ORGANISATIE IN ESCH ZOEKT NOG GASTGEZINNEN

'Voorbereiding Europees Trefpunt
op schema'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Theo Douma (links), voorzitter van de Stichting Esch, Trefpunt in Europa en burgemeester Frans Ronnes van Haaren poseren bij het bord dat melding maakt van de Europese manifestatie die begin mei in Esch gehouden wordt.

Eén maand voor het begin van de grote Europese manifestatie in Esch van woensdag 4 tot en met zondag 8 mei is de organisatie vergevorderd met de voorbereidingen. In totaal brengen zo'n tweehonderd burgers uit waarschijnlijk alle lidstaten van de Europese Unie een bezoek aan het Europees Trefpunt in Esch. Het grootschalige en meerdaagse evenement valt samen met de veertigste jaargang van het traditionele Bierpompfeest en belooft een ware happening te worden.

Af en toe krijgt Theo Douma, voorzitter van Stichting Esch, Trefpunt in Europa, er wel eens hoofdpijn van. Bij de organisatie van het Europees Trefpunt in Esch komt veel kijken en moet veel geregeld, gecheckt en besproken worden. Samen met de andere leden van de organisatie is hij al een jaar bezig met de voorbereidingen.

,,Op dit moment hebben we voor tachtig procent inzicht in wie er begin mei naar Esch komen. Ik ben heel blij met de manier waarop alles verloopt en vooral ook met de inbreng van de inwoners uit Esch. Met name omdat wij het eerste dorp zijn, dat de organisatie op zich neemt na de uitbreiding van het Europese charter met de nieuwe lidstaten van de EU. We liggen een maand voor het begin van de manifestatie op schema. Op dit moment hebben we slaapplaatsen voor 185 buitenlandse gasten geregeld; we zijn nog op zoek naar ongeveer tien tot vijftien bedden. Ik verwacht dat het geen probleem zal zijn om hiervoor gastgezinnen te vinden", aldus Douma.

,,De meeste gastgezinnen kiezen voor twee buitenlandse gasten, terwijl er ook een aantal is dat ruimte biedt aan vier mensen. We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de gastgezinnen. Naast Esch worden de mensen uit de verschillende Europese dorpen ook ondergebracht in Haaren, Biezenmortel, Helvoirt en Boxtel. We hadden een aantal buitenlandse gasten ook kunnen onderbrengen in hotels of kampeerboerderijen, maar dat wilden we niet."

Douma vervolgt: ,,Bij het Europees Trefpunt draait het om de integratie van onderaf. Het doel is dat de buitenlandse gasten bij de plaatselijke bevolking overnachten omdat ze zo het meeste leren over de andere cultuur en gewoonten en het de beste manier is om elkaar te leren kennen. Ik ben daarom blij dat we op een tiental bedden na voldoende gastgezinnen bereid hebben gevonden."

DELEGATIE
Aanvankelijk liet de organisatie weten dat men in mei rekende op 225 gasten uit 21 EU-landen. ,,De verwachting was dat de delegaties uit de nieuwe lidstaten, voor wie alles nieuw is, niet meteen met een man of tien zouden komen", aldus de Haarense burgemeester Frans Ronnes, namens Esch president van het charter van Europese rurale dorpen. Ondanks de komst van tien nieuwe lidstaten is de kans volgens voorzitter Douma aanwezig dat alle 25 EU-landen over een maand met een delegatie vertegenwoordigd zijn in Esch.

,,Zeker is op dit moment dat zeventien leden van het Europese charter komen met grote delegaties, bestaande uit ongeveer acht tot elf man. De delegaties uit andere landen, waaronder enkele nieuwe lidstaten komen met kleinere delegaties van een man of drie. Dat geldt voor Estland en Slovenië. De verwachting is op dit moment dat 23 van de 25 EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn op het Europees Trefpunt in Esch, maar er worden ook nog onderhandelingen gevoerd met de dorpen uit de nieuwe EU-lidstaten Malta en Litouwen", aldus Douma.

,,Mogelijk dat bezoekers uit alle lidstaten begin mei in Esch aanwezig zijn. Dat zou prachtig zijn. Toen de EU werd uitgebreid hadden we verwacht dat van de tien nieuwe lidstaten misschien vijf landen in Esch met een delegatie zouden deelnemen. Dat misschien alle EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn, hadden we niet kunnen denken."

Saillant detail is dat het Spaanse dorp Ocaña, dat te boek stond als een 'zwakke broeder' binnen het charter geen lid meer is. Ronnes: ,,Het dorp Falset is de vervanger van Ocaña. Dat is allemaal heel snel gegaan, mede dankzij de hulp van Mercè Simons-Miguel uit Esch. Falset is de geboorteplaats van haar moeder. Een delegatie uit het dorp komt begin mei ook naar Esch toe."

WEERZIEN
'Een warm weerzien' is het motto van het Europees Trefpunt, dat na 1990 voor de tweede maal in Esch gehouden wordt. Duurzame landbouw en de balans tussen economie en ecologie vormen de thema's die de bezoekers uit de EU-lidstaten voorgeschoteld krijgen. Hieraan wordt met name op vrijdag 6 mei invulling gegeven door een aantal bedrijfsbezoeken in de Haarense kernen. Daarvoor wordt de groep van tweehonderd man gesplitst in vier subgroepen van een man of vijftig. Zo wordt onder meer een bezoek gebracht aan de biologische varkenshouderij van Frank van Wagenberg aan de Ruiting.

Vrijdag 6 mei begint met een officieel bezoek aan het provinciehuis in Den Bosch en een ontvangst door gedeputeerde Annemarie Moons. Daarbij zijn ook enkele europarlementariërs aanwezig, waaronder voormalig gedeputeerde Lambert van Nistelrooij (CDA). Ook wordt hier een inleiding gegeven over de doelstellingen en achtergronden van het thema, wat gebeurt met ondersteuning van studenten van de HAS 's-Hertogenbosch. Aansluitend volgen de bedrijfsbezoeken in de vier Haarense kernen: Esch, Haaren, Biezenmortel en Helvoirt.

,,De studenten van de HAS zorgen voor een theoretische onderbouwing voor wat we in de praktijk gaan zien", aldus burgemeester Ronnes. Het avondprogramma op 6 mei bestaat uit een tropical night voor jong en oud met swingende Braziliaanse klanken in het dorpshuis in Esch.

Het Europees Trefpunt start woensdag 4 mei in de avonduren, wanneer de meeste gasten arriveren en ontvangen worden in dorpshuis De Es. Donderdag start het programma met een Europees getinte eucharistieviering in de Essche Willibrorduskerk. Hieraan wordt meegewerkt door het Sint-Willebrordusgilde en de plaatselijke koren. Vervolgens volgt op het Marktplein een vlaggenparade tijdens het spelen van de Europese hymne.

SPORTDAG
Op zaterdag 7 mei wordt voor de jongeren een sportdag georganiseerd op de Essche sportvelden, waaraan meegewerkt wordt door voetbalvereniging Essche Boys, korfbalvereniging Tovido, tennisvereniging d' Oggelen en schutterij Sint-Willibrordus. De volwassenen maken een dorpswandeling, waarbij markante plekken door de buitenlandse gasten samen met hun gastfamilies bezocht worden.

De burgemeesters komen zaterdag bij elkaar in een speciale zitting in het gemeentehuis in Haaren, die onder leiding staat van de president van het Europese Charter, Frans Ronnes. Het hoofdthema hierbij is de integratie van de nieuwe landen in het charter. Tijdens het Europees Trefpunt in Esch wordt het jumelageverdrag met daarin de opnieuw geformuleerde doelstellingen, uitgangspunten en werkwijze van het charter door de vertegenwoordigers van alle delegaties bekrachtigd.

Ronnes: ,,Tijdens een bijeenkomst vorige maand in het Engelse Desborough hebben we met andere leden van het charter gesproken over de vergaderagenda die gehanteerd wordt tijdens de zitting in het gemeentehuis van Haaren. Het is belangrijk dat vooraf duidelijk is wat we gaan bespreken, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we bij elkaar komen en ons dan nog eens afvragen waar we het over gaan hebben. Het charter wordt door alle delegaties bekrachtigd, het verdrag is niet drastisch veranderd maar wel gemoderniseerd.”

Zaterdagmiddag krijgen gastgezinnen de gelegenheid een eigen programma aan te bieden terwijl in de avonduren in dorpshuis De Es het afscheidsdiner gereserveerd wordt, waarbij blaaskapel De Knoestjes voor de muzikale omlijsting zorgt. Alle Europese delegaties verzorgen tijdens de bijeenkomst een korte en creatieve presentatie van hun dorpen. Zondag 8 mei keren alle delegaties weer naar huis.
7 april 2005

Print deze pagina

Terug