BOXTEL WORSTELT MET ILLEGALE AFVALDUMPING

'Schoonste gemeente' staat vol
met huisvuil

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een vertrouwd beeld aan de Baandervrouwenlaan: illegaal gedumpt huisvuil en ander afval bij de verzamelcontainers van portiekflats.

Boxtel roept zijn inwoners op mee te doen aan de verkiezing van de schoonste gemeente van Nederland. De vele mooie plekken in Boxtel staan in schril contrast met de afvalbergen die bijna dagelijks worden aangetroffen in de wijk Selissenwal. ,,Zelfs uit andere wijken en gemeenten wordt hier afval gedumpt", zegt een woordvoerder van de gemeente.

De zegsman van de gemeente Boxtel kijkt niet op van een melding dat bij de verzamelcontainers aan de Baandervrouwenlaan ettelijke kubieke meters huisvuil, meubilair, puin en planken zijn gedumpt. Sinds de containers er staan, is het vrijwel iedere dag prijs. En optreden is moeilijk omdat zelden te achterhalen is wie de rommel op straat heeft gezet. ,,De politie heeft al eens 's nachts gepost, maar nooit iemand kunnen betrappen", aldus de woordvoerder.

Waar de overlast van het illegaal storten van huisvuil in andere delen van de gemeente onder controle lijkt, blijft de wijk Selissenwal een probleem. In haar activiteitenplan constateert de politie dat in de wijk nogal eens autowrakken worden achtergelaten. Nog groter is de hinder van illegale stortingen. De woordvoerder: ,,Het probleem zit hem in die verzamelcontainers. Die blijken van meet af aan een aanzuigende werking te hebben."

De gemeente voert momenteel overleg met de politie en Woonstichting Sint-Joseph. Met de politie worden volgens de zegsman van de gemeente afspraken gemaakt over het vaker uitschrijven van een proces-verbaal. ,,Daarbij blijft gelden dat het verdraaid lastig is om te bewijzen wie de troep op straat heeft gezet. We krijgen zelden meldingen. En wat ook opvalt is dat de wijkbewoners nauwelijks reageren op de dumpingen. Blijkbaar wordt het geaccepteerd."

Met de woonstichting is afgesproken dat indien mensen noodgedwongen moeten verhuizen een grote container wordt geplaatst, zodat men het afval op een goede wijze kan afvoeren. De woordvoerder van de gemeente onderstreept dat niet alleen buurtbewoners zich wel eens schuldig maken aan het dumpen van afval. ,,We hebben signalen gekregen dat mensen uit andere wijken en dorpen met aanhangers naar de afvalcontainers rijden om hier hun troep te storten."

Het kost de gemeente intussen handenvol geld om het afval op te ruimen. Naast de reguliere lediging van de afvalcontainers tweemaal per week wordt driemaal per week met een bestelbus of een vrachtwagen met grijpkraan een extra ronde gemaakt om bij de verzamelcontainers afval op te halen. Binnen het gemeentehuis heeft men niet de verwachting dat het probleem binnen afzienbare tijd wordt opgelost. ,,Onze hoop is gevestigd op de revitalisering van de wijk waarbij de containers voortaan inpandig geplaatst worden en het voor buitenstaanders niet meer mogelijk is extra afval te dumpen."

Verder hoopt de gemeente dat inwoners gebruik maken van de milieustraat en de regelmatige routes voor grof huisvuil waarvoor men zich kan aanmelden. Op de dag dat de foto werd gemaakt, werd zo'n huisvuilroute gereden. Op de Baandervrouwenlaan had niemand zich aangemeld...

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het huisvuil dat deze week bij de afvalcontainers aan de Baandervrouwenlaan is gedeponeerd, is woensdagmiddag door medewerkers van de gemeente Boxtel afgevoerd.
10 maart 2005

Print deze pagina

Terug