DEELNEMERS POLITIEKE CURSUS NAAR BRUSSEL

Europa komt steeds dichterbij
voor cursisten

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De deelnemers aan de leerreis naar Brussel poseren voor het gebouw van het Europees Parlement.

'Europa staat zo ver van me af' is een veelgehoorde opmerking als het gaat om de verkiezingen voor het Europees Parlement en de politieke en bestuurlijke processen die plaatsvinden in onder meer Brussel en Straatsburg. Veel mensen hebben, getuige de lage opkomsten bij de parlementsverkiezingen, maar bar weinig interesse in 'Europa' en beseffen niet dat in de genoemde steden veel wetgeving en regelgeving bepaald wordt die van invloed is op het leven van individuele burgers. Voor de deelnemers uit Liempde en Boxtel aan de cursus 'Verken je gemeente' van de politieke groepering Combinatie95 is 'Europa' na een bezoek op donderdag 31 maart aan de belangrijkste instellingen in Brussel een stuk dichterbij gekomen.

Als afsluiting van de cursus, waaraan werd deelgenomen door in totaal 35 inwoners van Liempde en Boxtel, stond vorige week donderdag een dagtrip naar Brussel op het programma. De cursus werd gegeven in de periode van maart 2004 tot begin van dit jaar en stond onder leiding van de Liempdenaren Peter van de Wiel (fractievoorzitter Combinatie95) en Martijn Bax.

Tijdens het lesprogramma, waaraan onder anderen werd meegewerkt door gastdocenten als burgemeester Jan van Homelen van Boxtel, watergraaf Peter Glas, voormalig gedeputeerde Lambert Verheijen en Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk, kwamen onderwerpen aan de orde als milieu en duurzaamheid, financiën, verkeer, openbare werken en waterschap, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en de politieke en bestuurlijke organisatie van de gemeente. BIJZONDERE GEBOUWEN De belangstelling onder de cursisten voor de afsluitende trip naar Brussel was groot. Aangevuld met onder meer introducés, cursusdocenten, vertegenwoordigers van de achterban van Combinatie95 en journalisten werd vorige week koers gezet naar Brussel. Daar in het politieke machtscentrum van Europa keken de deelnemers aan de reis hun ogen uit in de vele gebouwen van de diverse Europese instellingen, vaak met een bijzondere en imponerende architectuur, die op loopafstand van elkaar gesitueerd zijn. ,,Van buiten lijkt het wel op een gigantische kas met tralies ervoor, maar dit gebouw is ook van binnen hartstikke groot", liet een van de deelnemers in de vestiging van de Europese Commissie weten.

De Belgische hoofdstad vormt het hart van de Europese politiek en herbergt de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie, die vorige week door het Boxtelse gezelschap bezocht werden: de Raad van de Europese Unie (die de lidstaten vertegenwoordigt), het Europees Parlement (dat de burgers vertegenwoordigt) en de Europese Commissie. De laatste instelling is een politiek onafhankelijk orgaan dat het collectief belang van de unie behartigt en als enige het recht heeft om nieuwe EU-wetgeving voor te stellen.

GOEDE STEMMING
In de bus naar België was al sprake van een goede stemming onder de Brussel-gangers, waarvan het gros bestond uit Liempdenaren. De eerste halte van de trip was de Raad van de Europese Unie. Voordat het gezelschap uit Liempde en Boxtel voet in het gebouw mocht zetten, werd iedereen vanwege de geldende veiligheidsvoorschriften gescreend op metalen voorwerpen en moesten onder meer tassen, jassen, sleutels, aanstekers en portemonnees even in bakken op de lopende band geplaatst worden. Alle deelnemers uit Boxtel doorstonden de test glansrijk en mochten daarna het imposante onderkomen betreden.

In een van de vele vergaderzalen hield de Belgische vertaler en terminologist Eric de Baerdemaeker uitleg over de taken en bevoegdheden van de Raad van de Europese Unie. ,,De officiële naam is Raad van ministers van de Europese Unie. Meestal wordt het orgaan kortweg 'De Raad', genoemd”, aldus De Baerdemaeker.

,,De raad van ministers verschilt per vakgebied, waarbij de landbouwraad het meest frequent bij elkaar komt om te vergaderen. De Raad beschikt over wetgevende bevoegdheid, die hij deelt met het Europees Parlement. Ook is De Raad samen met het parlement verantwoordelijk voor de vaststelling van de begroting. Behalve de Raad van de Europese Unie is ook de Europese Raad een heel belangrijk orgaan, dat bestaat uit de raad van staatshoofden en regeringsleiders. Dit is het hoogste beleidsorgaan van de Europese Unie. De meeste mensen kennen dit orgaan als de Europese Top; deze raad neemt politieke besluiten, waaraan andere raden zich moeten schikken.”

INGEWIKKELDE KOST
Hoewel De Baerdemaeker de bezoekers uit Boxtel gewaarschuwd had dat hij 'zware kost' zou gaan behandelen, luisterden de cursisten met veel aandacht naar het verhaal van de Belgische vertaler. ,,Het was een duidelijk betoog, al was het af en toe behoorlijk ingewikkeld om te volgen. Veel zaken die aan de orde kwamen, hadden we tijdens de cursus al behandeld”, zei cursist Wim van der Heijden uit Boxtel na afloop.

,,De meeste cursisten komen uit Liempde, maar er zijn er ook uit Boxtel. Toen ik een artikel over de cursus zag in de krant, heb ik gereageerd en bleek er nog plek te zijn. Ik vond het een heel interessante cursus om te volgen. Belangrijk voor mij is dat ik weet waar ik het over heb, voordat ik commentaar ga geven op de politiek.”

In het gebouw van de Europese Commissie, niet ver van het onderkomen van de Raad van de Europese Unie, gaf de Italiaan Marco Lopriore van het Directoraat-Generaal 'Onderwijs en Cultuur' van de Europese Commissie uitleg over onder meer de totstandkoming en uitbreidingen van de Europese Unie. Lopriore, die gestudeerd heeft aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en vijftien jaar in Oegstgeest woonde, gaf daarbij onder meer aan dat het landbouwbeleid vijftig procent van het Europese budget opslokt en dat het zogeheten cohesiefonds bedoeld is om minder welvarende landen te helpen om te integreren in de Europese Unie.

,,Ierland was in de jaren zeventig het armste land van Europa, maar na de Europese integratie behoort het land dertig jaar later tot een van de rijkere landen. Ook Spanje, Portugal en Griekenland, die zich in de jaren tachtig bij de andere lidstaten voegden, profiteerden van de Europese samenwerking omdat het doel van de unie is de verschillen in economische ontwikkelingen tussen de lidstaten te verkleinen.”

VOLWAARDIGE PARTNERS
Lopriore verwacht dat de tien landen, waaronder enkele voormalige Oostblokstaten, die vorig jaar toegetreden zijn tot de Europese Unie ook uit gaan groeien tot volwaardige partners. ,,Het zal zeker tot 2007 duren voordat de euro in deze landen ingevoerd gaat worden. Inmiddels is de euro ingevoerd in twaalf van de vijfentwintig EU-lidstaten. Naast de nieuwe lidstaten hebben ook Zweden, Engeland en Denemarken nog geen euro als munteenheid. In 2007 volgt de eerstvolgende uitbreiding van de EU met Roemenië en Bulgarije.”

Nadat het gezelschap uit Boxtel in snel tempo geluncht had in de volle kantine van het Europees Parlement was het tijd voor de ontmoeting met Europees parlementslid en fractievoorzitter Max van den Berg (PvdA). De oud-partijvoorzitter van de PvdA en voormalig directeur van de ontwikkelingsorganisatie Novib houdt zich als europarlementariër vooral bezig met zaken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en handel.

Van den Berg: ,,Ik ben ook nog een tijd wethouder in Groningen geweest. Dat was het leukste werk dat ik gedaan heb, vooral vanwege het nauwe contact met de inwoners en het feit dat je in het kader van bijvoorbeeld stadsvernieuwing echt actie kon ondernemen. Dat directe contact is iets wat je als europarlementariër natuurlijk veel minder hebt. Vandaar dat ik op maandagen en vrijdagen veel werkbezoeken aan onder meer scholen en bedrijven breng om voeling te houden met de dagelijkse praktijk, anders wordt het werk zo abstract. Dat vind ik leuk werk om te doen, net als de straat op gaan om campagne te voeren. Er zijn politici die zich daar ongemakkelijk bij voelen en zich dan een soort Jehovagetuige voelen, maar voor mij maakt dat het werk juist boeiend."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Peter van de Wiel, fractievoorzitter van Combinatie95 en een van de leiders van de cursus 'Verken je gemeente', reikt een geschenk uit aan Europarlementariër Max van den Berg (PvdA) als blijk van dank voor zijn boeiende bijdrage.

INVESTEREN
Van den Berg sprak zich tijdens zijn boeiende betoog, waarbij hij op rustige en heldere wijze een toelichting gaf op zijn werk en dat van het parlement, ook uit over de laatste uitbreiding van de EU met de tien landen. Er was zeker geen sprake van eenrichtingsverkeer, want de cursusdeelnemers uit Boxtel maakten op gretige wijze gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Van den Berg: ,,Het is interessant dat deze landen zijn teruggekeerd in het Europese huis. Belangrijk is dat we blijven investeren in die landen en hen dwingen om zaken als corruptie uit te bannen. Nadeel is misschien dat discussies die wij allang gevoerd hebben door de nieuwe lidstaten dunnetjes overgedaan worden. Opvallend is ook dat de parlementsleden van de nieuwe lidstaten, die vaak onder een dictatuursituatie geleefd hebben, allergisch zijn voor trage besluitvormingsprocessen en openstaan voor discussies over gevoelige onderwerpen als euthanasie, abortus en het drugsbeleid."

Van den Berg gaf aan dat EU-lidstaten die zich strafbaar maken aan bepaalde feiten hard aangepakt kunnen worden. ,,Landen die Europees geld niet goed uitgeven en in eigen zak steken, ontvangen geen geld meer. Als in een land een dictatuur ontstaat, hebben wij nu al de middelen om de betreffende lidstaat buiten de deur te zetten."

Over de werkwijze van het Europees Parlement, dat 732 leden telt, zei Van den Berg onder meer het volgende. ,,De fractie van de sociaal-democraten in het parlement bestaat uit ruim tweehonderd leden. Er is vaak veel overleg nodig om die allemaal op één lijn te krijgen, maar dat is ook een mooi proces. Het Europees parlement bestaat uit een verzameling deelbelangen, maar toch trekken we in belangrijke kwesties en vraagstukken als de inval van Amerika in Irak gezamenlijk op."

VERGADERZAAL
Het was de bedoeling dat Van den Berg de bezoekers uit Boxtel mee zou nemen naar de vergaderzaal van het Europees Parlement, maar doordat zijn verhaal langer duurde dan gepland, was daar geen tijd meer voor. Het was wellicht het enige smetje op een leerzame Europese dag. Voordat het gezelschap uit Boxtel in de bus stapte op weg naar huis hield Rien Puijenbroek van het Huis van de Nederlandse Provincies een verhaal over zijn werk als lobbyist voor de provincie Brabant. 'Het Huis' is een lobbyorganisatie, waarbij de vertegenwoordigers namens de verschillende provincies in Brussel proberen een voet tussen de deur te krijgen en invloed te hebben op de besluitvorming.

Puijenbroek: ,,Ik zit hier om de belangen voor de burger in Brabant zo goed mogelijk te behartigen. Elke maandag zit ik bij de provincie en krijg ik te horen voor welke zaken ik in Brussel moet gaan lobbyen. Uiteraard heb ik veel contact met mensen als de Brabantse europarlementariër Lambert van Nistelrooij en gedeputeerde Onno Hoes, die Europa in zijn portefeuille heeft. Maar de voorstellen worden gemaakt door de Europese Commissie, daar moeten we ook proberen om invloed uit te oefenen. We proberen de mensen warm te maken voor projecten uit de provincie. Natuurlijk zijn er veel meer lobbyisten, maar het gaat erom dat je met de beste argumenten komt en zo mensen probeert te overtuigen", zei Puijenbroek.

CHINEES
Na zijn betoog poseerde Puijenbroek met alle bezoekers uit Boxtel buiten voor het fraaie gebouw van het Europese Parlement, voordat iedereen de bus instapte om terug te keren naar Liempde. Daar werd bij de plaatselijke 'Chinees' de leerreis naar Brussel geëvalueerd. ,,Het was interessant om de cursus te volgen en meer te weten te komen over de gemeentelijke overheid en Europa; zeker omdat ik zelf ook politieke ambities heb. Bovendien is het leuk om eens van dichtbij te zien hoe alles in zijn werk gaat in Brussel. Ik vond vooral het verhaal dat Max van den Berg hield heel boeiend om naar te luisteren. Je kunt echt merken dat hij een politicus is met heel veel ervaring. Het was alles bij elkaar een heel leerzame dag", liet Liempdenaar Jeroen van Haaren (25), een van de jongere cursisten weten.

Cursusleider Peter van de Wiel was na afloop een zeer tevreden man. ,,Alles is gelukkig goed gegaan. Er komt nog heel wat kijken bij het organiseren van zo'n dag. Ik heb heel wat mailtjes moeten sturen om deze trip te regelen, dan is het prettig als alles zo prima verloopt. De cursus is een succes geworden en we zijn van plan om de totale cursus te herhalen. Inmiddels hebben we al vijftien aanmeldingen binnen voor de nieuwe reeks.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In het gebouw van de Europese Commissie geeft de Italiaan Marco Lopriore (links) van het directoraat-generaal 'Onderwijs en Cultuur' een toelichting over onder meer de uitbreidingen van de Europese Unie.
7 april 2005

Print deze pagina

Terug