BOXTEL WERKT AAN INRICHTINGSPLAN

Dommeldal wordt weer zichtbaar
in Selissenwal

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Dommel bij het centrumgebied Selissenwal wordt weer zichtbaar. De steile oever wordt afgegraven en biedt dicht bij de bouwplannen Rentmeester en Ridder ruimte voor een ruige natuurzone.

Het Amsterdamse stedenbouwkundig bureau Landscape Architects for Sale, kortweg la4sale, heeft een inrichtingsplan opgesteld voor het centrumgebied van de wijk Selissenwal. Het plan nog moet worden besproken met wijkbewoners en andere betrokkenen, maar de eerste contouren worden zichtbaar. De hoofdrol is weggelegd voor de Dommel.

Met het plan Dommel door Boxtel heeft de gemeente met het waterschap al een voorschot genomen op de ontwikkeling en versterking van de rivier in de dorpskom. Ook in andere plannen wordt steeds nadrukkelijker rekening gehouden met de Dommel. In de plannen van la4sale voor het centrumgebied van de wijk Selissenwal wordt de rivier nadrukkelijk bij de wijk betrokken.

Tijdens een presentatie van de plannen lichtte wijkwethouder Wim van Erp deze week toe dat de Dommel weer 'beleefbaar' wordt. In plaats van de steile oever wordt in de plannen van la4sale gekozen voor een minder steil talud, waardoor de Dommel zichtbaar en voelbaar wordt. ,,Dat betekent dat een deel van het gebied wordt afgegraven. Rondom het lagere deel zal een ruigere groenzone ontstaan."

AUTOVRIJ
Temidden van de vijf bouwblokken die in het centrumgebied worden opgetrokken - Rentmeester, Banier, Ridder, Baanrots en wijkvoorzieningencentrum zal het groen overheersen. ,,Gras en bomen gaan domineren, er komen geen tegelpaden", aldus Van Erp. Het centrumgebied wordt grotendeels autovrij, hoewel rond het wijkvoorzieningencentrum twintig parkeerplaatsen komen. In dat centrum worden De Walnoot en de toekomstige Prinses Amaliaschool gehuisvest.

Een autovrij centrum betekent dat bewoners en bezoekers de auto moeten parkeren aan de Van Beekstraat en de Baanderherenweg. Het zicht aan de auto's zal worden onttrokken door bomen. ,,Zo kijken de mensen vanaf hun balkons op groen en niet op blik", stelt de wethouder. De bewoners van de diverse bouwblokken kunnen hun auto straks parkeren in een deels ondergrondse parkeergarage. Deze voertuigen worden dus ook aan het zicht onttrokken.

De inrichting van het openbaar gebied in het centrumgebied van de wijk vindt fasegewijs plaats. Volgens Van Erp komt de Van Beekstraat en het plein bij de nieuwe winkels als eerste aan bod. Vervolgens wordt het binnenterrein rond het wijkvoorzieningencentrum ingericht. Tenslotte komen de Baanderherenweg en de Achterberghstraat aan de beurt. ,,Dat karwei doen we als laatste omdat het bouwverkeer over deze wegen wordt afgevoerd. Pas als alle bouwverkeer uit de wijk is, kunnen we hier starten."

De wethouder benadrukt dat verkeersveiligheid een belangrijk hoofdstuk vormt in het inrichtingsplan. De hoofdrol is weggelegd voor fietsers die straks kunnen beschikken over een fietsstraat. Dat is een stelsel van fietspaden dat vanuit verschillende windrichtingen samenkomt in het centrumgebied. Fietsers en ook voetgangers krijgen overal voorrang op het overige verkeer.

GEITENWEI
Opmerkelijk is dat la4sale nog geen plaats heeft ingeruimd voor de geitenwei die thans een tijdelijk onderkomen heeft nabij de Dommel aan de Van Beekstraat. Volgens Van Erp houdt het gemeentebestuur rekening met de terugkeer van de geitenwei in het centrumgebied, maar is het op dit moment 'te prematuur' om de voorziening al in beeld te brengen. ,,We gaan er echter nog altijd vanuit dat de geitenwei een plaats krijgt", aldus Van Erp.

De wethouder benadrukt dat het inrichtingsplan nog niet is vastgesteld. Het plan van la4sale is klaar om besproken te worden door de werkgroep die zich buigt over de revitalisering van de wijk Selissenwal. Ook wijkbewoners krijgen nog een kans om hun mening te geven.
17 februari 2005

Print deze pagina

Terug