BOUW ’OVERSTEEK’ START IN ZOMER

Liempde gaat profiteren van nieuwe
brede school

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Woensdag 12.15 uur: De Oversteek loopt leeg. Het gebouw aan de Dorpsstraat maakt plaats voor nieuwbouw. De sloop moet starten in de zomer.

Het bestuur van basisschool De Oversteek in Liempde wil in de zomer het startsein geven voor de bouw van een nieuwe school aan de Dorpsstraat. De school wordt opgezet volgens het brede school-principe en gaat onderdak bieden aan meer dan alleen onderwijs. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de nieuwe school een bijdrage kan leveren aan behoud en versterking van de vitaliteit van Liempde.

Met 568 leerlingen en 44 medewerkers is De Oversteek in Liempde de grootste basisschool binnen de gemeente Boxtel. De school speelt al geruime tijd met bouwplannen en moet momenteel woekeren met de ruimte. Thans zijn de leerlingen verdeeld over vier locaties: twee schoolgebouwen aan de Dorpsstraat, het voormalig kruisgebouw aan de Kerkstraat en enkele noodlokalen aan de Oude Dijk nabij sporthal Pius X. De gemeente Boxtel heeft een bedrag van ongeveer 4,2 miljoen euro gereserveerd voor de nieuwbouw. Het schoolbestuur is bereid 100.000 euro zelf te betalen.

Voorzitter Bert Beugelsdijk van schoolbestuur Sint-Albertus geeft aan dat de plannen voor De Oversteek voorzien in de komst van een ’droomschool’. Hoewel KdV Architecten uit Eindhoven nog geen concreet plan op tafel heeft liggen, staat vast dat het nieuwe gebouw aan de Dorpsstraat zal bestaan uit 22 klaslokalen, een gymzaal met was- en douchegelegenheid, twee speelzalen en een ’huiskamer’ voor de buitenschoolse opvang. Op termijn ontstaat in het gebouw ruimte voor de peuterspeelzaal die momenteel is gevestigd in de vroegere openbare school aan de Oranjelaan.

,,Het staat vast dat nieuwbouw de beste keuze is”, benadrukt Beugelsdijk. ,,Grondige studie heeft duidelijk gemaakt dat een verbouwing erg kostbaar zou zijn en niet zou leiden tot een gebouw dat geschikt is voor het onderwijs dat wij willen verzorgen.” Het terrein aan de Dorpsstraat is, mede door een extra grondaankoop van zo’n 500 vierkante meter groot genoeg. ,,Let wel: we hebben de ruimte hard nodig voor de nieuwbouw en kunnen niet parkeren op eigen terrein”, stelt de voorzitter.

Beugelsdijk laat weten dat op korte termijn een informatieavond wordt belegd, waar met omwonenden wordt gepraat over de plannen. ,,Daarbij zal ook gesproken worden over verkeersstromen en parkeren. We denken door twee ingangen te creëren (aan de Dorpsstraat en de Keefheuvel – red.) veel problemen te voorkomen.” De voorzitter vult aan dat de drukte rond de school zich slechts op enkele momenten van de dag voordoet. ,,Met goede afspraken maken kunnen we een heel eind komen, zo heeft het verleden geleerd.”

SAMENWERKING
De nieuwbouw van De Oversteek in Liempde wordt de thuishaven voor het brede school-concept dat ook elders in de gemeente Boxtel populair is. Directeur Bernard van Duijnhoven geeft aan dat op De Oversteek gekozen zal worden voor het zogenaamde ’verlengd dagprofiel’. Dat betekent dat samenwerking wordt gezocht met de buitenschoolse opvang en de vroeg- en voorschoolse educatie.

,,Maar we denken ook aan verregaande samenwerking met verenigingen. Zo zijn er al contacten met de Stichting Kčk Liemt en de Jeugdnatuurwacht en kan ik me voorstellen dat de school ook onderdak kan bieden aan lessen van het Centrum voor de Kunsten”, aldus Van Duijnhoven.

Nu al biedt De Oversteek regelmatig onderdak aan tal van verenigingen die gebruik maken van computerlokaal, gymzaal of handvaardigheidslokaal. Binnen het concept van de brede school zou dat verder vormgegeven moeten worden, zo denkt de directeur. ,,Brede school betekent samenwerken. Met een nieuw gebouw krijgt Liempde kansen en die kansen moeten optimaal benut worden”, vindt Van Duijnhoven.

Het schoolbestuur heeft deze week een subsidieverzoek richting de provincie Noord-Brabant gestuurd. De school wil in aanmerking komen voor een subsidie uit het Stimuleringsfonds Educatie, dat is gevormd binnen de contouren van de Reconstructiewet. ,,De provincie stelt gelden beschikbaar voor kleine kernen in de Meierij waarmee de vitaliteit gestimuleerd kan worden”, zegt secretaris Henk Quinten van het schoolbestuur. De dorpsraad ondersteunt het verzoek en is bereid om met het schoolbestuur een breed draagvlak te zoeken voor de brede school.

REALISTISCH
Het schoolbestuur werkt momenteel aan een aanvraag voor een bouwvergunning en hoopt in de zomer te kunnen starten met de bouw van de nieuwe school. Alvorens het schoolgebouw aan de Dorpsstraat gesloopt wordt, moeten de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 verkassen naar de Oude Dijk, waar in totaal zo’n zestien noodlokalen worden gebouwd. De groepen 8 zijn hier al gehuisvest.

,,In totaal verhuizen zo’n 300 leerlingen naar de Oude Dijk”, becijfert directeur Van Duijnhoven. De andere locaties van De Oversteek aan de Dorpsstraat en de Kerkstraat blijven bezet; deze klassen verhuizen volgens schema in de zomer van 2006 naar de nieuwe school.

Voorzitter Beugelsdijk noemt de bouwplannen en het tijdschema realistisch. ,,Een goede voorbereiding is de helft van het werk. Als alles meezit is het absoluut mogelijk om in de zomer te starten en een jaar later klaar te zijn.”
3 maart 2005

Print deze pagina

Terug