ARCHEOLOGEN BESTUDEREN BOUWTERREIN AAN DOMMEL

Markt geeft pijpaarden Jezuskindje bloot

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de proefsleuf dicht bij de Dommel stuiten de archeologen van BAAC op een vroegere put die vermoedelijk heeft behoord bij een leerlooierij.

De archeologen van de firma BAAC die deze week onderzoek verrichten op het bouwterrein aan de Markt kunnen eigenlijk niet goed uit de voeten. Het werk wordt onder meer gehinderd door de betonnen kelder van het politiebureau en het parkeerterrein bij villa 't Hof. Desondanks worden interessante voorwerpen aangetroffen op de plek waar Boxtel winkels, appartementen en parkeerplaatsen wil realiseren.

Voordat later dit jaar de eerste steen van het plan De Croon wordt gelegd, moet archeologisch onderzoek uitwijzen of de bewoningsgeschiedenis van het gebied beter in kaart kan worden gebracht. De gemeente Boxtel en projectontwikkelaar Bouwfonds delen de kosten van het onderzoek (circa 19.000 euro) dat maandag van start is gegaan. Na literatuurstudie en een inventariserend booronderzoek is een begin gemaakt met het graven van brede sleuven op de plek waar vroeger hotel en weverij Van de Ven gevestigd waren.

Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de betonnen kelder van het vroegere politiebureau nog altijd in de bodem zit. Dat bevreemdt archeoloog Jos van der Weerden van BAAC. ,,Je zou verwachten dat bij de sloop alles wordt weggehaald." Van der Weerden meldt verder dat niet alle proefsleuven kunnen worden gegraven door de aanwezigheid van een parkeerterrein bij villa 't Hof. ,,De sleuven zijn dus korter dan normaal."

Van der Weerden verwacht dat het onderzoek meer duidelijk zal maken over de vroege bewoningsgeschiedenis van de Markt. In de grootste sleuf op het terrein is op één meter diepte een laag uit de vijftiende eeuw aangetroffen, die aangeeft dat de toenmalige bewoners het gebied hebben opgehoogd. ,,Dat kan te maken hebben met de nabijheid van de Dommel die misschien wel eens overstroomde", stelt de archeoloog. De laag bevat veel scherven van grijs aardewerk, dat aantoont dat het dateert uit de vijftiende eeuw. ,,In die periode was in deze contreien nauwelijks rood aardewerk", aldus Van der Weerden. Woensdag werd een oudere laag gevonden die mogelijk stamt uit de dertiende of veertiende eeuw.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Archeoloog Jos van der Weerden toont enkele scherven die zijn aangetroffen op het bouwterrein aan de Markt.

PLASTIC ZAKKEN
In plastic zakken worden alle vondsten bewaard voor verder onderzoek. Een blikvanger is een pijpaarden Jezuskindje uit de late Middeleeuwen. Het beeldje is van een soort witte klei. Verder bestaat de oogst uit delen van pijpen en scherven van zogenaamde Keulse potten. In de sleuf dicht bij de Dommel stuit de archeoloog op de restanten van een put die heeft behoord tot een leerlooierij die gevestigd was op de plek van de huidige villa 't Hof. Het gaat volgens de archeologen beslist om een leerlooierskuip. Verder is de bodem gevuld met brokstukken en bakstenen, die gebruikt zijn bij het ophogen van het gebied.

,,We hebben nog weinig spectaculaire vondsten gedaan", zegt Van der Weerden. Een oorzaak daarvoor kan zijn dat de bodem te veel verstoord is. Maar de archeoloog sluit verrassende vondsten op voorhand niet uit. ,,Onder de laag die stamt uit de vijftiende eeuw zouden we best kunnen stuiten op een huisplattegrond van eerdere datum. Tijdens een soortgelijk onderzoek in Son kwamen ineens sporen te voorschijn uit 12.000 voor Christus. Toen zaten we in de Steentijd en dat maakt archeologie zo bijzonder."

De bodem tussen de Markt en de Dommel blijkt instabiel. De proefsleuven vullen zich in een oogwenk met water en de graafmachine liep dinsdagochtend vast in de modderige grond en moest door een andere machine worden losgetrokken. Vanwege de bodemgesteldheid worden sleuven gegraven die minstens drie meter breed zijn. ,,Smallere sleuven zijn erg gevaarlijk en kunnen voor hachelijke situaties zorgen als ze instorten", verduidelijkt Van der Weerden.

Het archeologisch onderzoek duurt ongeveer een week. Nadere bestudering zou aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek. Maar de archeoloog van BAAC heeft geen aanwijzingen dat spectaculaire vondsten te verwachten zijn. ,,In een dorp stuit je doorgaans op eenvoudige materialen, die niet te vergelijken zijn met spullen die je in een historische binnenstad als 's-Hertogenbosch zou kunnen tegenkomen."

VERTRAGING
Wethouder Wim van Erp heeft in het verleden aangegeven dat het archeologisch onderzoek interessante informatie kan opleveren over de bewoningsgeschiedenis. Daarnaast gaf hij aan dat het onderzoek mogelijk vertragend kan werken, zeker indien de archeologen op bijzondere vondsten stuiten. ,,Het onderzoek wordt uiterlijk maandag afgerond en dan zijn enkele weken nodig voor de rapportage. Indien bijzondere zaken worden gevonden zal verder onderzoek volgen, anders kunnen we hopelijk snel beginnen met de bouw", stelde Van Erp deze week.

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bij de sloop van het politiebureau aan de Markt is verzuimd de betonnen kelder weg te halen.
24 februari 2005

Print deze pagina

Terug