PLEIDOOI VOOR MEER HUURWONINGEN

Boxtel naar provincie voor meer woningbouw

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Boxtel bouwt in 2005 meer dan 330 woningen. Een groot aandeel levert de wijk In Goede Aarde, waar dit jaar 166 huizen worden opgeleverd. De foto is gemaakt in de Einsteinstraat waar de bouw na een vorstperiode is hervat.

Het gemeentebestuur van Boxtel treedt in overleg met de provincie Noord-Brabant om meer woningen te mogen bouwen. Het gaat vooral om huurwoningen en koophuizen voor starters, die binnen de huidige bouwplannen slechts mondjesmaat gebouwd worden. ,,Starters blijven onze grootste zorg", zegt wethouder Ger van den Oetelaar.

Uit het onlangs bijgestelde woningbouwprogramma voor de periode 2005-2015 blijkt dat Boxtel voldoende woningen mag bouwen om de natuurlijke groei op te vangen. Problematisch is dat de gemeente er onvoldoende in slaagt huizen te bouwen voor bepaalde doelgroepen, zoals starters. De bouw van huurwoningen is tot stilstand gekomen, tot woede van de politiek die het gemeentebestuur verwijt onvoldoende oog te hebben voor huurders.

Wethouder Van den Oetelaar heeft binnenkort overleg met het provinciebestuur om na te gaan in hoeverre Boxtel binnen de bebouwde kom meer woningen mag bouwen. Hij geeft aan dat Boxtel streeft naar een zogeheten 'verruimde beoordeling' door de provincie. ,,Om daarvoor in aanmerking te komen moet je als gemeente een structuurvisie plus en een woonvisie hebben en bereid zijn om te komen tot regionale afstemming. Aan die eisen voldoen we", aldus Van den Oetelaar.

De wethouder geeft aan dat het zeer lastig is om tijdens onderhandelingen met projectontwikkelaars ook ruimte te houden voor huurwoningen en goedkope starterswoningen. ,,Als je alleen met commerciŽle partijen aan tafel zit, krijg je de doelstellingen van de woonvisie niet gerealiseerd", zegt Van den Oetelaar. Hij begrijpt de kritiek van de politiek, maar weerlegde vorige week al het standpunt van de gemeenteraad dat nieuwbouwplannen de gemeente geen geld mogen kosten. ,,Dan lukt het nooit om goedkoop te bouwen."

Van den Oetelaar betreurt dat in het nieuwe deelplan van het gebied Zonnegolven aan de Schijndelseweg geen ruimte is voor huurwoningen. Met projectontwikkelaar BAM Vastgoed kon geen overeenstemming worden bereikt. In een ander deelplan van Zonnegolven is wel ruimte voor huurwoningen. Het gaat om het deelplan ten oosten van de bestaande wijk Zonnegolven. ,,Ook in het plan Den Haagakker en aan de Heideweg in Liempde moeten beslist huurwoningen komen", vindt de wethouder.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De meeste woningen in de Huygensstraat in de wijk In Goede Aarde zijn opgeleverd. De straat is vanwege aanhoudende neerslag vrijwel onbegaanbaar voor bewoners.

BEHOEFTE
Uit het woningbouwprogramma 2005-2015 blijkt dat Boxtel ernaar streeft om het woningaanbod in de toekomst beter te laten aansluiten op de behoefte. Dat gaat de gemeente onder meer doen door bestaande plannen zo mogelijk aan te passen. In de eerste fase van In Goede Aarde zijn om die reden 25 koopwoningen gerealiseerd die goedkoper waren dan 200.000 euro. In de tweede fase komen nog eens 33 koopwoningen in die prijsklasse. Het reeds genoemde deelplan Zonnegolven biedt plaats aan 36 woningen in de 'betaalbare huursector'.

Wethouder Van den Oetelaar onderstreept het belang van samenwerking met Woonstichting Sint-Joseph, dat momenteel werkt aan de herstructurering van de wijk Selissenwal. Uit gemeentelijke stukken blijkt dat op de locatie Baanrots (hoek Baanderherenweg-Achterberghstraat) en op de plek van de 101 te slopen portiekflats ruimte moet zijn voor betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor starters en senioren.

In 2005 bouwt Boxtel een ongekend aantal van 333 woningen. Het merendeel wordt opgeleverd in de wijk In Goede Aarde (166) en Selissenwal (146). In 2006 worden 230 huizen gebouwd, waarvan 74 in In Goede Aarde en 67 in de Selissenwal.

In de periode 2007-2009 gaat het opnieuw om grote aantallen. Dat komt door de geplande afronding van de plannen De Croon (36 woningen), In Goede Aarde (42), Selissenwal (56), locatie Gezondheidsdienst voor Dieren (125) en locatie Den Haagakker (75). De meeste plannen zijn volgens de gemeente potentiŽle bouwlocaties waarvoor de plannen nog verder ontwikkeld moeten worden.

In de dorpskom van Liempde is in de periode 2005-2009 ruimte voor 35 woningen. Daar bovenop zijn nog eens 61 huizen gepland op de nieuwbouwlocatie Heideweg. In Lennisheuvel zijn tot en met 2004 een kleine veertig woningen gebouwd. Het woningbouwprogramma voorziet in de periode tot 2009 in de bouw van welgeteld drie huizen.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de Einsteinstraat moet nog veel werk verzet worden. Overal zijn bouwmaterialen te zien.
10 maart 2005

Print deze pagina

Terug