BURGEMEESTER SCHRIJFT BURGERJAARVERSLAG

’Oplossingen bedenken
voor alle achtertuinen’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Jan van Homelen gefotografeerd op de Markt. In het Burgerjaarverslag 2004 blikt hij terug op belangrijke gebeurtenissen van het vorig jaar.

De betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek moet versterkt worden. Dat is een van de belangrijkste onderwerpen in het Burgerjaarverslag 2004 dat burgemeester Jan van Homelen vandaag, donderdag 28 april presenteert. ,,Volg de lokale politiek, laat uw stem horen en laat u zien bij vergaderingen van het lokale bestuur”, luidt de oproep die Van Homelen in het burgerjaarverslag doet.

De burgemeester signaleert net als vorig jaar dat de belangstelling van de inwoners van Boxtel voor de lokale politiek gering is. Bezoekers van vergaderingen van de gemeenteraad of de commissies zijn meestal op één hand te tellen. Van Homelen: ,,Toch wordt er in die vergaderingen gesproken en beslist over al die achtertuinen van onze gemeente. En tijdens die vergadering kunt u uw mening laten horen.”

De achtertuin is het sleutelwoord in het hoofdstuk dat de burgemeester wijdt aan burgerparticipatie. Mensen zijn, zo stelt hij, het meest betrokken bij hun eigen achtertuin. ,,Als het daarover gaat, doen ze volop mee in het debat. Dat hebben we gezien bij de grootschalige infrastructuur, bij de komst van de massagesalon en het drugsbeleid.” Volgens Van Homelen verliezen inwoners makkelijk uit het oog dat de gemeente bestaat uit alle achtertuinen. ,,Daarom kunnen we niet simpelweg problemen uit de ene achtertuin over de schutting naar de andere gooien. We moeten oplossingen bedenken die voor zo veel mogelijk achtertuinen de beste zijn.”

MEEDOEN
De burgemeester vindt het belangrijk dat burgers meedoen met het lokale bestuur en de politiek volgen. Democratie en vrijheid zijn, zo stelt hij, woorden die in 2004 aandacht vroegen. ,,Bij het wereldwijde tumult rondom terrorisme en de verscherpte verhoudingen in onze maatschappij realiseren we ons wat een groot goed democratie is, maar we moeten natuurlijk wel wat doen voor die democratie.”

Van Homelen herinnert in het burgerjaarverslag aan het initiatief om inwoners als very important person (VIP) uit te nodigen voor raadsvergaderingen om op die manier de betrokkenheid bij de politieke besluitvorming te vergroten. Dat plan lanceerde hij vorig jaar in zijn burgerjaarverslag. ,,We zijn nog zoekende naar een meer aansprekende formule”, schrijft hij. ,,Creativiteit is daarbij nodig. Als u ideeën hebt, dan houd ik mij daarvoor aanbevolen.”

De burgemeester roept inwoners op de lokale politiek beter te volgen. De gemeenteraad gaat via de website www.boxtel.nl bij iedere raadsvergadering opiniepeilingen houden. Een paar keer per jaar wordt een themabijeenkomst gehouden. Via internet kunnen inwoners meedoen met een debat. Van Homelen: ,,Maar als u andere kanalen kiest, is dat ook prima. Als u maar meedoet.” De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 zijn een richtpunt. ,,Op dat moment moet u weten waar uw stem naartoe gaat. Tot die tijd kunt u zich dus nog mooi oriënteren.”

BEZWAREN
In het burgerjaarverslag blikt burgemeester Van Homelen vanuit zijn portefeuille terug op een aantal zaken die in 2004 de actualiteit bepaalden. Op het gebied van openbare orde en veiligheid geeft hij aan dat het experiment met ruimere openingstijden voor de centrumhoreca werkt. ,,Bij de evaluatie ik oktober stelden we vast dat het experiment bijdraagt aan een plezierig uitgaansleven.” Ook refereert Van Homelen aan de keuze om geen coffeeshops toe te laten in Boxtel en het besluit om buitengewone opsporingsambtenaren in dienst te nemen.

Uit het burgerjaarverslag blijkt dat in 2004 twaalf klachten zijn ingediend. Drie klachten waren gegrond, zeven klachten ongegrond. Twee klachten waren deels gegrond, deels ongegrond. De klachten gaan vooral over het niet verzenden van een ontvangstbevestiging, een gedeeltelijke beantwoording van vragen, onbereikbaarheid van ambtenaren, slechte communicatie en het onvoldoende verstrekken van informatie of uitleg.

In 117 zaken werden 152 bezwaarschriften ingediend. Dat is een toename ten opzichte van 2002 en 2003. De bezwaren hadden veelal betrekking op verkeer (grootschalige infrastructuur – red.), de Wet Voorzieningen Gehandicapten, bouwvergunningen en zaken die te maken hebben met handhaving, bestuursdwang en dwangsommen.

DISCRIMINATIE
In zijn burgerjaarverslag constateert burgemeester Van Homelen dat Boxtel geen structureel vreemdelingen- of discriminatieproblemen heeft. ,,Vervelende incidenten vinden ook hier plaats, maar het blijft overzichtelijk en beheersbaar.” Van Homelen stelt dat integratie iets is dat aan de Boxtelaren kan worden overgelaten. ,,We winnen er zelfs prijzen mee, dat hebben de contactouders in Selissenwal laten zien. (...) Integratie staat of valt bij het van elkaar willen leren. Je moet nieuwsgierig zijn om te kunnen integreren of om mensen te laten integreren. Die nieuwsgierige instelling leeft in Boxtel. We kijken graag bij elkaar in de keuken. Dat doen we ook letterlijk. Het thema ’De Smaak van Boxtel’ werd in 2004 volop ingevuld.”
28 april 2005

Print deze pagina

Terug