EIGENAAR AD TRAA WIL BEDRIJF ELDERS VOORTZETTEN

Toekomst klompenfabriek Traa onduidelijk

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Zijaanzicht van de klompenfabriek Traa in Liempde. Eigenaar Ad Traa, die zijn bedrijf elders wil gaan voorzetten, wil op de houtwerf bij de fabriek graag woningen bouwen, maar de monumentencommissie in Boxtel vindt dat het open karakter van de werf behouden moet blijven.

Eigenaar Ad Traa van klompenfabriek Traa aan de Kapelstraat in Liempde hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van zijn bedrijf en de invulling van het fabrieksterrein. Traa, de enige klompenmaker die nog in Liempde actief is, wil zijn bedrijf graag op een meer eigentijdse en moderne wijze voortzetten op een andere locatie. Een van de opties zou bedrijventerrein Daasdonk in Liempde kunnen zijn. Traa weet echter nog niet wanneer hij met zijn bedrijf kan verkassen.

Traa vervaardigt klompen in alle soorten en maten, waaronder souvenirklompen en reusachtige klompen in maat 50. ,,Ik ben de enige in Nederland die klompen in die maat maakt", aldus Traa, die in een huis bij de klompenfabriek aan de Kapelstraat woont en daar ook blijft wonen wanneer zijn bedrijf elders gevestigd is. Het is nog de vraag wat er gaat gebeuren met de huidige bebouwing op zijn terrein, dat vierduizend vierkante meter groot is.

,,Ik ben al vier tot vijf jaar bezig met plannen voor het terrein. Het liefste zou ik zien dat er woningen met een langgevelstructuur zouden komen voor senioren, maar het probleem is dat de monumentencommissie het open karakter van de houtwerf wil behouden en het beschermde dorpsgezicht niet wil aantasten. Daarbij gaat het vooral om de boerderijen in de omgeving in samenhang met de knotwilgen en het open karakter van de houtwerf. De gebouwen op mijn terrein hebben geen monumentale status", aldus Traa.

,,De gebouwen zouden gesloopt kunnen worden ten faveure van woningen. In Liempde wordt niet veel gebouwd, vandaar dat ik graag zou zien dat we op het terrein seniorenwoningen zouden kunnen realiseren. Dan praat ik over vriendelijke bebouwing, die het open karakter van het gebied niet al te veel zal belemmeren en niet over een enorme bouwmassa. Ik blijf op het terrein wonen en wil zelf ook niet al te veel verstening in mijn buurt. Wat wel jammer is dat in Liempde alle houtwerven volgebouwd zijn en die van mij niet bebouwd mag worden."

PLANNEN
Traa geeft aan dat hij sinds 2000 enkele plannen heeft ingediend die geen genade konden vinden in de ogen van de monumentencommissie. ,,Het grootste struikelblok vormt het open karakter van de houtwerf. Wij zouden daar graag bebouwing willen realiseren, maar de monumentencommissie wil daar niet aan beginnen. De projectontwikkelaar heeft nu een nieuw idee met tien geschakelde woningen. De huidige gebouwen zouden dan eerst tegen de grond gaan om vervolgens weer opgebouwd te worden in een vergelijkbare bouwstijl, maar dan met woningen daarin", aldus Traa.

Volgens de Boxtelse wethouder Ger van den Oetelaar heeft het schetsplan over de ontwikkeling van de klompenfabriek Traa, dat woensdag 16 februari op de vergaderagenda van de monumentencommissie stond, nog geen enkele status. ,,Het gaat om een idee waarbij gebruik gemaakt wordt van de huidige bouwmassa en waardoor het terrein het open karakter behoudt. Dit idee is de moeite waard om voor te leggen aan de deskundigen van de monumentencommissie. Zij adviseren burgemeester en wethouders en dan is het aan het college om te kijken wat ze met het advies doen", aldus Van den Oetelaar.

Volgens vice-voorzitter Rob van den Heuvel van de monumentencommissie valt er nog niet veel te zeggen over de schets die woensdag 16 februari onderwerp van gesprek was. ,,Het is niet meer dan een praatprent die we hebben besproken, waarbij het gaat om zes tot acht woningen voor zowel senioren als jongeren. Er is nog veel meer studie nodig over het gebied en over aspecten als materialen, de hoogte van de bouw en bouwmassa's. Het gaat om een gevoelig gebied; we praten over een zeldzaam mooi stukje Brabant. We wachten af waar de ontwerper de volgende keer mee komt. Het zou goed zijn als men een maquette laat zien, waarbij het mogelijk is om met huisjes te schuiven."

© 2005 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de voorzijde van klompenfabriek Traa in Liempde met rechts van de fabriek de houtwerf.
17 februari 2005

Print deze pagina

Terug