RAADSFRACTIES POSITIEF OVER BEBOUWING AAN DE MARKT

De Croon: 'Mooi en gevarieerd bouwplan'

Hoewel enkele raadsfracties vraagtekens plaatsen bij de prijs van de appartementen, reageerde de Boxtelse politiek dinsdag 1 maart positief over het bouwplan De Croon. Boxtelaren krijgen voorrang bij de toewijzing van de 36 appartementen en plaatselijke winkeliers van buiten het centrum die een winkelunit willen betrekken, krijgen een voorkeursbehandeling. Het lijkt erop dat nog dit jaar het gat in de Markt wordt bebouwd.

Projectontwikkelaar Bouwfonds MAB en architect Wim Stevens presenteerden hun bouwplan deze week aan de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken van de gemeente Boxtel. Op het eerste gezicht vertoont het plan weinig verschil met eerdere ontwerpen, merkte VVD'er Henk Vervoorn op.

Ontwikkelingsmanager Sevérine Blok van Bouwfonds MAB was het niet met Vervoorn eens. ,,Inderdaad is de stedenbouwkundige opzet niet veel gewijzigd. Die had in eerdere tekeningen dan ook een logische opzet. Toch zijn er verschillen: de parkeerplaatsen zijn niet ondergronds en ook is de bebouwing aan de zuidkant van het binnenterrein minder hoog. We realiseren daar winkels op de begane grond met één bouwlaag. Op die manier komt er meer zon in het gebiedje", stelde Blok.

Dat de 36 parkeerplaatsen slechts gedeeltelijk half verdiept en niet ondergronds worden aangelegd, vindt Vervoorn 'een gemiste kans'. Ook die kritiek vond Blok niet terecht. Volgens haar was financieel niet haalbaar om de parkeerplaatsen ondergronds te realiseren. Toch is het 'blik' straks aan het oog onttrokken van voorbijgangers. De auto's staan achter de winkels; het parkeerterreintje wordt toegankelijk via een lage poort onder de appartementen aan de Marktzijde.

ZICHTLIJN
Naast de 1.250 vierkante meter winkeloppervlak die op de begane grond beschikbaar komt voor 'kleinschalige, hoogwaardige invulling' worden in het plan De Croon 36 appartementen gebouwd. Die variëren in grootte tussen de 85 en 130 vierkante meter; de goedkoopste woningen zullen naar verwachting 210.000 euro (vrij op naam) gaan kosten. Het duurst zijn de twee penthouses op de derde verdieping van de stadsvilla, die nabij de oever van de Dommel verrijst. Daarvoor zullen gegadigden naar verwachting 450.000 euro neer moeten tellen.

Het zijn prijzen die niet zwart op wit zijn gezet in de overeenkomst die de gemeente Boxtel (eigenaar van de grond) heeft gesloten met de projectontwikkelaar. Dat leidde ertoe dat meerdere partijen uit de raad zorgen uitten over de uiteindelijke vraagprijs. Projectwethouder Wim van Erp kreeg van raadslid Rob Zink (Democratische Partij Boxtel-Liempde) een cynisch compliment. ,,U hebt bij Bouwfonds een prima prijs bedongen voor de grond. Dat vertaalt zich nu in de prijs van de woningen", aldus Zink.

Commissielid Sjef Dankers (PvdA/GroenLinks) slaakte een zucht van verlichting: ,,Ik ben blij dat er eindelijk schot in de zaak komt. Mijn eerste indruk is dat het een mooi en gevarieerd plan is." Die mening waren ook anderen toegedaan.

Rien van de Laar gaf daarbij echter wel aan, dat hij zorgen heeft over de zichtlijnen naar de Sint-Petrustoren. ,,Met de bebouwing wordt rekening gehouden dat de kerktoren zichtbaar blijft, maar hoe zit dat met de aanplant van groen. Als er straks grote bomen worden neergezet, kan de zichtlijn alsnog verstoord raken", waarschuwde Van de Laar.

Die opmerking werd door Blok in dank aanvaard. ,,Bij de uitwerking zullen we daarmee rekening houden", beloofde ze. Ook vroeg Van de Laar zich af of er claims zijn te verwachten voor planschade. Als dat al het geval is, komen die voor rekening van Bouwfonds, zo werd duidelijk.

VANDALISME
Aan de Marktzijde krijgt het bouwplan diverse gevels met verspringende nokhoogten. Ook het materiaal van de gevelbekleding is divers, vertelde architect Stevens. Zo zullen diverse soorten bakstenen gebruikt worden en is het ook denkbaar dat sommige gevels een verflaag krijgen.

Jan de Leijer, die dinsdag namens Boxtels Belang zijn debuut in de commissie Ruimtelijke Zaken maakte als opvolger van Ad van de Wetering, was gecharmeerd van het beeld dat ontstaat vanaf de Markt. ,,Het binnenterrein oogt echter veel meer als een saaie betonconstructie." Dat bleek een misvatting. ,,De gevels in het binnengebied krijgen wel een rustiger uitstraling, maar dat is ook nodig omdat de bebouwing hier dichter op elkaar staat", meldde de architect.

De Leijer vroeg zich ook nog af hoe de winkelpanden bevoorraad worden. Via de achterzijde is daarvoor immers geen ruimte. ,,Het gaat om kleine winkels. Die kunnen via de voordeur bediend worden met kleine bestelwagens. De poort vanaf de Markt is daarvoor met een onderdoorgang van zeven meter hoog genoeg", aldus de woordvoerster van de projectontwikkelaar.

Het binnenterrein van 'De Croon' wordt niet afgesloten buiten de openingstijden van de winkels. Commissielid Dankers denkt dat daardoor vandalisme vrij spel krijgt, maar daarvoor is de ontwikkelingsmanager van Bouwfonds MAB niet bang. Het project wordt gebouwd volgens de aanbevelingen van het politiekeurmerk Veilig Wonen.

Bovendien is het de bedoeling dat de bestaande villa 't Hof een horecafunctie krijgt, zodat van sociale controle sprake is." Wethouder Van Erp vulde aan dat vanaf de Markt via de poort tot het binnenterrein een doorkijk ontstaat naar het Dommeldal. Ook dat biedt in zijn ogen kansen om vandalisme tegen te gaan.

INFOAVOND
Boven de noordelijke winkelgalerijen worden twee bouwlagen gerealiseerd; de units aan de zuidkant krijgen één bouwlaag, zoals eerder al werd beschreven. Aan de Markt komen winkels met daarboven drie bouwlagen. In de stadsvilla aan de Dommel – die qua bouwstijl geënt zal zijn op villa 't Hof - worden zowel op de begane grond als de eerste verdieping drie appartementen gerealiseerd. Op de terugspringende dakverdieping komen de reeds genoemde royale penthouses. De verkoop van de appartementen start – net als de verhuur van de winkelruimten – na de zomervakantie.

Over drie weken houdt Bouwfonds BAM een openbare informatieavond voor de burgers. De precieze datum daarvoor is nog niet bekend; het wordt waarschijnlijk dinsdag 22 of donderdag 24 maart.
3 maart 2005

Print deze pagina

Terug