren om voor het gemeentehuis ’hun vreugde en blijdschap uit te zingen’.

Liempde was net als Boxtel het toneel van een optocht: ’Het feestcomité voorop; daarachter de jongens die voor het grootste deel in de gedaanten van terugtrekkende Duitschers achter bokke-, kinder- en kruiwagens sjokten. Ze werden gevolgd door de fanfare wier jubelende tonen wegdansten over velden en akkers’.

Zelfs generaal Eisenhouwer werd in de Liempdse praalstoet uitgebeeld. Aan de optocht werd deelgenomen door meer dan twintig praalwagens. 'Ook de fakkeloptocht trok aller belangstelling, waarna, onder een waar indianengebrul, Hitler op den brandstapel ten prooi viel aan de vlammen. Liempde vierde feest.’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een praalwagen die de naam ’Gelderland’ draagt, draait op 12 mei 1945 vanuit de Baroniestraat de Prins Bernhardstraat in. Op de achtergrond is de Ursulakapel zichtbaar. (Foto: collectie Theo van den Aker).
4 mei 2005

Print deze pagina

Terug