NIEUWE VERWARMINGSTECHNIEK IN 'KANTELEN'

'Muurwoningen voorzien in eigen energiebehoefte'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De muurwoningen die als geluidswal dienen voor Boxtels nieuwste woonwijk In Goede Aarde zijn op het dak voorzien van grote zonnecollectoren.

Alle energie die de bewoners van de zonnewoningen in de wijk In Goede Aarde verbruiken, komt uit het stopcontact. De ook wel als muurwoningen aangeduide huizen die als geluidswal dienen voor Boxtels nieuwste woonwijk zijn op het dak voorzien van grote zonnecollectoren. Met een vernuftige installatie in elk huis wordt gestreefd dat de zelf opgewekte energie genoeg is voor het volledige stroomverbruik van een gezin.

Een omschakeling in het denken. Zo omschrijft men de energievoorziening van het deelproject De Kantelen in Boxtels duurzame woonwijk. ,,In de klassieke woningbouw is verwarming van woningen als middel tegen de kou van buitenaf het uitgangspunt. Ons systeem verwarmt niet alleen in de winter, maar brengt ook verkoeling in de zomer", stelt Ton de Bakker van het bedrijf Duo Techniek.

In opdracht van bouwbedrijf Jongen uit Geldrop installeerde De Bakker niet alleen de zonnecollectoren op De Kantelen, maar ontwikkelde ook een systeem waarbij klimaatbeheersing op de drie verdiepingen van de woningen geheel geregeld wordt door middel van vloerverwarming. In de zomer is de temperatuur van het water dat door de leidingen in de vloeren loopt, lager dan de buitenlucht, zodat ook sprake is van vloerverkoeling.

BEWOLKING
Dinsdagmiddag 19 april nam wethouder Ger van den Oetelaar van de gemeente Boxtel, een warm pleitbezorger van duurzaamheid en initiatiefnemer van de 'groene' nieuwbouwwijk, een kijkje hoe het systeem in praktijk werkt. Van den Oetelaar ging op bezoek bij Elly en Erick Boleij, die sinds vijf weken aan de Huijgensstraat 61 wonen.

Een blik in de meterkast leert dat het gezin met drie kinderen inmiddels 2.357 kilowatt heeft verbruikt. De zonnecollectoren op het dak waren in die periode goed voor een opbrengst van 480 kilowatt. ,,In de toekomst moeten deze getallen nagenoeg gelijk zijn. U hebt de woning in een 'dure' periode betrokken. Het is nog slecht weer en verbruikt daarom meer energie dan wordt opgewekt. In de zomer is de situatie omgekeerd", hield De Bakker de bewoonster voor.

Op het moment dat de wethouder bij de familie Boleij op bezoek was, regende het pijpenstelen. Ondanks het dikke pak bewolking boven Boxtel, genereerden de zonnecollectoren toch energie. De Bakker: ,,De meter loopt nu niet zo hard als wanneer de zon schijnt, maar toch..."

GRONDTEMPERATUUR
Naast zonne-energie wordt in de muurwoningen van In Goede Aarde ook gebruik gemaakt van de temperatuur van de aarde. Vanaf twee meter onder het aardoppervlak tot een diepte van circa tweehonderd meter heeft de aarde een constante temperatuur van 12 graden Celsius. Door het water dat in de woning circuleert via een pijpleiding in de vorm van een lus tachtig meter diep de grond in te laten lopen en vervolgens weer omhoog te pompen, benutten we de grondtemperatuur. In de winter om het water voor te verwarmen; in de zomer om het water af te koelen."

Hoewel de technische apparatuur in de woningen van De Kantelen duurder in aanschaf is dan de traditionele cv-installatie, verwacht projectontwikkelaar Hugo van Boxmeer van bouwbedrijf Jongen dat over twintig jaar het systeem gemeengoed is. ,,Aanvankelijk waren de meningen ook sceptisch toen de centrale verwarming werd ge´ntroduceerd. Mensen zijn veelal huiverig voor een nieuw systeem. Als ze eenmaal de voordelen hebben ontdekt, willen ze niet anders meer", is de overtuiging van Van Boxmeer.
21 april 2005

Print deze pagina

Terug