PIET GOEDHART RAAKT INGEBURGERD ALS PAROCHIEHERDER

Pastoor voelt zich thuis in stil Gemonde

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Gemondse pastoor Piet Goedhart toont de speciale paaskaars die volgende week in de Sint-Lambertuskerk wordt ontstoken. De afbeelding van korenbloemen en klaprozen herinnert volgens hem aan de bevrijding zestig jaar geleden.

Nu hij ongeveer een halfjaar als pastoor van de Gemondse Sint-Lambertusparochie werkzaam is, zegt Piet Goedhart het vol overtuiging: ,,Hier voel ik me thuis. Temidden van prettige mensen en een fijne geloofsgemeenschap." Toch heeft de in Den Bosch geboren zielenherder even moeten wennen. ,,Gemonde is stil en donker, een aardedonker dorp met weinig kleur. Dat moet veranderen."

Hij heeft een brief klaarliggen voor het gemeentebestuur. Daarin verzoekt de pastoor om de Gemondse kerk in het licht te zetten. ,,Ik ben altijd gewend geweest in het licht te werken. Door de kerk 'aan te lichten' ontstaat er symbolisch een verlichte werkplek. Het zal Gemonde meer kleur geven", verwacht Goedhart.

De Gemondse pastoor verwacht niet dat het gemeentebestuur klakkeloos ja zal zeggen op zijn verzoek: ,,Maar over enkele jaren is het tachtig jaar geleden dat onze kerk werd ingewijd. Zo'n verlichting is een mooi cadeau voor onze gemeenschap. Heeft ze wel verdiend."

Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, verzocht Goedhart het bisdom in maart vorig jaar om een andere, kleinere standplaats. Werkzaam als deken van het dekenaat Heusden en pastoor te Vlijmen wilde Goedhart het wat rustiger aan gaan doen. Hij zocht een plek waar hij wel priester kon blijven, maar niet iedere dag met de zielzorg geconfronteerd zou worden.

Toen de Sint-Lambertusparochie zich aandiende, twijfelde Goedhart geen moment. ,,Ik hoorde het op 7 juli van de vicaris dat Gemonde vacant kwam; het was de feestdag van de Zoete Moeder. Dan moet je altijd ja zeggen; ik heb een blind vertrouwen in haar", zegt de pastoor.

WEINIG MENSEN OP STRAAT
Goedhart heeft moeten wennen aan zijn nieuwe parochie. ,,Het is hier zó stil. Je ziet weinig mensen op straat. Logisch als je bedenkt dat er maar één winkel is. Het is hier overzichtelijk: Gemonde is écht een hele kleine gemeenschap en dat impliceert soms ook een klein gedachtengoed. De autochtone Gemondenaren kennen elkaar allemaal en ze willen ook alles van elkaar weten. Ze zijn heel belangstellend."

Spijt heeft Goedhart – broer van de in Boxtel woonachtige kunstenaar Jos Goedhart - geen moment gehad van zijn overstap van Vlijmen naar Gemonde. ,,Mijn huisgenote, Ria van de Veerdonk en ik voelen ons hier thuis. Als pastoor hoor je hier overal bij. Omdat het dorp geen zelfbestuur kende, was de pastoor automatisch de enige officiële functionaris. Zo ontvangt hier de pastoor Sinterklaas, niet de burgemeester. De mensen verwachten ook dat je overal aan meedoet. Ik ben gevraagd in tal van commissies en clubjes aan te schuiven. Aanvankelijk heb ik de boot afgehouden; daar wilde ik juist van af toen ik Vlijmen verliet. Ik besef nu echter dat ik er niet omheen kan."

PASEN: FEEST VAN LEVEN
Gevraagd naar de betekenis van het naderende paasfeest zegt pastoor Goedhart dat dit kerkelijke moment vooral in het teken van leven staat. ,,Het kernwoord is leven. In deze tijd van het jaar, met de lente in aantocht, gaat het ook over ópleven en óverleven. Mensen ervaren de diepgang in hun dagelijks bestaan: waarom wil je leven? Mensen die durven te geloven, koppelen de drang om te leven aan een voorbeeld. Voor ons is dat Jezus Christus. Ondanks zijn diepe lijden weet Hij toch te overleven door Zijn verrijzenis. Dat is een opwekkende gedachte."

Dat voor veel mensen de religieuze betekenis van Pasen nog meer op de achtergrond is geraakt dan van Kerstmis, is volgens Goedhart niet verwonderlijk. ,,Kerstmis is een feest dat in de huiselijke sfeer wordt gevierd; thuis rond de tafel. Met Pasen treden de mensen naar buiten. De verrezen Jezus schiet de verbeelding van de mensen voorbij."

Dit jaar heeft Pasen voor Goedhart een bijzondere betekenis. ,,Onze parochie heeft ervoor gekozen een bijzondere paaskaars te bestellen. Eén waarop niet alleen het teken van alfa en omega, van begin en eind is afgebeeld, maar die ook versierd is met klaprozen en korenbloemen. Die staan symbool voor de bevrijding die wij zestig jaar geleden hebben meegemaakt. Want Pasen is ook een feest van bevrijd leven. Mensen worden opgeroepen zich los te maken van hetgeen hen belemmert. Niet voor niets wordt in de kerk tijdens Pasen uit het Oude Testament het verhaal voorgelezen van Mozes die met het volk Israël wegtrekt uit Egypte, op weg naar het beloofde land."

GLOBALISERING
Het tanende kerkbezoek – dat ook in Gemonde merkbaar is – vindt in de ogen van Goedhart onder meer zijn oorzaak in de globalisering. Toch is de pastoor niet negatief. ,,De globalisering heeft ook veel goeds gebracht. Mensen zijn meer begaan met het lot van de hele wereld. Kijk maar eens naar een hulpactie als die voor de slachtoffers van de tsunami in zuidoost Azië."

De geestelijke in Gemonde vindt het dan ook zinvol om invulling te blijven geven aan zijn taak als pastoor. ,,De mensen laten merken dat ze van hun priester houden. Ze vinden fijn dat ik er ben; ik kan hier veel goeds doen. Het is opmerkelijk hoeveel mensen aandacht, talent en geld geven aan de kerk. Het zijn personen op wie ik kan bouwen en vertrouwen."
17 maart 2005

Print deze pagina

Terug