VOORZIENING VORMT BELANGRIJKE VERBINDING TUSSEN NATUURGEBIEDEN

Natuurbrug Het Groene Woud geeft geheimen prijs

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Deze week werden nog verschillende werkzaamheden verricht op en nabij de natuurbrug, waarbij hijskranen ingezet werden.

De werkzaamheden aan de eerste natuurbrug in Noord-Brabant over de rijksweg A2 tussen Boxtel en Best zijn zo goed als klaar. Deze week werd met hijskranen onder meer nog grond uit de omgeving op de voorziening aangebracht, maar op zaterdag 23 april, als de natuurbrug officieel geopend wordt door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat, is alles klaar om de bezoekers te ontvangen. Het publiek krijgt dan voor ťťn keer de kans om de natuurbrug te betreden. Brabants Centrum nam ruim een week voor de opening alvast een kijkje op de voorziening, samen met projectleider Gerard Pullens en ecoloog Hubert van Beusekom van Rijkswaterstaat.

Het is een bijzondere ervaring om bovenop de acht meter hoge natuurbrug een blik te werpen op de A2, waar het verkeer van Den Bosch naar Eindhoven en vice versa over de weg raast. De natuurbrug is aan de zijkanten ingericht met aarden wallen om geluid en licht afkomstig van de rijksweg tegen te houden. Van Beusekom: ,,Als je tussen de wallen op de brug loopt, hoor je nauwelijks iets van het verkeer. Dat merk je pas goed als je daarna weer op de wallen gaat staan.Ē

Op de brug is gebiedseigen grond met zijn verschillende grondlagen aangebracht, terwijl verder onder meer poelen en een zogeheten stobbewal, bestaande uit wortelstronken, zichtbaar zijn. ,,Hier kunnen marterachtigen bescherming vinden en gedijen ook insecten en vlinders prima. Voor kleine zoogdieren, waaronder konijnen, muizen en egels, wordt een ruigtezone aangelegd, terwijl voor de grote grazers als reeŽn en in de toekomst het edelhert openheid gecreŽerd wordt, zodat er zo min mogelijk verstoring optreedt. Voldoende doorzicht en een doorkijk geeft de dieren rust en een veilig gevoel.Ē

De natuurbrug is een belangrijke schakel in de bundeling van natuurgebieden binnen het nationaal landschap Het Groene Woud en moet dieren in staat stellen op en neer te pendelen tussen de verschillende natuurgebieden. De natuurbrug vormt de verbinding tussen de natuurgebieden De Scheeken en De Mortelen en is met een lengte van 52 meter en een breedte van 50 meter de grootste ecologische verbinding in Nederland. De aaneensluiting van natuurgebieden aan weerszijden van de rijksweg A2 is nu mogelijk door de aanleg van een brede brug waarover dieren zich kunnen verplaatsen en waar zij zoveel mogelijk ruimte hebben.

Van Beusekom: ,,Een 3,5 kilometer lange afrastering aan weerszijden van de A2 moet voorkomen dat wild de snelweg op rent. De groene ecologische zone is acht meter in het landschap omhoog getrokken om de parallelweg en de Rijksweg A2 te passeren. Dit is uniek in Nederland omdat natuurbruggen tot dusverre vrijwel op maaiveldhoogte liggen doordat de rijkswegen 'ingesneden' in het landschap liggen."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de 52 meter brede zandvlakte op de natuurbrug.

TAPIJTJE
Van vegetatie is op de natuurbrug tussen Best en Boxtel nog geen spoor. ,,De grondlagen zijn pas net aangebracht en zitten vol met zaden van planten uit de omgeving, maar het zal nog een paar maanden duren voor de vegetatie goed zichtbaar is. Onderaan de zijkant van de natuurbrug is al wel te zien dat het gras langzaam begint te groeien. Het is de bedoeling dat op de hellingbanen hier en daar bomen geplant worden, maar het zijn er niet meer dan 35. Er komen geen bomen bovenop de natuurbrug, want daar is grond niet diep genoeg. Daarnaast is het de bedoeling dat over de gehele natuurbrug in totaal zoín 16.000 struiken geplant wordenĒ, aldus Van Beusekom.

Op de natuurbrug wordt door een nauwkeurige opbouw van lagen grond, zoals in de omgeving aanwezig, de natuurlijke situatie nagebootst. De natte zone in de hellingbaan loopt trapsgewijs naar beneden om ervoor te zorgen dat het water niet te snel naar beneden loopt. De vegetatie op de brug en de hellingbanen naar de brug toe moet volgens ecoloog Van Beusekom zoveel mogelijk lijken op die uit het omliggende gebied.

,,Anders komen de dieren nooit hier naartoe. Het nabootsen is noodzakelijk omdat alleen met een natuurlijke omgeving, die overeenkomsten vertoont met de directe omgeving, dieren geneigd zijn om over te steken. Simpel gezegd hebben we daarom de grond uit de omgeving opgepakt, het bouwwerk gemaakt en het tapijtje hierop gelegd", stelt Van Beusekom, die aangeeft dat er veel techniek om de hoek komt kijken om een gewone brug om te vormen tot natuurbrug.

,,Het gebied in de omgeving is behoorlijk nat. Zo nat dat het hier niet mogelijk is om te wonen of te boeren. Als we een zelfde soort vegetatie op de brug willen krijgen als in de omgeving, dan is het van belang dat het waterpeil op de brug vergelijkbaar is. Het drainagesysteem is niet alleen nodig om een overschot aan regenwater af te voeren, maar ook om de waterhuishouding in goede banen te leiden. Op de hellingbanen bestaat de grondlaag van ongeveer 60 centimeter volledig uit gebiedseigen grond, terwijl op de plekken waar het drainage/irrigatiesysteem gevestigd is de grond voor 40 tot 50 centimeter uit gebiedseigen grond en voor 15 centimeter uit drainagezand bestaat."

VOCHTIGE ZONE
Ecoloog Van Beusekom wijst op het gebied tussen de wallen waar ruimte is voor een vochtige zone, een zone met struiken, braamstruweel met ruigte en een open grazig terrein. ,,De inrichting is gericht op de 'gidssoorten' edelhert, das, kamsalamander en diverse insecten en vlinders. Deze natuurbrug bevat de natuurlijke elementen voor alle diersoorten, bijvoorbeeld voor amfibieŽn als kikkers, salamanders en padden. Voor deze groep komt langs de struikzone een natte zone aan de zuidzijde van de natuurbrug, die verbinding maakt tussen de poelen aan weerszijden van de rijksweg", aldus Van Beusekom.

,,Naast de natte zone komt een schrale en droge zone en een ruigtezone met stobbewal. De afrastering aan de buitenzijden van de natuurbrug is bedoeld om de dieren ervan te weerhouden op de weg te komen. De grootte van de gaten in de afrastering varieert en is bedoeld om ervoor te zorgen dat, van onder naar boven, amfibieŽn, dassen en grote grazers niet kunnen ontsnappen.Ē

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een hijskraan is bezig met het verplaatsen van grond op de natuurbrug. Op de voorgrond is een zogeheten stobbewal, bestaande uit wortelstronken, zichtbaar.
14 april 2005

Print deze pagina

Terug