KONINGIN BEZOEKT 'IN GOEDE AARDE'

Beatrix ook naar Boxtel tijdens jubileumtoer

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Koningin Beatrix doet tijdens de toer ter gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum ook Boxtel aan. Een jaar na haar inhuldiging, in 1981 was ze hier al eens informeel te gast tijdens een werkbezoek aan de Encebe (thans Dumeco).

Koningin Beatrix komt dinsdagmiddag 18 oktober naar de Boxtelse nieuwbouwwijk In Goede Aarde. De vorstin neemt er een kijkje in een van de duurzaam gebouwde woningen. Dat gebeurt tijdens het bezoek aan de provincie Noord-Brabant in het kader van een jubileumtoer door het land in verband met het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix.

Burgemeester Jan van Homelen vindt de komst van de majesteit een 'compliment aan de Boxtelse samenleving'. Vorig jaar oktober werd de gemeente Boxtel al door de provincie benaderd met het verzoek om de koningin te ontvangen in de nieuwbouwwijk In Goede Aarde.

,,Het provinciebestuur wil onder meer het thema duurzaamheid benadrukken", meldde de burgemeester deze week. Wat Van Homelen betreft wordt daarbij niet alleen de ecologische, maar ook de sociale duurzaamheid belicht. ,,Het bezoek krijgt een informatief karakter waarbij de mensen die in de wijk wonen centraal staan." Enkele wijkbewoners zullen in de gelegenheid gesteld worden de koningin te ontmoeten, verwacht de burgemeester.

Hoewel Beatrix heeft aangegeven dat haar jubileumtoer niet moet uitmonden in festiviteiten die doorgaans tijdens haar bezoeken op Koninginnedag worden gehouden, zal Boxtel niet nalaten om de vorstin een ontvangst te bereiden met 'een plezierig karakter'. ,,De Brabantse volksaard mag daarbij best tot uiting komen. Niet voor niets voeren we de leus 'Boxtel: gastvrij in de Meierij'", stelt Van Homelen.

BEVESTIGING
Wethouder Ger van den Oetelaar, een warm pleitbezorger van duurzaamheid in het algemeen en van de wijk In Goede Aarde in het bijzonder, reageerde verheugd op het nieuws dat de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag bekendmaakte.

,,Het is duidelijk dat Noord-Brabant zich wil profileren als een provincie waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Ik zie het bezoek van de koningin als een blijk van waardering voor het beleid waarmee de gemeente Boxtel op dit gebied voorop loopt. 'In Goede Aarde' is een ambitieus project dat tot grote tevredenheid van velen wordt gerealiseerd."

Als Van den Oetelaar praat over tevredenheid, beseft hij dat er ook problemen zijn. Zo regende het de laatste weken klachten over de slechte bereikbaarheid van de woningen vanwege modderige bouwwegen. ,,Dat gebeurt nu eenmaal. Wat echter telt zijn de leuke reacties van bewoners die blij zijn met hun nieuwe woning. De huizen worden goed verkocht."

De komst van de koningin schaart wethouder Van den Oetelaar in het rijtje van andere blijken van waardering die de gemeente Boxtel in voorbije jaren ontving voor haar duurzaamheidsbeleid. De internationale energieprijs en de prima klassering in de jaarlijkse duurzaamheidspiegels van Nederlandse gemeenten horen daar ook toe. ,,Daar doe je het allemaal niet voor, maar het is wel leuk. Ik zie het als een bevestiging voor het feit dat we goed bezig zijn", aldus Van den Oetelaar.

ILLUSTRATIEF
De koningin start haar bezoek op 18 oktober aan Brabant in het provinciehuis te Den Bosch, waar een ontmoeting met het provinciebestuur plaatsvindt. Beatrix laat zich uitvoerig voorlichten over de ontwikkelingen in de provincie sinds haar troonsbestijging op 30 april 1980 Ún de verwachtingen voor de komende decennia.

Aansluitend wordt koers gezet naar Boxtel om vervolgens door te stomen naar Eindhoven, waar de Philips High Tech Campus wordt bezocht en de koningin ontwikkelingen op het gebied van technologisch innovatie van producten krijgt voorgeschoteld.

De jubileumtoer in deze provincie wordt in Eindhoven afgesloten met een bezoek aan de overzichtstentoonstelling van de Dutch Design Week in de 'Witte Dame' en een ontmoeting met enkele jonge ontwerpers. Boxtel en Eindhoven worden aangemerkt als gemeenten die illustratief zijn voor traditie en vernieuwing in Brabant.

De jubileumtoer van koningin Beatrix strekt zich uit over alle twaalf Nederlandse provincies; die worden tussen mei en november bezocht. Het zilveren regeringsjubileum start vrijdag 29 april met een groots opgezette feestavond in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam.

Op Koninginnedag, zaterdag 30 april bezoekt hare majesteit met de koninklijke familie Den Haag en Scheveningen. Medio december eindigen de feestelijkheden met een vrijwilligersdag, een multiculturele bijeenkomst en een regeringsdiner.
24 maart 2005

Print deze pagina

Terug