POLITIEKE JONGERENDAG LEERZAAM

Jongeren pleiten voor veilig vrijen

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het persgroepje is druk bezig met het maken van een eigen krant over de politieke jongerendag. Projectleider Rob Althuizen (tweede van rechts) geeft uitleg.

De jongeren uit groep 3 van het Vmbo-College Boxtel kregen dinsdag 22 maart een lesje politiek. Ze waren twaalf uur te gast in het gemeentehuis, waar ze kennismaakten met ambtenaren, gemeenteraadsleden het college van burgemeester en wethouders en het werken als politicus. Ze moesten in groepjes een plan verzinnen dat voor 1.200 euro uitgevoerd kan worden en dat tegenover elkaar verdedigen. Het beste voorstel won: het vrij veiligproject.

,,Deze dag zal zwaar voor jullie worden”, belooft wethouder Van Aert tijdens zijn inleiding op deze bijzondere dag. De scholieren kijken elkaar aan. Dát klinkt nog eens onheilspellend. ,,Centraal staat de vraag wat jullie jongeren willen van de gemeentepolitiek”, zo legt hij uit. Hij stelt hen voor aan het college van B. en W. en legt globaal uit wat er precies wordt verwacht op deze dag. Daarna worden de leerlingen opgedeeld in groepjes en naar hun spreekkamers geleid.

Projectleider Rob Althuizen van de stichting Politieke Jongerenprojecten is blij dat de gemeente Boxtel van dit initiatief gebruik maakt. ,,Er zijn nog steeds veel te weinig gemeenten die hieraan meewerken. Dat komt doordat ze het project niet kennen. Onbekend maakt onbemind. We organiseren deze dagen inmiddels vijftien keer per jaar en het is steevast een enorm succes. Na een keer zo’n dag te hebben meegemaakt, sluiten veel gemeenten dit project voor altijd in de armen.”

Deze dag wordt een succes als de jongeren een leuke dag hebben, meent Althuizen. ,,Het gaat er niet om dat een groepje de discussie wint en welk project wordt uitgevoerd, het draait erom dat ze leren van de politiek door ermee in aanraking te komen. Learning is doing. Deze dag zelf is dus het doel. Ze komen hier ’s ochtends binnen als een zak aardappelen en vinden er niets aan om aan politiek te doen. Maar aan het eind van de dag slaan ze bij de verdediging van hun plan allemaal met de vuist op tafel. In twaalf uur tijd voltrekt zich een heel proces waardoor ze veel meer politiek betrokken raken.”

Het belangrijkste is dat de leerlingen zien wat er in de politiek gebeurt. De projectleider: ,,Ze merken vandaag dat de mensen hier niet alleen koffiedrinken, maar dat echt bezig zijn voor alle inwoners van Boxtel. Daardoor verandert hun beeld van de gemeente.”

AARDIGE DISCUSSIE
Groep 1 heeft zich genesteld in een spreekkamer van het gemeentehuis. Daar storten ze zich, onder de bezielende leiding van Pieter Hoekstra op het bedenken van een onderwerp waar de gemeente Boxtel 1.200 euro in zou moeten steken. Esmee Boom stelt een jongerenontmoetingsplaats (JOP) voor, maar dat idee wordt door de andere leerlingen snel weggewuifd.

,,Jongeren moeten zelf kunnen bepalen waar ze gaan en staan”, vindt Jelmer de Boer, die zelf een beter plan heeft: ,,Laten we een cultureel feest houden.” Dat voorstel vinden zijn klasgenoten ’niet onaardig’. ,,Maar hoe vaak houden we dat feest dan?”, vraagt Babette van de Laak af. Daar heeft ze een goed punt te pakken. ,,Eén keer is te weinig, dan komt er haast niemand en kan je niet doen aan mond-op-mondreclame”, stelt Esmee. ,,Als je het drie of vier keer per jaar doet wordt het saai”, vindt Jelmer op zijn beurt. Er opent zich zo ongemerkt een aardige discussie.

Jongerencentrum B18 opknappen komt ook op hun lijst van voorstellen te staan. ,,Dat ziet er nu gesloten en onopvallend uit. Het nodigt niet uit om daar naar binnen te gaan”, vindt Jelmer. Groepsleider Hoekstra probeert een ander idee aan te dragen: iets doen aan onveilige situaties in het dorp. Het voorstel wordt meteen van tafel geveegd door de scholieren.

,,Daar doet de gemeente zelf wel wat aan. We moeten iets kiezen dat leuk voor óns is”, betoogt Babette. Daarop stelt ze de café’s in Boxtel aan de kaak. De leeftijdsgrens ligt volgens haar te hoog en de openingstijden moeten veel ruimer. En de muziek moet per kroeg veel diverser worden”, vult Annemieke van de Laak aan. Helaas vinden hun voorstellen weinig bijval.

In de tussentijd is groep 4, onder leiding van Naomi den Besten, toe aan een pauze. Deze scholieren hebben al een onderwerp gekozen en uitgewerkt: de jongerenhangplek. Op een groot blad aan de muur hebben ze alles opgeschreven waar ze rekening mee houden: een dak, goed licht, een bankje, als locatie het liefst ergens midden in het centrum en ’sfeer’. Den Besten is tevreden over haar klasje.

,,Het is een leuke groep en de leerlingen doen goed mee. Natuurlijk begonnen ze een beetje onwenning. Ze wisten tenslotte niet wat er precies verwacht werd.” Ze begrijpt dat wel. ,,Voor de scholieren bestaat politiek uit mannen in grijze pakken die het over allerlei zware onderwerpen hebben in moeilijke termen. De jeugd moet hierin groeien. In de loop van deze dag komt dat wel.”

Den Besten is als vrijwilliger verbonden aan het politieke jongerenproject. ,,Ik vind het leuk om les te geven”, legt ze uit. ,,Daarnaast vind ik het ook belangrijk om de jongeren te betrekken bij politiek jeugdbeleid. Ik ben blij als ik daar met dit project een steentje aan kan bijdragen.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het tellen van de stembriefjes door de groepsleiders was een heel officieel gebeuren. Het project Vrij Veilig won uiteindelijk met elf stemmen voor en tien tegen. Burgemeester Jan van Homelen en projectleider Rob Althuizen kijken gespannen toe.

OGEN UITKIJKEN
’s Middags maken de leerlingen in de raadzaal kennis met verschillende belangengroeperingen. Basta, DELTA, GGD, politie en de plaatselijke horeca zijn vertegenwoordigd. Alle scholieren mogen vragen stellen en op basis van de antwoorden kunnen ze tijdens de dag hun bedachte plannen aanpassen. Aan de orde komen onder andere gevaarlijke verkeerspunten, opstootjes op de Markt, hangplekken voor jongeren en JOP’s. Na verloop van tijd ontwikkelt zich een serieuze discussie tussen de jongeren en de vertegenwoordigers van de belangengroeperingen. Opvallend is dat de leerlingen die pers moeten spelen geen enkele vraag hebben.

Frank van den Berk en Linda Veraa zijn twee leerlingen behoren tot het persgroepje. Zij moeten met hun klasgenoten een heuse krant maken van deze politieke dag. Frank vertelt: ,,We doorkruisen het hele gemeentehuis en maken verslagen van vergaderingen zoals deze. Verder houden we interviews, onder andere met burgemeester Van Homelen.” Linda is blij dat ze dit mag doen in plaats van politicus spelen. ,,Dit is veel leuker. Als politicus zit je in een groep en kan je je verschuilen. Als pers kan dit niet. Iedereen moet echt wat doen.”

In de tussentijd zijn de leerling-politici weer hun werkkamers ingedoken om de ideeën verder uit te werken. Martijn Smolders is druk bezig om zijn groepje ervan te overtuigen dat ze het geld moeten steken in het opknappen van jongerencentrum B18 en dat moeten combineren met hun idee van een nieuwe JOP. Hij heeft zojuist al Bas Hermans van DELTA gesproken en die zag zijn idee wel zitten.

,,Ik vind het hartstikke gaaf om zo als politicus te werken voor een dag”, vertelt hij enthousiast. ,,Normaal loop ik gewoon langs dit gemeentehuis en nu ben ik er zelf aan het werk. Dat vind ik toch wel bijzonder. Ik vroeg me altijd af: Hoe zou het hier binnen zijn? Nu ik hier binnen ben, kijk ik mijn ogen uit.”

’s Avonds was het moment van de waarheid. In een heuse raadsvergadering, waarin de scholieren raadslid mochten spelen, werd besloten aan welk project 1.200 euro besteed zou worden. Alle uitgewerkte ideeën passeerden de revue.

Uiteindelijk won het Vrij Veiligproject. Om jongeren bewust te maken van het belang om veilig te vrijen gaan de vmbo-scholieren van het geld condooms en folders kopen. Die gaan ze vervolgens neerleggen en uitdelen bij jongerencentrum B18, café’s, in de bibliotheek en aan voorbijgangers op straat. Projectleider Althuizen was zeer te spreken over de gehele avond. ,,Het was echt geweldig. Er werd op het scherpst van de snede gedebatteerd. Dat bleek uiteindelijk ook wel in de stemverhouding voor het winnende project: 11-10.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De belangstelling voor de bijzondere raadsvergadering van de vmbo-leerlingen was groot. Het verdedigen en beargumenteren van hun keuzes ging de eendagsraadsleden na een dag meelopen op het gemeentehuis goed af.
24 maart 2005

Print deze pagina

Terug