NIEK SCHOLTS: 'ACHTERSTAND OMBUIGEN IN VOORSPRONG'

Leerlingen Walpoort vijzelen woordenschat op

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een deel van de leerlingen dat deelneemt aan het project Selissenwal Wereldwijk met juf Lieke van der Leeuw (rechts).

Sinds twee weken wordt op basisschool De Walpoort gewerkt om de woordenschat van leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 op te vijzelen. Dat gebeurt na schooltijd in de projecten Selissenwal Wereldwijk en Talentenklas. De achterstand van de hoofdzakelijk allochtone leerlingen probeert de school om te buigen in een voorsprong.

De Walpoort telt vrijwel alleen buitenlandse leerlingen: 97 procent van de schoolbevolking is van allochtone komaf. Door een individuele benadering weet de basisschool in de wijk Selissenwal, sinds enkele weken gevestigd in het tijdelijke onderkomen aan het Ronduutje, echter prima leerresultaten te behalen.

,,Cijfers wijzen uit dat leerlingen in de meeste vakken beter scoren dan het landelijk gemiddelde", vertelt directeur Niek Scholts. Hij toont grafieken waarin de resultaten tot uiting komen. Bij de meeste vakken scoren onze leerlingen vaker op vwo- of havo-niveau dan gemiddeld op andere scholen. ,,De individuele wijze van lesgeven werpt vruchten af", aldus Scholts.

WERELDWIJK
Dat uiteindelijk toch veel van de leerlingen van De Walpoort in het voortgezet onderwijs te kampen krijgen met problemen, heeft volgens de schooldirecteur te maken met de vrij beperkte woordenschat. Doordat ze uit een andere cultuur komen en van huis uit een andere taal spreken, kennen de kinderen van De Walpoort minder Nederlandse woorden dan autochtone leerlingen. Dat breekt hen op in het vervolgonderwijs.

Om de Nederlandse woordenschat op te vijzelen, zijn de projecten Selissenwal Wereldwijk en Talentenklas opgezet. Samen met studenten van de pabo in Eindhoven, ouders van de leerlingen en vrijwilligers blijven ruim zestig leerlingen van de bovenbouw op maandag, dinsdag en donderdag na afloop van de lessen op school.

Zeventien van hen krijgen een soort bijles: de leerstof van de reguliere lessen wordt verder uitgediept. De andere kinderen zijn vooral creatief bezig. Met muziek, toneel of koken bijvoorbeeld. Maar in beide projecten wordt veel aandacht geschonken aan de woorden die daarbij opdoemen. Daarmee weerlegt Scholts de kritiek die vorige week doorklonk vanuit het kinderwerk in de wijk. De projecten van De Walpoort zouden slechts bestemd zijn voor een kleine groep.

,,Nu is het alleen nog bestemd voor leerlingen van onze school. Maar als het slaagt, willen we ook andere kinderen uit de wijk de mogelijkheid bieden om deel te nemen. De vraag is alleen nog hoe dat financieel gerealiseerd kan worden. De twee projecten worden nu voor de helft door de school betaald. De andere helft wordt voor het grootste deel door de provincie bekostigd en voor een klein deel door de gemeente Boxtel", weet de directeur van De Walpoort.

COMPUTER
De Boxtelse Lieke van der Leeuw studeert aan de Eindhovense pabo en is een van de stagiaires van De Walpoort die bij het project Selissenwal Wereldwijk is betrokken. Nadat de kinderen door een van de contactouders zijn voorzien van drinken en een broodje neemt ze samen met een collega een groep van acht leerlingen onder haar hoede. Op de kaart van Nederland duidt ze provincies en provinciehoofdsteden aan. Moeiteloos worden de juiste topografische benamingen aangeduid. De kinderen hebben er duidelijk plezier in.

Na deze inleiding deelt juf Lieke een verhaaltje rond. Het gaat over Karin, een meisje dat op vakantie is in Midden-Brabant en een dagboek bijhoudt. Iedere leerling leest een stukje voor. Telkens onderbreekt Lieke: ,,Wat is een dagboek? Wat doe je op een camping?" Als in het verhaal gesproken wordt over het Nederlands Textielmuseum in Tilburg, vraagt de juf wat textiel is.

Een van de leerlingen oppert voorzichtig: ,,Heeft het iets met asiel te maken?" ,,Nee", lacht een ander, ,,het gaat over kleding". Zo vullen de leerlingen elkaar aan. Vervolgens worden opdrachten gemaakt die allemaal betrekking hebben op vrije tijd en recreatie.

Dankzij computers die zijn geschonken door onder meer Philips en de provincie Noord-Brabant, kunnen de leerlingen van Selissenwal Wereldwijk als ze daarvan verstoken zijn - thuis over een pc beschikken. Die krijgen ze van de school in bruikleen. Via de website van de school kunnen ze doorlinken naar onder meer reken- en taaloefeningen.
3 maart 2005

Print deze pagina

Terug