NATUURMONUMENTEN BLIJ MET REGENVAL

’Regen is welkom, maar verdroging blijft’

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld vanaf de uitkijktoren aan de Meulekensweg over het ondergelopen Dommeldal in Liempde.

De aanhoudende regenval van de voorbije dagen is voor velen een plaag. Landerijen zijn onbegaanbaar, bouwterreinen overstroomd. Maar de natuur zit te springen op een extra aanvoer van water. ,,Eindelijk is weer eens te zien hoe waterrijk ons gebied eigenlijk is”, zegt boswachter Frans Kapteijns van Natuurmonumenten.

Kapteijns vertelt dat de overvloedige regenval een zegen is voor de verdroogde natuur in Noord-Brabant. Decennialang is overtollig water afgevoerd via rechtgetrokken sloten en vaarten; sinds de aanleg van retentiebekkens aan onder meer de Logtsebaan in het grensgebied van Boxtel, Oisterwijk en Oirschot kan water langer vastgehouden worden. ,,Het beekdalsysteem wordt langzaam maar zeker hersteld en dat is vooral in natte perioden goed te zien”, aldus Kapteijns. ,,Niet alleen staan de beken lekker vol water, ook poelen en sloten zijn hartstikke vol.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Boxtelse nieuwbouwwijk In Goede Aarde is veranderd in een modderpoel. De foto toont het toekomstige deelgebied De Hoeve, waar op tientallen kavels vrijstaande woningen worden gebouwd.

De regenbuien leveren evenwel geen bijdrage aan de terugdringing van de verdroging in de Brabantse natuur. Ogenschijnlijk is de bodem doorweekt, maar dat komt vooral door de verzadiging. In drogere perioden wordt water sneller opgenomen en afgevoerd en blijft het probleem bestaan. ,,Op jaarbasis wordt nog steeds te veel water aan de natuur onttrokken. De regen die nu valt is dus welkom, maar de verdroging blijft”, benadrukt de boswachter van Natuurmonumenten.

Doordat veel natuurterreinen door de vele regen moeilijk begaanbaar zijn, blijven de grote stromen bezoekers weg. ,,En dat is genieten geblazen voor de dieren die het nu extra rustig hebben”, stelt Kapteijns. De boswachter is lyrisch over de door regen overstroomde natuurgebieden. ,,Of je er nu op de fiets of met de auto langsrijdt, het is schitterend om te zien en puur genieten geblazen.”

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Pal langs de rijksweg A2 ligt het landgoed Venrode. De vennen staan na de aanhoudende regen van afgelopen week boordevol water.
17 februari 2005

Print deze pagina

Terug