AANPASSING INSTALLATIE HEULT BECIJFERD OP 7,6 MILJOEN

Uitbreiding waterzuivering kost acht ton meer

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De vergunning voor uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Heult is door de gemeente Boxtel afgegeven. De aanpassing pakt echter aanzienlijk duurder uit voor Waterschap De Dommel.

De 6,8 miljoen euro die Waterschap De Dommel nodig dacht te hebben om de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Heult uit te breiden is niet toereikend. Er is 800.000 euro meer nodig. Hoewel de datum waarop de uitbreiding in opdracht van het Openbaar Ministerie gerealiseerd moet zijn (1 januari 2006) niet haalbaar blijkt, denkt het waterschap toch voor het einde van dit jaar aan de gestelde milieueisen te kunnen voldoen.

De capaciteit van de waterzuivering op Heult is te klein. Daardoor wordt in principe meer rioolwater geloosd dan het Openbaar Ministerie toestaat. Met name doordat een aantal ondernemingen op bedrijventerrein Ladonk minder afvalwater naar de zuiveringsinstallatie pompte dan was voorzien, bleven problemen binnen de perken. Uitbreiding is echter onoverkomelijk. Het waterschap trok in september 2004 een bedrag van 6,8 miljoen euro uit. Met dat bedrag zou de waterzuivering zodanig uitgebreid kunnen worden dat niet het rioolwater van 80.000 maar van 120.000 inwoners verwerkt kan worden.

Dat er meer geld noodzakelijk is voor de uitbreiding wordt onder meer veroorzaakt door een gebrek aan voldoende personeel. Het waterschap had eigen mensen willen inzetten om toezicht te houden op de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitbreiding. Omdat momenteel veel werkzaamheden worden uitgevoerd, onder meer aan waterzuiveringen in Eindhoven en Sint-Oedenrode, ontbreekt de mankracht, stelt het dagelijks bestuur van het waterschap in een voorstel dat woensdag 6 april in het algemeen bestuur (voorheen de vergadering van hoofdingelanden) wordt besproken. Het waterschap wil het adviesbureau Haskoning inhuren om het bouwproces in de gaten te houden; de kosten daarvan bedragen naar schatting 400.000 euro.

VIJFDE NABEZINKTANK
De bouwkundige uitbreiding van de waterzuivering zal niet voor 1 januari 2006 voltooid zijn, is de verwachting van het waterschap. De bouwrente loopt daarmee op met 180.000 euro. Voorts worden extra kosten voorzien doordat meer grondwater moet worden weggemalen en bestekken moeten worden aangepast. In totaal is voor het uitbreidingsplan acht ton meer nodig, heeft het dagelijks bestuur van het waterschap becijferd.

Hoewel de werkzaamheden niet dit jaar voltooid kunnen worden, denkt het waterschap toch vr 1 januari 2006 aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen door de bouw van een vijfde nabezinktank. Die moet voor het einde van het jaar in bedrijf gesteld kunnen worden. De werkzaamheden die in 2006 uitgevoerd worden, zijn erop gericht om te kunnen voldoen aan de zwaardere vergunningseisen die aan het einde van dat jaar van kracht worden.
17 maart 2005

Print deze pagina

Terug