VERKEERSDISCUSSIE IN NIEUWE FASE

Klankbordgroep bekijkt tunnelplan Baroniestraat

Het debat over de Boxtelse verkeersproblemen is deze week een nieuwe fase ingegaan. Gisteravond heeft de onlangs in het leven geroepen klankbordgroep zich gebogen over vier varianten voor een autotunnel in de Baroniestraat. Begin mei bestuderen de 25 leden van de klankbordgroep de schetsen voor een noordelijke ontsluitingsroute.

De klankbordgroep bestaat uit inwoners van Boxtel die zich na een oproep van het gemeentebestuur hebben gemeld. Ze willen meedenken over oplossingen voor de verbetering van de infrastructuur in en rond Boxtel. De leden van de klankbordgroep zijn in veel gevallen afkomstig van belangengroepen en bewonersorganisaties. ,,Aanvankelijk zochten we 15 inwoners, maar toen er zich 25 meldden, hebben we alle mensen in de klankbordgroep opgenomen", aldus wethouder Wim van Erp.

Van Erp wilde deze week niets zeggen over de schetsen die zijn gemaakt voor de tunnel in de Baroniestraat. ,,We hebben met de leden van de klankbordgroep afgesproken dat we pas half mei naar buiten komen om te voorkomen dat allerlei verhalen de ronde gaan doen. Nee, de klankbordgroepleden hebben geen geheimhoudingsplicht, maar er ligt wel een duidelijke afspraak." Op 17 mei worden de ideeŽn van de klankbordgroep aan de commissie Ruimtelijke Zaken voorgelegd.

Medio juni verwacht de wethouder een collegestandpunt over de grootschalige infrastructuur. Dan krijgt dezelfde commissie de kans om te reageren op de plannen die het gemeentebestuur heeft ontwikkeld voor de sanering van spoorwegovergangen en de aanleg van tunnels of viaducten. ,,We zetten alles op alles om in de raadsvergadering van 7 juli tot besluitvorming te komen", aldus Van Erp.

KENTEKENS
Naast de werkzaamheden van de klankbordgroep wordt in het gemeentehuis gewerkt aan de verwerking van vele onderzoeksgegevens. Het betreft volgens wethouder Van Erp cijfers van het kentekenonderzoek dat op 10 maart werd gehouden. Ook beschikt de gemeente over cijfers die met behulp van verkeerslussen zijn verzameld. Deze lussen waren aangebracht op verschillende straten en wegen.

Van Erp wil niet ingaan op de uitkomsten, maar geeft aan dat eerdere conclusies van het gemeentebestuur worden bevestigd. Daaruit kan afgeleid worden dat tijdens de tellingen voornamelijk lokaal verkeer is geteld. In het veelbesproken verkeersplan Centrum Autoluw kwam dat ook al naar voren. Op de Schijndelseweg bijvoorbeeld werd voornamelijk plaatselijk verkeer geteld. Zo'n resultaat kan invloed hebben op de keuze die in juli gemaakt moet worden.

Intussen worden ook in regionaal verband nieuwe verkeersstudies gehouden. Deze week werd bekend dat een aantal gemeenten in de regio 's-Hertogenbosch een regionaal verkeersmodel gaat opstellen. Dat model is nodig omdat de vorige studie verouderd is. De provincie Noord-Brabant financiert een groot deel van het onderzoek, dat wordt begroot op 124.000 euro. Boxtel moet 4.500 euro bijdragen.

Het regionaal verkeersmodel moet alle verkeersbewegingen in Boxtel en omgeving in beeld brengen. ,,Het gaat om zaken als de afwikkeling van verkeer, parkeerproblemen, maar ook sluipverkeer", zegt Van Erp. ,,Het is een zinvol onderzoek gelet op de discussie in Boxtel. De resultaten worden zeker meegenomen in het debat over de grootschalige infrastructuur."

Dat geldt ook voor het onderzoek dat al enkele maanden loopt en de verkeerssituatie in zes gemeenten in beeld moet brengen. Naast Boxtel doen ook Haaren en Vught aan de studie mee. Het onderzoek moet in regionaal verband duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de sanering van een aantal spoorwegovergangen. Met name de gemeente Haaren kijkt reikhalzend uit naar de uitkomsten en wil voor afronding van de studie niet reageren op de Boxtelse verkeersplannen. Volgens wethouder Van Erp had dit onderzoek in mei klaar moeten zijn, maar is sprake van vertraging.
21 april 2005

Print deze pagina

Terug