VERBOUWING WOONZORGCENTRUM MOLENWEIDE KLAAR

Meerderheid witte zusters Esch
naar Boxtel

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Regionaal overste Tiny Hölscher van de missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika (midden) legt uit aan burgemeester Jan van Homelen (links) en locatiedirecteur Jan Kees Metz van woonzorgcentrum Molenweide waarom de zusters uit Esch blij zijn dat ze naar Boxtel kunnen verhuizen. Het drietal staat voor locatie De Molenwiek, waar acht witte zusters zich in de maand mei gaan vestigen Op de achtergrond is woonzorgcentrum Molenweide nog net zichtbaar.

Het merendeel van de achttien zusters van de congregatie missiezusters Van Onze Lieve Vrouw van Afrika uit Esch die nu nog in huize Sancta Monica verblijven, verhuizen in mei 2005 naar locatie De Molenwiek en het nabijgelegen woonzorgcentrum Molenweide in Boxtel. De overige bewoners van Sancta Monica gaan zich aansluiten bij bestaande leefgroepen in Eindhoven en Den Bosch. Volgens regionaal overste Tiny Hölscher van de missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika zijn de zusters in hun nopjes met deze oplossing. ,,Toen duidelijk werd dat een groot aantal zusters naar De Molenwiek zou gaan verhuizen, reageerden ze dolblij en zichtbaar opgelucht."

Locatiedirecteur van Molenweide Jan Kees Metz en regionaal overste Hölscher kwamen vrijdag 11 februari bij elkaar om in aanwezigheid van burgemeester Jan van Homelen een toelichting te geven op de verhuizing van de witte zusters uit Esch naar Boxtel. Locatiedirecteur Metz liet bij die gelegenheid weten dat de verbouwing van het woonzorgcentrum aan de Achterberghstraat, die in fases gerealiseerd is en in totaal drie jaar in beslag heeft genomen, inmiddels opgeleverd is. Nadat een nieuwe vleugel op de kapel werd gebouwd en de werkzaamheden aan de zuidvleugel acht maanden geleden afgerond werden, is nu ook de noordvleugel gereedgekomen.

Metz: ,,Bouwtechnisch gezien is alles opgeleverd, de officiële opening volgt in de maand juni. Dan staan we uitgebreid stil bij de verbouwing, die met name voor de bewoners veel voeten in de aarde heeft gehad. Velen van hen moesten tijdelijk elders ondergebracht worden, waaronder naar De Molenwiek en de locatie Lindenlust. Deze week zijn alle bewoners weer teruggekeerd en nemen ze hun intrek in de nieuwbouw. Het gaat om tien tijdelijke bewoners van De Molenwiek, acht zusters die bij de locatie Lindenlust verbleven en zestien bewoners die intern tijdelijk een ander onderkomen gekregen hadden", aldus Metz.

MEER RUIMTE
Metz wijst op het feit dat alle bewoners vanwege de verschillende verbouwingen een kamer krijgen met meer comfort en meer ruimte dan voorheen. ,,Na de verbouwing beschikt iedereen over een zit/slaapvertek van 46 vierkante meter. Daarnaast zijn we er trots op dat bewoners van Molenweide die geheel afhankelijk van de zorg worden, niet naar een verpleeghuis hoeven te vertrekken. Ze kunnen gewoon in Molenweide blijven wonen. In de vijfde etage van het gebouw is namelijk een verpleegafdeling gevestigd voor bewoners die volledig hulpbehoevend zijn. Het aantal zogeheten verpleeghuiskamers is uitgebreid van 13 naar 28. Dat zijn eenpersoonskamers die onder meer zijn uitgerust met een eigen douche en toilet."

Het is volgens de locatiedirecteur van Molenweide de bedoeling dat de komende maanden bij het woonzorgcentrum de afrondende werkzaamheden plaatsvinden. ,,Zo wordt de tuin aangelegd rond het woonzorgcentrum, het complex Molenhof en De Molenwiek, die onder meer uitgerust zal worden met wandelpaden. In De Molenwiek, waar de witte zusters uit Esch zich vanaf mei gaan vestigen, wordt een nieuwe keuken en badkamer gerealiseerd. We willen de zusters de tijd geven om zich op hun gemak te voelen, voordat in juni de officiële opening volgt."

MENGEN
Metz is blij met de komst van de zusters uit Esch. Hij geeft aan dat Molenweide in 1972 geopend werd als verzorgingshuis voor bejaarde zusters van de congregatie van JMJ (Jezus, Maria en Jozef – red.) en dat in Molenweide nog steeds voor het overgrote deel religieuzen wonen van in totaal zes verschillende orden.

,,Mede omdat de witte zusters al decennialang vanuit Esch naar Molenweide verhuizen, passen zij bij het karakter van het woonzorgcentrum en horen zij hier echt thuis. De zusters gaan weliswaar in De Molenwiek wonen, dat naast Molenweide ligt, maar kunnen gebruik maken van alle diensten die wij leveren. Ook voor de zorg kunnen ze op ons terugvallen. Het is ook de bedoeling dat de zusters met de overige bewoners gaan eten en deelnemen aan de kerkelijke activiteiten. Ze wonen dus weliswaar apart en vormen samen een leefgroep, maar ze gaan zich zeker ook mengen tussen de andere bewoners."

Volgens regionaal overste Hölscher valt het de zusters uit Esch zwaar om te vertrekken uit het vertrouwde huize Sancta Monica. ,,Daar zijn we tenslotte allemaal ingetreden en teruggekeerd na ons verblijf in Afrika. Dat klooster is ons thuis, maar hoewel de zusters straks met pijn in hun hart vertrekken uit Esch realiseren zij zich ook dat we niet langer in Sancta Monica konden blijven en dat we naar een andere locatie op zoek moesten. De meeste zusters zijn ook op leeftijd, vandaar dat het ook belangrijk is dat ze terug kunnen vallen op de zorg van het personeel van Molenweide", aldus Hölscher.

,,Twee zusters uit Esch verblijven inmiddels al in Molenweide, twee andere leden van de congregatie verhuizen straks ook van Sancta Monica naar het woonzorgcentrum, terwijl acht zusters in De Molenwiek gaan wonen. Het is fijn dat we de zusters zo dicht bij elkaar kunnen houden. Dit is voor ons een fantastische oplossing."

BRANDPREVENTIE
De gemeente Haaren heeft de zusters vorig jaar laten weten dat huize Sancta Monica vóór 1 mei verlaten dient te zijn. In 2004 werd duidelijk dat het uit het einde van de negentiende eeuw stammende kloostergebouw in Esch volgens de brandweer niet meer voldeed aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan brandpreventie. Nadat duidelijk werd dat er in het klooster in Esch ingrijpende aanpassingen noodzakelijk zijn die bovendien forse investeringen zouden vergen, gaven de zusters aan hier niet meer aan te willen beginnen. In februari 2004 lieten de zusters weten dat ze aan het kijken waren naar alternatieven, maar dat ze het liefst nog een tijd in Esch wilden blijven. De congregatie besloot later echter om te vertrekken en nam hierover vorig jaar contact op met het gemeentebestuur.

Het feit dat de meeste witte zusters uit Esch onderdak vinden in Boxtel stemt regionaal overste Hölscher tevreden. ,,We wilden graag in de regio Boxtel-Eindhoven-Den Bosch blijven. Boxtel is bekend terrein voor de witte zusters. Niet alleen is ons provincialaat hier gevestigd, maar daarnaast wonen straks bijna veertig leden van onze congregatie in deze gemeente. Molenweide is voor onze orde heel speciaal omdat de witte zusters hier al komen sinds de opening van het woonzorgcentrum in de jaren zeventig. Het is ook de bedoeling dat de negentig zusters die nu begraven liggen op de begraafplaats bij huize Sancta Monica over een aantal jaren een plaats krijgen op het kerkhof Munsel in Boxtel. Afgesproken is dat de begraafplaats in Esch, waar een afscheiding omheen komt, nog vijf jaar in stand gehouden wordt."

VERTROUWEN
Ook burgemeester Jan van Homelen is verheugd over de komst van de witte zusters naar Boxtel. ,,Ik ben heel blij met deze oplossing, ook al zal het voor de zusters moeilijk zijn om Esch te verlaten. Belangrijk vind ik dat ze er zelf vertrouwen in hebben dat ze zich hier thuis gaan voelen", aldus Van Homelen. ,,Boxtel is altijd ingericht geweest op de aanwezigheid en huisvesting van religieuzen. Zij hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap, waaronder in het onderwijs, de verpleging en de zorg en hebben op die manier een eigen karakter gegeven aan Boxtel. "

Volgens regionaal overste Hölscher zal het afscheid van de witte zusters van Sancta Monica niet ongemerkt voorbij gaan. ,,In de carnavalsoptocht in Esch werd er al ingespeeld op ons vertrek. Ik heb ook begrepen dat de mensen in het dorp iets aan het organiseren zijn, maar waar het precies om gaat, weet ik nog niet. Dat moeten we nog even afwachten. Zelf willen we ook nog aandacht besteden aan ons afscheid", aldus de regionaal overste.

,,Hoe moeilijk het ook is om weg te gaan uit Esch, het is een prachtige oplossing dat de zusters in Boxtel in De Molenwiek en woonzorgcentrum Molenweide terecht kunnen en dat de andere zusters in leefgroepen in Endhoven en Den Bosch gaan wonen. Het zal even wennen zijn, mede omdat de zusters in Esch veel meer ruimte om zich heen hadden dan hier in Boxtel, maar ik heb er alle vertrouwen in dat zij zich hier gaan thuis voelen."
17 februari 2005

Print deze pagina

Terug