SINT-PETRUS EN HEILIG HART GAAN SAMEN VERDER

Maria Regina haakt af bij fusie parochies

De voorgenomen fusie van de drie Boxtelse parochies per 1 januari 2006 lijkt op losse schroeven te komen staan. De parochies van Sint-Petrus en Heilig Hart vervolgen het fusietraject, maar de Maria Reginaparochie is afgehaakt. Toch houdt het bisdom vast aan de vorming van één gezamenlijke Boxtelse parochie met twee kerken.

Een halfjaar geleden ondertekenden de pastoors en vertegenwoordigers van de drie parochiebesturen nog een intentieverklaring om één nieuwe Boxtelse parochie te vormen. Kort voor de jaarwisseling maakte pastoor Harrie van den Tillaart echter bekend dat de Maria Reginaparochie vast blijft houden aan een eigen gebedsruimte.

De parochie in de wijk Selissenwal 'kerkt' na de afbraak van het eigen gebouw tijdelijk (tot 1 januari 2006) in het voormalige gebouw van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Men wil niet – zoals het bisdom voorstaat – zonder eigen kerkgebouw samengaan met de andere twee Boxtelse parochies. ,,Het meningsverschil tussen de Maria Reginaparochie en het bisdom kunnen de parochies van Sint-Petrus en het Heilig Hart niet oplossen; het blokkeerde wel de fusiebesprekingen", meldde deken Richard Niessen zondag tijdens de paasviering in zijn kerk.

Vanuit het bisdom hebben de parochies van Heilig Hart en Sint-Petrus nu het verzoek gehad samen verder te gaan met de voorbereiding van de fusie. Daarbij is aangedrongen op voortvarendheid omdat pastoor Jo de Jong van het Heilig Hart dit jaar met emeritaat gaat. ,,De bisschop heeft toegezegd dat het bisdom zich zelf zal bezighouden met de vragen over de toekomst van de Maria Reginaparochie", aldus Niessen.

ZWART OP WIT
Woordvoerder Michiel Savelsbergh van het bisdom Den Bosch bevestigt dat er een gesprek komt met vertegenwoordigers van de Maria Reginaparochie. ,,Het is een moeilijk proces. Toch willen we ons beleid handhaven. Overal in het bisdom gaan parochies samen omdat kerken te weinig bezocht worden en er een tekort aan priesters is. Op de meeste plaatsen is er wel begrip voor, hoewel men het nergens leuk vindt. Dat de situatie in Boxtel moeilijk ligt, is duidelijk. We willen toch door middel van een gesprek tot een oplossing komen", aldus Savelsbergh.

Dat gesprek heeft plaats op donderdag 21 april, meldt pastoor Van den Tillaart. ,,We willen graag afspraken zwart op wit, anders verandert het bisdom toch weer van alles. We willen onder meer duidelijkheid over een eigen gebedsruimte, maar ook over mijn toekomstige positie als pastoor."
31 maart 2005

Print deze pagina

Terug