NAAM LINDENLUST NIET LANGER VERBONDEN AAN VERPLEEGZORG

OfficiŽle heropening Liduina als centrumverpleeghuis

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de vernieuwde entree van het Liduinaziekenhuis is het gemoderniseerde en verruimde restaurant een gezellige ontmoetingsplek geworden. Niet alleen voor bezoekers van de poliklinieken, evenzeer voor bewoners van het gecombineerde centrumverpleeghuis.

Na jaren van bouwen en verbouwen is de herinrichting van de verpleeghuizen in Boxtel achter de rug. Woensdag 23 maart heropent de commissaris van de koningin, Hanja Maij-Weggen het gecombineerde centrumverpleeghuis Liduina. Het verpleeghuis neemt daarmee afscheid van de naam Lindenlust; die blijft alleen nog in gebruik voor het pand aan de Bosscheweg 113, dat momenteel door Zorggroep Elde wordt benut als tijdelijke woonruimte voor bewoners van de lokale ouderencentra die op nieuwbouw wachten.

Wie de centrale ingang van het Boxtelse Liduinaziekenhuis betreedt, kan het niet ontgaan. Niet alleen heeft het interieur de voorbije tijd een ingrijpende facelift ondergaan. Ook het restaurant is aanzienlijk uitgebreid en gemoderniseerd. Wie echter verder het uit 1970 daterende gebouw in wandelt, merkt dat er de laatste jaren tal van nieuwe diensten zijn gehuisvest op de voormalige ziekenhuisafdelingen. Zo heeft het management van de Zorggroep Elde, waarbij alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in Boxtel en omgeving zijn aangesloten, domicilie gekozen op de bovenverdieping. Sinds enkele jaren is het centrale zorgloket WegWijs samen met onder meer het Centraal Meldpunt Jeugdzorg op de vijfde etage gevestigd.

Andere afdelingen bieden ruimte aan onder meer medewerkers van de verslavingszorg (Novadic-Kentron), diŽtisten, oog- en tandartsen. Het Boxtelse Liduinaziekenhuis is uitgegroeid tot een multifunctioneel zorg- en welzijnscentrum. De poliklinieken van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de specialisten die hier spreekuur houden verstevigen die rol. Deze week werd de laatste hand gelegd aan de reeks bouwkundige aanpassingen en uitbreidingen van het verpleeghuis dat in Liduina is gevestigd. De overkapping aan de buitendeur van de hoofdingang is als laatste vernieuwd.

UNIEK CONCEPT
Locatiedirecteur Ruud Broeksteeg van het gecombineerde centrumverpleeghuis Liduina (sinds 1 januari de nieuwe naam voor het vroegere verpleeghuis Lindenlust-Liduina) toont zich in zijn nopjes met het vernieuwde onderkomen waar 161 bewoners, verdeeld over tien teams, woonachtig zijn. ,,De verbouwing voltrok zich in twee projecten. Enerzijds was dat de bouw van een nieuwe verpleegvleugel waar de psychogeriatrische bewoners van het vroegere Lindenlust zijn gehuisvest. Anderzijds zijn de entree en de poliklinieken gerenoveerd", aldus Broeksteeg.

Nu het proces van (ver)bouwen achter de rug is, komt de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Brabant, Hanja Maij-Weggen naar Boxtel om het vernieuwde verpleeghuis officieel te heropenen. Dat gebeurt woensdag 23 maart. ,,Het feit dat Maij-Weggen hiervoor tijd vrijmaakt, onderstreept het belang van dit zorgcentrum. We hebben hier een uniek concept. Nergens maak je mee dat zoveel zorg- en welzijnsdiensten onder ťťn dak zitten."

Als hoofd verpleging van de psychogeriatrische afdeling van Liduina zet Jaco Bongers de voordelen die voortvloeien uit de gecombineerde huisvesting van verpleeg- en ziekenhuis op een rij. ,,Denk daarbij vooral aan het stellen van diagnoses en het verrichten van bijvoorbeeld rŲntgen- of bloedonderzoeken. Onze bewoners hoeven daarvoor niet per taxi naar elders vervoerd te worden; ze kunnen 'aan huis' worden geholpen. Dat geldt ook voor bewoners die in behandeling zijn van een specialist, die hier spreekuur houdt."

PRIVACY EN RUST
De nieuwe vleugel die komende woensdag officieel wordt geopend maar al in 2003 werd betrokken door de bewoners van Lindenlust is het visitekaartje van het Boxtelse centrumverpleeghuis. Daar hebben de bewoners ieder een eigen slaapkamer. Overdag brengen de meeste bewoners in groepjes van negen tot tien mensen hun tijd door in de centrale huiskamer.

,,Dat ze echter ook een eigen kamer tot hun beschikking hebben en dus meer privacy, heeft echter een positieve uitwerking op onze bewoners. De rust die dit met zich meebrengt, komt de mensen ten goede. We ervaren dat prikkels nog heel lang doordringen bij dementerende ouderen", vertelt Bongers. Ook het vele licht dat door de grote ramen het gebouw binnendringt, heeft volgens het hoofd van de verpleging een gunstige uitwerking. ,,De mensen hebben bovendien een prachtig en wijds uitzicht over de Dommel."

De nieuwbouw van de psychogeriatrische afdeling heeft niet alleen voor de bewoners positieve gevolgen. Ook het personeel heeft meer ruimte om te werken dan in het oude Lindenlust. De arbeidsomstandigheden zijn aanzienlijk verbeterd. Broeksteeg laat een badkamer zien die is uitgerust met een bad dat in verschillende hoogten versteld kan worden. ,,Dat zijn voorzieningen waarover we voorheen niet beschikten."

Op termijn hoopt de directeur ook voor de bewoners van de somatische verpleegafdeling (het 'oude' verpleeghuis Liduina) een eigen slaapkamer te kunnen realiseren. Die slapen nu met maximaal drie mensen op ťťn zaal. ,,Verandering daarin vereist politieke wil en kracht", beseft Broeksteeg.

KLANKBORD
De nieuwbouw en herinrichting is mede tot stand gekomen dankzij de klankbordgroep. Die heeft onder meer een stem gehad in de aanschaf van de gordijnen, bij de keuze van de kleuren en bestelling van het meubilair. ,,Er zaten verwanten van bewoners in, maar ook vertegenwoordigers van personeel en management. Op deze manier heeft iedereen inspraak gehad en is het verbouwingsproces redelijk soepel verlopen. De herinrichting werd breed gedragen en is diverse malen teruggekoppeld met alle belanghebbenden. IdeeŽn en signalen zijn meegenomen in de verdere uitwerking", aldus Broeksteeg.

Erg blij is de locatiedirecteur van het onder de Zorggroep Elde sorterende centrumverpleeghuis Liduina met de sponsoractie voor de inrichting van de nieuwe psychogeriatrische afdeling. ,,Door diverse acties is een bedrag van 100.000 euro bijeen gebracht door de Boxtelse bevolking. Ook bedrijven hebben zich niet onbetuigd gelaten. Het resultaat toont de verbondenheid van Liduina met de plaatselijke samenleving", stelt Broeksteeg.
17 maart 2005

Print deze pagina

Terug