FRACTIES PRATEN MAANDAG 14 MAART VERDER

Politiek Boxtel wil meer informatie
over zwembad

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Schets van het voor- en achteraanzicht van het nieuwe zwembad dat aan de Schijndelseweg in Boxtel gaat verrijzen.

De raadsfracties in Boxtel wensen meer gedetailleerde informatie over het realiseren van een overdekt zwembad aan de Schijndelseweg in Boxtel voordat ze een besluit nemen over de bouw van deze voorziening. Een meerderheid van de fracties in de commissie Maatschappelijke Zaken gaf maandag 28 februari aan niet overhaast een beslissing te willen nemen en beter geïnformeerd te willen worden over met name de exploitatieopzet.

Omdat wethouder Anton van Aert aangaf dat het onverstandig is om lang te wachten met een besluit omdat de offertes van de aannemers niet meer geldig zijn na maandag 21 maart, de dag van de raadsvergadering, besloten de commissieleden inderhaast om op maandag 14 maart een nieuwe bijeenkomst te beleggen.

Het feit dat de offertes na 21 maart niet meer geldig zijn kan volgens wethouder Van Aert tot gevolg hebben dat de bouwkosten voor het zwembad nóg meer stijgen. Van Aert benadrukte dan ook dat het beter is om een besluit over het zwembad niet uit te stellen tot na de raadsvergadering. ,,Als je weer met de aannemers in gesprek moet gaan, dan komen er wellicht nieuwe prijsonderhandelingen. De kans bestaat dat het extra rekenwerk van de bouwbedrijven in de prijs terug te zien is", aldus Van Aert. ,,Het zou onverstandig zijn om over te gaan op een tweede aanbestedingsprocedure van het zwembad."

De wethouder voegde eraan toe dat hij de fracties niet onder druk wilde zetten, maar het gevolg was dat de fracties meteen bereid bleken om op korte termijn opnieuw met elkaar in discussie te gaan over het zwembad. Opvallend, omdat enkele fracties maandag aanvankelijk aangaven dat de tijd tot de raadsvergadering te kort is om op een goede en weloverwogen manier een besluit te nemen over de uitvoering van het zwembad. Dit vooral vanwege het feit dat de bouwsom 1,15 miljoen euro duurder uitvalt.

De commissieleden lieten weten niet over een nacht ijs te willen gaan bij het nemen van een beslissing over een zeer grote en belangrijke investering als het zwembad. Volgens de allerlaatste cijfers bedraagt de bouwsom 4,6 miljoen euro en komen de totale kosten van het project op 6,9 miljoen euro. Dat bedrag omvat niet alleen de bouwsom, maar ook de aankoop en de sanering van de grond aan de Schijndelseweg. Boxtel ging aanvankelijk nog uit van een bouwsom van 3,5 miljoen euro.

KRITIEK
Eric van den Broek (SP) was maandag een van de commissieleden die kritiek had op de gevolgde procedure rond de plannen voor het zwembad. Hij stelde dat bij verenigingen nu al veel verwachtingen gewekt zijn. ,,De wethouder had ons tussentijds moeten informeren over de kostenstijging, nu wordt de raad in feite voor het blok gezet", aldus Van den Broek.

Van Aert reageerde op de kritiek door aan te geven dat de offertes van de aannemers pas op 4 januari bekend waren. Toen pas werd het voor het college duidelijk dat het zwembad een veel grotere investering zou vergen dan men eerder met de raad overeengekomen was. Commissielid Guus Eltink van de Democratische Partij Boxtel-Liempde gaf aan pas in te willen stemmen met het voorstel als er meer duidelijkheid is over de exploitatiebegroting en de precieze kosten.

Betsie van der Sloot (CDA) en Ria Simons (Combinatie95) drongen aan op een extra commissievergadering waarin de raadsfracties zo breed en volledig mogelijk geïnformeerd worden. ,,Anders kunnen we geen goed en voldragen besluit nemen”, aldus Van der Sloot. Alle fracties gingen uiteindelijk akkoord met het beleggen van een extra commissievergadering op maandag 14 maart. Dat geeft de fractieleden de tijd om het zwembadplan binnen de eigen politieke kring en met de overige commissieleden nog eens goed te bespreken, voordat de raadsvergadering op maandag 21 maart op het programma staat.

GESCHROKKEN
De Boxtelse politiek is dus nog lang niet uitgepraat over de uitvoering van het veelbesproken zwembad. De leden van de commissie gaven maandag 28 februari aan geschrokken te zijn van het feit dat de bouw van de voorziening veel duurder is dan geraamd. Dat de bouwsom hoger uitvalt, heeft te maken met extra voorzieningen die het gemeentebestuur wil opnemen in het zwembad.

De politieke fracties in de commissie Maatschappelijke Zaken mochten zich deze week buigen over vijf scenario’s. Naast de variant die het gemeentebestuur voorstelt, namelijk 1,15 miljoen euro uit de algemene reserve halen, kan gekozen worden uit een goedkoper maar uitgekleed zwembad, een luxueus zwembad dat veel duurder is of twee varianten waarbij op diverse onderdelen bezuinigd wordt. Commissielid Van der Sloot was duidelijk in haar opvatting: ,,Het voorstel is niet compleet zonder exploitatieopzet en niet geschikt voor behandeling door de gemeenteraad."

Ook andere commissieleden hadden kritiek op het voorstel ,,Aanvankelijk werd de term soberheid gebruikt waar het ging om de uitvoering van het zwembad. Van die term kunnen we wel afscheid nemen”, zei Jos van Ooijen van de PvdA/GroenLinks. ,,Het is een gecompliceerd proces. De communicatie is niet vloeiend verlopen. Vanwaar de enorme uitbreiding van het aantal vierkante meters, waar komt die vandaan? En waar is de stijging van het energiegebruik aan te wijten?”

SECOND OPINION
Van Ooijen wees ook op het betoog van Jan Juffermans van De Kleine Aarde, die maandag als inspreker pleitte voor een 'second opinion'. Hij merkte op dat het rapport van AGS architecten & planners voor het nieuwe zwembad weliswaar knap van opzet en gedetailleerd is, maar dat er enkele fundamentele fouten gemaakt zijn. ,,Daarom is er wel een mooi, maar helaas geen duurzaam en klimaatbestendig ontwerp op tafel gekomen”, aldus Juffermans. ,,Door te profiteren van passieve zonne-energie kan alleen al door een slim ontwerp 25 tot 40 procent op de verwarmingsenergie bespaard worden. Die mogelijkheid is echter, zonder goede argumenten, niet benut.”

Volgens Juffermans kunnen zonnecollectoren gebruikt worden om het zwemwater en de douches te verwarmen. ,,Er zijn meer duurzame mogelijkheden. Warmtekracht koppeling is helemaal niet bekeken en op de mogelijkheid van warmtepompen voor de waterverwarming wordt niet goed ingegaan. Het totaal van het nieuwe zwembad komt uit op de energiebehoefte van een woonwijkje, nu nodig voor maar één gebouw. Als we de cijfers vergelijken met zwembad Den Haagakker, met een even groot wedstrijdbad, dan blijkt dat daar het energiegebruik per jaar ruwweg maar de helft is”, aldus Juffermans.

,,Als je dergelijke dingen ontdekt, dan is de stelling gerechtvaardigd dat elke maand vertraging met de bouw van het nieuwe zwembad en dus het langer openhouden van Den Haagakker veel energie en geld bespaart. Je vraagt je zelfs af, alles overziend, of duurzame renovatie van Den Haagakker niet een slimmere optie is. Een second opinion is geen overbodige luxe.”

Joost van der Pluijm van het voormalige oudercomité Zwemlessen De Spetterhoek, dat tevergeefs getracht heeft zwembad De Spetterhoek langer open te houden, liet zich deze week in een reactie aan Brabants Centrum kritisch uit over de handelwijze van de gemeente Boxtel ten aanzien van de zwembadplannen. ,,Nu schrikken van kostenverhogingen betekent dat risico's op die kostenverhogingen te laag en te laat zijn ingeschat. Het te zonnig voorspiegelen vergroot misschien de politieke haalbaarheid op dat moment, maar creëert problemen achteraf", stelt Van der Pluijm, die aangeeft dat de gemeente geen geld kan uitgeven dat ze niet heeft.

,,Eerst sparen en pas gaan uitvoeren als er een gezonde financiële basis is. Dat kan betekenen dat de bouw van een nieuw zwembad uitgesteld wordt en zwembad Den Haagakker voor een redelijk bedrag opgelapt moet worden, zodat het nog een aantal jaren mee kan. Je moet je oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe kunt kopen."
3 maart 2005

Print deze pagina

Terug