GEMEENTE OPENT 'FILIAAL' IN MOLENWEIDE

Aanschuiven voor Europese identiteitskaart

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Monique van den Brekel (links) en Brunhilde Dohmen van de afdeling Burgerzaken reiken identiteitskaarten uit aan de bewoners van woonzorgcentrum Molenweide.

Zesenzestig bewoners van Molenweide hebben dinsdag 22 februari hun nieuwe Europese identiteitskaart ontvangen. De ouderen hoefden daarvoor niet naar het gemeentehuis. De afdeling Burgerzaken opende bij wijze van experiment een tijdelijk filiaal in het woonzorgcentrum aan de Achterberghstraat.

In de gang van Molenweide staat een lange rij ouderen te wachten op de uitreiking van de identiteitskaart. Vanaf kwart over drie worden de kaarten op alfabetische volgorde uitgereikt. En iedereen die nog niet over een geldig identiteitsbewijs beschikte moest een exemplaar aanschaffen; de nieuwe Wet op de uitgebreide identificatieplicht geldt voor iedereen van 14 jaar en ouder.

Monique van den Brekel reikt de identiteitskaarten uit met collega Brunhilde Dohmen. Het tweetal is werkzaam op de afdeling Burgerzaken en heeft de balie tijdelijk verplaatst naar Molenweide. ,,Het verzoek om voor deze aanpak te kiezen komt van Molenweide", vertelt Van den Brekel.

,,In een eerder stadium hebben we de bewoners in het woonzorgcentrum ge´nformeerd over de identificatieplicht. Nu komen we terug om de kaarten uit te reiken."

De aanpak bespaart de 66 bewoners een gang naar het gemeentehuis. ,,En dat vinden we heel plezierig", verduidelijk locatiedirecteur Jan Kees Metz van Molenweide. Hij vertelt dat een woonzorgcentrum niet verplicht is om voor deze aanpak te kiezen. ,,Maar de praktijk wijst uit dat het een hele klus is om met zoveel ouderen naar een gemeentehuis te gaan. Daarom is het prettig als de ambtenaren op locatie kunnen komen."

Metz vult aan dat Molenweide goede ervaringen heeft met dit soort projecten. Bij de invoering van de euro werd een bank uitgenodigd om de euro's in het woonzorgcentrum uit te reiken. Daarmee werd voorkomen dat de bewoners individueel op pad moesten om de eerste euro's in ontvangst te nemen.

KOSTEN
De invoering van de nieuwe wet jaagt ook de bewoners van Molenweide op kosten. Een nieuwe identiteitskaart kost 31 euro. Het tarief van een paspoort is momenteel vastgesteld op 38,50 euro. Wie bij de aanvraag van een identiteitskaart geen geldig document kan overleggen of beschikt over een document dat tenminste tien jaar is verlopen betaalt extra administratiekosten van 22,50 euro.

Op Molenweide moest deze 'boete' vijf keer in rekening worden gebracht. Bovenop de kosten komt het tarief van de pasfoto's. Die werden door een fotograaf in Molenweide gemaakt, zodat de bewoners ook hiervoor de deur niet uit hoefden.

Sinds de invoering van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht loopt het storm bij de afdeling Burgerzaken. Vooral de identiteitskaarten zijn in trek. Werden in december 2003 slechts 85 kaarten uitgereikt, in december 2004 ging het om 406 exemplaren. Tot en met 22 februari werden dit jaar 774 identiteitskaarten uitgereikt. In dezelfde periode ging het in 2004 om slechts 144 kaarten.

Volgens hoofd Burgerzaken Gerdien Sommers gaat de gemeente Boxtel ook andere zorgcentra in Boxtel benaderen. De directies van de diverse centra kunnen aangeven of ze van het aanbod van de gemeente gebruik willen maken. In de aanloop naar de invoering van de nieuwe wet heeft de gemeente jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar een brief gestuurd. Sommers: ,,Veel jongeren in deze leeftijdsgroep beschikken vaak niet over een identiteitsbewijs. Ze zijn te jong voor een rijbewijs en staan nog vaak ingeschreven op het paspoort van hun ouders."

De bewoners van Molenweide zeggen geen problemen te hebben met de invoering van de identificatieplicht. ,,Hier is geen discussie geweest, ook al zal de praktijk uitwijzen dat de meesten van ons de kaart niet meer nodig zullen hebben", zegt een van de bewoners.
24 februari 2005

Print deze pagina

Terug