OPENING ECODUCT OP 23 APRIL

Edelherten passeren natuurbrug in 2012

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Houten palen aan de buitenkant van de natuurbrug symboliseren 'de wandelende natuur'.

De rijksweg A2 vormde voor dieren een onneembare hindernis, maar met de bouw van de natuurbrug over de rijksweg tussen Boxtel en Best komt hier verandering in. Het zal echter nog enige jaren duren voordat het edelhert zijn opwachting maakt op de voorziening. ,,Tot die tijd wordt 'het beheer' gedaan door grazers als koeien en paarden", aldus ecoloog Hubert van Beusekom van Rijkswaterstaat. De officiële opening van de natuurbrug vindt plaats op zaterdag 23 april door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en gaat in de middaguren gepaard met een publieksevenement op landgoed Velder in Liempde.

De natuurbrug, waar deze week nog werkzaamheden verricht werden, maakt van het natuurgebied Het Groene Woud (in totaal 7.500 hectare) één geheel. Van maaiveld tot maaiveld heeft de grootste ecologische verbinding in Nederland een lengte van bijna tweehonderd meter. Reeën, dassen, marters, kleine zoogdieren, amfibieën en grote grazers, waaronder op termijn het edelhert, kunnen gebruik gaan maken van de nieuwe faunapassage.

Het zal volgens ecoloog Hubert van Beusekom van Rijkswaterstaat zeker tot 2012 duren voordat edelherten de natuurbrug over gaan. ,,We gaan het edelhert niet zo maar verspreiden in het gebied. Er moeten nog meer natuurgebieden met elkaar verbonden worden, zodat het edelhert de ruimte heeft en zich over een groter aaneengesloten gebied kan verplaatsen.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Onderaan de natuurbrug zijn aan weerszijden poelen aangelegd.

MAAIVELD
In tegenstelling tot de natuurbruggen op de Veluwe, die vrijwel op maaiveldhoogte liggen door de verdiepte ligging van de wegen, is de natuurbrug over de A2 acht meter boven de snelweg gebouwd. De bezoekers van de open dag die op zaterdag 23 april voor één keer een kijkje op de brug mogen nemen, zullen één grote zandvlakte zien, die bestaat uit gebiedseigen grond met zijn verschillende grondlagen en een aantal herkenbare zones: een natte zone, een schrale en droge zone en een ruigtezone met een zogeheten stobbewal die bestaat uit wortelstronken.

Verder zijn onderaan de voorziening aan weerszijden poelen gegraven voor amfibieën als padden, kikkers en de kamsalamander en zijn onderaan aan de zijkanten zogeheten 'wadi's' te zien. Van Beusekom: ,,Wadi’s zijn een soort slootjes, die onderaan de natuurbrug het overtollig regenwater opvangen dat van de hellingen loopt. Wadi is een bestaand woord en is een afkorting voor 'Water Afvoer Door Irrigatie'. Aan de andere kant van de afrastering, richting de snelweg, staat de wadi in verbinding met een sloot.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In februari is de tunnel onder de natuurbrug in de parallelweg Boxtel-Best gereed gekomen. Voor de opening van de natuurbrug op zaterdag 23 april verdwijnt het tijdelijke fietspad dat naast de parallelweg was aangelegd.

RESULTATEN
Van Beusekom schat dat drie tot vijf jaar nodig is, voordat er échte resultaten geboekt worden omdat de vegetatie pas dan van dien aard is dat de dieren de passage goed aandurven. ,,Onderaan de brug zijn we al wel sporen tegengekomen van verschillende dieren. Het zal met name in de ochtend als het licht wordt en in de avonduren als het donker wordt druk worden op de natuurbrug.”

Houten palen aan de buitenkanten van de voorziening, die duidelijk zichtbaar zijn voor het verkeer, symboliseren de wandelende natuur. ,,Dat is vooral gedaan vanuit esthetisch oogpunt. Het oogt mooi en past goed bij deze voorziening”, zegt projectleider Gerard Pullens van Rijkswaterstaat, die tevreden is over de gang van zaken tijdens de bouw van de natuurbrug.

,,Nadat de werkzaamheden aan de betonnen constructie in januari afgerond werden, volgde de ecologische inrichting van de brug. In februari is de tunnel in de parallelweg Boxtel-Best gereedgekomen. In de voorbereidingen hebben we met vertragingen te maken gehad, waardoor later met de bouw van de natuurbrug begonnen werd dan vooraf werd aangenomen. Tijdens de bouw is alles gelukkig goed verlopen, al krijg je altijd te maken met tegenvallers. Het was een mooie en grote klus. Het tijdelijke fietspad op de parallelweg, dat was aangelegd vanwege de werkzaamheden zal voor de opening verdwenen zijn. Datzelfde geldt voor alle overige verkeersmaatregelen die nu nog gelden. Daar is tijdens de opening niks meer van te zien.”

Diverse partijen hebben de bouw van de natuurbrug mogelijk gemaakt: Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Brabant en EOGFL (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw). Brabants Landschap heeft de grond ter beschikking gesteld en zal de natuurzone op de brug in de toekomst beheren.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de zijkant van de natuurbrug over de A2, met in het midden een zogeheten wadi die met water gevuld is. Dit is een sloot, die onderaan de natuurbrug het overtollige regenwater opvangt dat van de hellingen loopt.
14 april 2005

Print deze pagina

Terug