GUUS BEKOOY EN MARIJKE VAN NISTELROOIJ MAKEN BOEK OVER FRITS PHILIPS

Honderd jaar ’Meneer Frits’ in zeshonderd plaatjes

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Guus Bekooy en Marijke van Nistelrooij uit Boxtel hebben samen een boek samengesteld over het leven van Frits Philips. Het boek telt meer dan zeshonderd afbeeldingen over het boeiende leven van de Eindhovense ondernemer, die op 16 april zijn honderdste verjaardag viert.

Maandenlang hebben ze samen heel intensief gewerkt aan de afronding van een rijk geïllustreerd boek over het leven en werk van Frits Philips. En begin april hopen Guus Bekooy en Marijke van Nistelrooij uit Boxtel het boek aan te bieden aan de man die op 16 april zijn honderdste verjaardag zal vieren. ,,Frits Philips heeft aan de wieg gestaan van de wereldwijde expansie van het Philips-concern.”

Samen onder één dak wonen heeft zo zijn voordelen als je een boek samenstelt over een van de meest kleurrijke Nederlandse ondernemers van de twintigste eeuw. Bekooy en Van Nistelrooij vormen niet alleen samen het communicatiebureau Quiddity, ze zijn ook getrouwd. En dat is gemakkelijk omdat de schrijver Bekooy in de buurt is als vormgever Van Nistelrooij vragen heeft. Of omgekeerd. ,,Je loopt even bij elkaar binnen of gebruikt de intercom”, grinnikt Van Nistelrooij.

Vaststaat dat de presentatie van hun boek over Frits Philips geen mediaspektakel wordt waarbij de pers massaal gelegenheid krijgt om de vroegere topman van het elektronicaconcern te vragen om een reactie. ,,We zullen het boek in kleine kring aanbieden”, stelt Bekooy onomwonden. ,,Frits Philips is op een leeftijd dat hij niet meer zo’n behoefte heeft om in de belangstelling te staan. Het wordt hem al gauw te druk en dus wordt het boek in besloten kring overhandigd.”

GEEN INTERVIEWS
Frits Philips is op de hoogte van het werk van het Boxtelse echtpaar, maar heeft zelf geen groot aandeel gehad in de totstandkoming. Heel bewust koos Bekooy ervoor om de zoon van Anton Philips – met broer Gerard grondlegger van Philips – niet lastig te vallen met interviews. Hij richtte zich op archiefonderzoek, literatuurstudie en gesprekken met twee dochters van Frits Philips en hield bovendien een zoektocht naar beeldmateriaal. ,,Daarbij kreeg ik alle medewerking van de familie, die stapels foto’s ter beschikking stelde”, vertelt de Boxtelse auteur.

Foto’s en afbeeldingen vormen de rode draad van ’Frits Philips 100’, zoals het boek heet. Meer dan zeshonderd illustraties heeft Bekooy uitgekozen; ze worden begeleid door kernachtige teksten die het leven van de honderdjarige schetsen. De opzet van het 168 pagina’s tellende boek is deels chronologisch, deels thematisch. ,,Natuurlijk ontkom je niet aan de chronologie als je jeugdjaren, schooltijd en carrière wilt belichten. Maar door thematische hoofdstukken door het boek te weven denk ik dat het een afwisselende publicatie is geworden”, meent Bekooy.

Thema’s die aan bod komen zijn onder meer Philips’ cabarettalent, zijn technische hobby’s en inzet voor morele herbewapening. Veel aandacht is er voor de oorlogsjaren en de rol die Frits Philips speelde. De auteur is ervan overtuigd dat Philips een belangrijke rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Weliswaar werd door het bedrijf een bijdrage geleverd aan de Duitse oorlogsproductie, maar tegelijkertijd zorgde Philips ervoor dat zoveel mogelijk mensen aan het werk werden gehouden. Bekooy: ,,Door veel mensen belangrijk te maken werden ze beschermd en konden ze uit handen van de bezetter blijven. Het is tekenend dat overlevenden van kamp Vught hem geëerd hebben en Israël de Yad Vashem-onderscheiding uitreikte.”

ZALTBOMMEL
De schrijver van ’Frits Philips 100’ heeft altijd nauwe banden gehad met het Philips-concern. Hij werkte meer dan veertig jaar voor Philips, onder meer als communicatiemanager, en schreef het bekende gedenkboek ’Philips Honderd. Een industriële onderneming’ (1991). ,,Het is plezierig dat de uitgever van dat boek me ook heeft benaderd voor het boek over Frits Philips”, legt Bekooy uit. ,,De uitgever woont op de Markt in Zaltbommel, in het huis waar Frits Philips in zijn jonge jaren heeft gewoond. Het is het stamhuis van de familie Philips.”

Het huis in Zaltbommel behoorde ooit tot Frederik Philips, de grootvader van Frits Philips, die gold als vooruitstrevend. Dat was de reden dat Karl Marx, de grondlegger van het socialisme, er vaak verbleef; grootvader Philips had een warme belangstelling voor de maatschappelijke visie van Marx. En ook Anton Philips en diens zoon Frits mogen beschouwd worden als vrijdenkers, zo stelt Bekooy. ,,Maar ze waren ook heel verschillend. Anton was wat autoritair en kon plotselinge driftbuien hebben, Frits is heel toegankelijk en had een grote interesse in het wel en wee van mensen. Anton opereerde op afstand, Frits was altijd nabij.”

Het boek laat zien hoe Frits Philips het familiebedrijf na de Tweede Wereldoorlog tot grote bloei bracht. Op de golven van de sterk groeiende economie werd Philips een multinational met bijna 400.000 medewerkers en bedrijven overal ter wereld. Frits Philips hield de touwtjes strak in handen en stond aan de wieg van het Evoluon, een van de meest beeldbepalende gebouwen van Eindhoven. Pas na zijn afscheid in 1975 – Frits Philips werkte toen 45 jaar bij het bedrijf – werd de invloed van concurrenten uit landen als Japan en Korea voelbaar. Het leidde uiteindelijk tot saneringen zoals Operatie Centurion, uitgevoerd door Jan Timmer. Bekooy: ,,De verhuizing van de Philips-top naar Amsterdam, een initiatief van oud-topman Cor Boonstra, heeft Frits Philips altijd pijn gedaan.”

HELDER BEELD
In een tijdbestek van een aantal maanden heeft Bekooy met echtgenote Van Nistelrooij intensief gewerkt aan de gereedkoming van ’Frits Philips 100’. Het boek is helemaal in full colour uitgevoerd en bevat naast de vele afbeeldingen compacte teksten die de lezer een helder beeld geven van de meest populaire president die het Philips-concern ooit heeft gehad. ,,Iedere bladzijde is anders en dat maakt het boek heel aantrekkelijk om te bekijken”, zegt Van Nistelrooij.

’Frits Philips 100’ verschijnt in de eerste helft van april bij uitgeverij Aprilis in Zaltbommel. Het boek is gebonden en kost 19,50 euro in de boekhandel.
17 maart 2005

Print deze pagina

Terug