DOMINEE MIKLÓ FERENC UIT SALONTA EVEN IN BOXTEL

'Hulpvragen van mensen moeten beantwoord worden'

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dominee Ferenc Mikló en zijn vrouw Terèz uit Salonta. Mikló is sinds Boxtel contacten onderhoudt met Salonta hét gezicht van de samenwerking tussen inwoners van beide gemeenten.

Een weekje vakantie kan het verblijf van dominee Ferenc Mikló (52) in Boxtel niet genoemd worden. Met zijn vrouw Terèz (48) maakt de dominee van Salonta kennis met de plaatselijke ouderenzorg, bezoekt hij de Protestante Gemeente en neemt hij deel aan vergaderingen, heel veel vergaderingen. Maar tussentijds is er ook tijd voor winkelen in Den Bosch, een dagje Beekse Bergen en een bezoek aan de Sint-Janskathedraal. En zondag hoopt hij veel bekenden te ontmoeten in een openbare bijeenkomst. Een interview met een bevlogen mens...

Op uitnodiging van voorzitter Jos Geerts van de Stichting Boxtel-Salonta stapte Mikló zaterdag met zijn echtgenote in de bus die de leerlingen van het Vmbo-College na een verblijf van een week in Salonta weer naar huis bracht. Huize Geerts is tot zijn vertrek zijn thuisbasis, hoewel hij er nauwelijks zal zijn. ,,Dat geeft niet hoor", lacht Mikló bescheiden als hij een kopje espresso drinkt in restaurant Open Hof. ,,Ik ben niet iemand die gewend is aan vakantie. In Roemenië ben ik ook altijd drukbezet. Als ik er even tussenuit wil, bezoek ik steevast het dorp van mijn moeder in de bergen. Na twee dagen is de accu weer helemaal opgeladen en kan ik er weer tegen."

Mikló is sinds Boxtel contacten onderhoudt met Salonta hét gezicht van de samenwerking tussen inwoners van beide gemeenten. De plaatselijke Stichting Boxtel-Salonta onderhoudt al vele jaren warme contacten met de dominee, die mede aan de wieg stond van de Peterschool die in 1997 werd geopend. De school, bedoeld voor gehandicapte kinderen, wordt nog altijd geëxploiteerd door de protestantse kerk in Salonta. ,,Thans werk ik met de stichting in Boxtel en de zusterstichting in Salonta aan nieuwe projecten, zoals de social care service (gaarkeuken voor armen – red.), de nieuwbouw van een bejaardenhuis en een agrarisch project."

VERKIEZING
Vijftien jaar geleden vestigde Mikló zich met zijn gezin in Salonta. Kort na de omwenteling in 1989, die gepaard ging met de val van dictator Ceaucescu, nam hij de plek in van een dominee die met pensioen was gegaan. ,,Dat was geen benoeming, er werden verkiezingen gehouden. Met de andere kandidaten moest ik een mis opdragen in de kerk. De kerkgangers mochten stemmen op hun favoriet. Ik ben nog altijd blij dat ik gekozen ben", vertelt de dominee.

Hij geeft aan wel eens benaderd te zijn voor een andere post, onder meer in de naburige stad Oradea. Maar Mikló bleef in Salonta, waar hij zich verbonden voelt met de mensen. ,,Mijn werk in Salonta is nog lang niet afgerond. Ik wil en kan het niet achterlaten, ik ben bang dat de projecten die nu op de rails staan instorten." De dominee is sinds enige tijd ook deken in de provincie Bihor; hij bekommert zich om meer dan twintig parochies. Het betekent dat hij drie dagen per week in Oradea werkt. ,,Mijn assistent neemt de taken waar. Daarnaast is mijn vrouw Terèz altijd een belangrijk aanspreekpunt. De mensen weten dat ze voor alle zaken ook bij haar terecht kunnen."

Het brengt Mikló op de rol die zijn woning in de gemeenschap van Salonta vervult. Zijn huis is het middelpunt van vele activiteiten voor mensen. Toen Salonta nog onvoldoende huisartsen had, beheerde de dominee een eigen apotheek. In verschillend vertrekken werden regelmatig bijeenkomsten gehouden, één lokaal diende als computerruimte voor kinderen. Mikló beschouwt het allemaal als vanzelfsprekendheid. ,,Ik zit heel eenvoudig in elkaar. Als ik een hulpvraag krijg van mensen, wil ik die altijd beantwoorden. Ik kan niet anders."

WERKLOOSHEID
De dominee van Salonta geeft aan dat de sociaal-economische omstandigheden in zijn dorp de laatste jaren aanzienlijk verbeterd zijn. Kleine zelfstandigen openen steeds meer winkels, het aantal banken groeit en er worden overal nieuwe woningen gebouwd. ,,Maar er zijn ook nog heel veel problemen", benadrukt Mikló. ,,De werkloosheid is met meer dan 10 procent hoog, enkele fabrieken hebben de deuren gesloten en veel jongeren trekken weg. Ik weet precies welke jongeren in welke straat zijn geëmigreerd. Het zijn er meer dan vijftienhonderd."

Het bericht over de komst van een Oostenrijkse fabriek is met gejuich ontvangen; binnen vijf jaar denkt de firma achthonderd arbeidsplaatsen te creëren. ,,Een belangrijke impuls voor Salonta", meent Mikló. Hij denkt dat ook een agrarisch project vruchten kan afwerpen. Het project, dat mogelijk ook kan rekenen op Boxtelse steun, beoogt de landbouw te verlossen van de nog altijd op communistische leest geschoeide werkwijze. ,,Ook de komst van een nieuw bejaardenhuis zou arbeidsplaatsen kunnen scheppen", verwacht de dominee.

VMBO-BEZOEK
Met tevredenheid kijkt Mikló terug op het werkbezoek dat de leerlingen van het Vmbo-College Boxtel aan Salonta hebben gebracht. Hij was nauw betrokken bij de voorbereidingen en volgde de verrichtingen van de Boxtelse jeugd op de voet. ,,Deze bezoeken zijn ontzettend belangrijk en blijven nodig, ook al gaat het een beetje beter met Salonta", zegt Mikló. ,,Het is voor kinderen een unieke kans om kennis te maken met een andere levenswijze, het biedt ze de mogelijkheid om in contact te treden met andere mensen, met ze te discussiëren."

Ook de projecten die de Stichting Boxtel-Salonta in samenwerking met de zusterstichting in Roemenië opzet zijn broodnodig. Mikló: ,,Niet alleen leveren de projecten een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van de mensen in Salonta, het biedt ze ook de kans te zien hoe anderen werken." Hij vervolgt: ,,Vergeet niet dat we decennialang onder het communisme geleefd hebben en niemand gestimuleerd werd zelf initiatieven te nemen. Het valt nog steeds niet mee om een omslag te maken en die nieuwe manier van werken te ontdekken."

Het bezoek van het Vmbo-College Boxtel heeft veel vruchten afgeworpen. Niet alleen hebben de leerlingen een schoolgebouw opgeknapt, ook zijn meer dan duizend paar schoenen uitgedeeld aan kinderen en volwassenen. Een groot aantal computers, door het Vmbo-College meegenomen, wordt op dit moment door plaatselijke technici omgebouwd en zal worden uitgedeeld op scholen. Rollators en andere hulpmiddelen worden ook aan de man gebracht. ,,Ik ken een vrouw die jarenlang uitsluitend kon lopen door een stoel voort te duwen. Met de rollator die ze nu heeft gekregen is ze weer mobiel."

Tijdens zijn verblijf in Boxtel neemt Mikló even afstand van Salonta. Maar eigenlijk is hij 1.800 kilometer van huis nog altijd bezig met het wel en wee van de inwoners. Hij zit deze week aan tafel met mensen die de diverse projecten willen steunen, hij bezoekt Simeonshof en De Vlaswiek en voert besprekingen met de Stichting Boxtel-Salonta over de voortgang van de diverse projecten. ,,Veertien jaar geleden was ik hier voor het eerst. Het voelt heerlijk om weer even terug te zijn in Boxtel en de kans te krijgen om kennis te maken met al die mensen die ik in de loop der jaren heb leren kennen."

De Stichting Boxtel-Salonta organiseert zondag 10 april een openbare bijeenkomst in sporthalrestaurant Open Hof aan de Van der Voortweg. Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn belangstellenden welkom om kennis te maken met Ferenc en Terèz Mikló.
7 april 2005

Print deze pagina

Terug