HERINRICHTING START NOG IN 2005

Nieuw riool in Clarissenstraat en Molenpad

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Clarissenstraat en het Molenpad krijgen eind 2005 nieuwe riolering. De herinrichting van beide straten moet passen in het historische karakter van de dorpskom.

Het gemeentebestuur van Boxtel is gestart met een onderzoek dat moet leiden tot de vervanging van de riolering in de Clarissenstraat en het Molenpad. De riolering is sterk verouderd en dringend aan vervanging toe, zo meldde burgemeester Jan van Homelen deze week.

De riolering moet dit jaar nog vernieuwd worden, zo benadrukte Van Homelen. Het nieuwe stelsel wordt aangesloten op het bergbezinkbassin dat enkele jaren geleden in het kader van het IRMA-project werd aangelegd aan de Deken de Wijsstraat. Het bassin kan hierdoor nog beter benut worden, zo stelde de burgemeester.

Het vervangen van de riolering betekent dat zowel de Clarissenstraat als het Molenpad op de schop gaan. De gemeente wil in gesprek treden met de bewoners van beide straten om te komen tot een nieuw wegprofiel. Daarbij gelden onder meer de uitgangspunten van de historische as tussen de Sint-Petruskerk en kasteel Stapelen. De gemeente wil het cultuurhistorisch karakter van deze as behouden en versterken. Dat kan onder meer door herbestrating en herinrichting van de Clarissenstraat.

Niet alleen de historische as speelt een rol in de planvorming. Binnen de studie wordt ook gekeken naar een vernieuwing van het verkeerscirculatieplan dat volgens burgemeester Van Homelen gedateerd is. Ook wordt rekening gehouden met de plannen die Boxtel op de Markt ontwikkelt. Momenteel wordt het plan De Croon uitgewerkt, dat voorziet in de komst van 36 appartementen, winkels en parkeergelegenheid aan de westzijde van de Markt. De bouwput – in 2005 moet de bouw starten – moet bereikbaar blijven. ,,En dat geldt natuurlijk ook voor de bestaande winkels en horecazaken, alsmede de weekmarkt”, aldus Van Homelen.

De herinrichting van het Molenpad is een verhaal apart. Het steegje bestaat voor een deel uit historische bestrating. Daarnaast wordt het Molenpad geflankeerd door een monumentale muur en een beeldbepalend pand. ,,Het is best een risico om dit karwei zo dicht bij monumenten uit te voeren. Daarom is een goede voorbereiding noodzakelijk”, meent de burgemeester.

De rioolwerkzaamheden zouden eind 2005 uitgevoerd moeten worden.
3 maart 2005

Print deze pagina

Terug